Податкове консультування та захист платників податків.

Юридичний супровід податкових спорів. Оскарження дій та рішень контролюючих органів.

Основною практикою Юридичного бюро Писаренка є захист у податкових спорах, оскарження податкових повідомлень-рішень в апеляційних та судових процедурах.

Оскарження дій та скасування рішень податкових інспецій у вищестоящий орган ДПС займає від 40 до 140 днів; в суді – 3-7 місяців і більше. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ Оскарження податкового повідомлення-рішення

Час того вартий - процес закінчується позитивно в багатьох випадках, правомірні вимоги платників задовольняються повністю або частково, як правило, судом.

ЗАХИСТ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ПРИ ОСКАРЖЕННІ НАКАЗІВ І РІШЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ. АПЕЛЯЦІЙНА І СУДОВА ПРОЦЕДУРИ.

Два шляхи оскарження податкового повідомлення-рішення, дій та бездіяльності податкових органів, передбачених Податковим кодексом:

– адміністративне у вищестоящому податковому органі (досудове);

– судове. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах; Оскарження податкового повідомлення-рішення податкової перевірки;

Рішення вищестоящого податкового органу при розгляді скарги приймаються в рамках того ж фіскального відомства. Тому позитивний результат вони приносять рідко.

Відтак, врегулювання податкових спорів ефективне в суді. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ Оскарження податкового повідомлення-рішення

За статистикою від 40% до 70% податкових спорів при судовому оскарженні вирішуються на користь платників податків повністю чи частково. Податкові повідомлення-рішення або дії визнаються протиправними й скасовуються.

Податкові інспектори часто не можуть захистити в суді акти перевірки.

В результаті повторне нарахування податку органом ДПС стає неможливим.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА З ПОДАТКОВИХ СПОРІВ  В ПРОЦЕДУРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ І СУДОВІЙ ЮРИСДИКЦІЇ.

Пропонується три комплекти послуг при трьох видах гонорару.

Послуги в практиці захисту в податкових спорах:

• консультаційні послуги з оподаткування і податкового планування;
• обрання раціональної форми та структури бізнесу з точки зору оподаткування;
• консультації з оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України;
• застосування міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
• діагностика, зменшення, протидія податковим ризикам;
• оскарження податкових повідомлень-рішень про нарахування податків і штрафних санкцій;
• оскарження податкової вимоги; Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах;
• оскарження податкового повідомлення-рішення при відсутності товарно-транспортних накладних і відносинах з “фіктивним” підприємством;
• оскарження ППР при не підтвердженні реальності господарських операцій; 
• оскарження податкового повідомлення-рішення при штучному формуванні валових витрат за рахунок “фіктивного” контрагента;
скасування податкової вимоги через суд; Оскарження податкового повідомлення-рішення перевірки;
• оскарження відмови в реєстрації/розблокуванні податкових накладних в ЄРПН;
• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна;
• оскарження рішень суду про арешт коштів на рахунках платника податків;
• захист включення до складу податкових витрат «спірних» видів витрат (аудиторські, юридичні, маркетингові, інжинірингові, рекламні, консультаційні, управлінські та інші послуги; послуги, надані нерезидентами; витрати, не пов’язані з господарською діяльністю і ін.);
• юридичне оформлення маркетингових акцій (знижок, бонусів) для цілей податкового обліку;
• оскарження письмової податкової консультації, яка суперечить закону і правам платника податків;
• спростування взаємовідносин з фіктивними підприємствами-контрагентами по ланцюгу постачання;
• доведення реальності господарських операцій;
• спростування штучного формування валових витрат та транзитних фінансових потоків;
• усунення розбіжностей з базою податкової інспекції за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів платника податків;
• оскарження рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ
• оскарження запису в реєстрі про відсутність платника за місцезнаходженням при анулюванні реєстрації платника ПДВАдвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ Оскарження податкового повідомлення-рішення
• оскарження запису в реєстрі про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу-платника ПДВ при анулюванні реєстрації платника ПДВ;
• проблеми зі скасуванням державної реєстрації підприємства-контрагента чи відкриттям кримінального провадження щодо посадових осіб платника податків або його контрагентів.

ДІЇ З ЗАХИСТУ ТА ОСКАРЖЕННЯ У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ:

• оскарження наказу податкової інспекції про проведення перевірки й недопущення інспекторів до перевірки.

Податкове зобов’язання, нараховане податковим повідомленням-рішенням, легше попередити, ніж позбавлятися від нього в процедурі адміністративного або судового оскарження.

Оскільки податкове повідомлення-рішення не може бути прийнято інакше, ніж на підставі результатів перевірки, проведеної податковим ревізором-інспектором, оформлених актом, то видається розумним з самого початку оскаржити наказ податкового органу щодо проведення перевірки й не допустити інспекторів до її проведення при наявності підстав.
Мета – унеможливити прийняття податкового повідомлення-рішення при відсутності підстав для податкової перевірки. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ Оскарження податкового повідомлення-рішення

Податкові органи проводять планові та позапланові перевірки.

Перші з них проводяться за планом-графіком, що затверджується завчасно на рік наперед.

Другі – виключно за наявності однієї із підстав, зазначених у ст.ст. 77, 78, п.п. 44.7, 50.3, 200.11, 201.10, п. 3 підрозділу 9-2 Податкового кодексу України.

Якщо вам направлено рекомендованим листом повідомлення про планову перевірку з долученням копії наказу керівника податкової інспекції про її проведення не пізніше ніж за 10 днів, то підстав для її оскарження не багато.

При отриманні наказу ДПІ про позапланову перевірку за практикою знаходиться досить підстав для його оскарження. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах; Оскарження податкового повідомлення-рішення податкової перевірки;

Оформлення наказу начальника ДПІ та направлення на перевірку з порушеннями ст. 81 Податкового кодексу України є підставою для недопущення перевіряючих до позапланової перевірки, а також для визнання наказу незаконними судом у податковому спорі. Це ж саме правило продубльовано спеціальним Законом “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Хоча оскарження й проводиться у тривалій судовій процедурі, але протягом судового розгляду нарахування податків і винесення податкового повідомлення-рішення є неможливим.

• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платника податків.

При надходженні рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платник повністю позбавляється розпорядження або користування своїм майном (при повному арешті) чи обмежується в реалізації таких прав шляхом отримання попереднього дозволу начальника ДПІ на будь-яке розпорядження чи використання свого майна (при умовному арешті). Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ Оскарження податкового повідомлення-рішення

Оскарження адміністративного арешту майна можливе в адміністративному або судовому порядку адвокатом з податкових спорів.

• оскарження судової постанови про адміністративний арешт коштів на  рахунках платника.

На відміну від рішення про адміністративний арешт майна платника податків, яке ДПІ приймає й припиняє самостійно, адміністративний арешт коштів на банківських рахунках здійснюється виключно постановою суду за позовом ДПІ. Видаткові операції по рахункам при такому арешті платник самостійно здійснювати не зможе.

В зв’язку з цим, юридичний захист проти адмінарешту коштів на рахунках можливий лише в суді при участі адвоката з податкових спорів. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах; Оскарження податкового повідомлення-рішення податкової перевірки;

• захист адвоката з податкових спорів під час перевірки.

Присутній на перевірці адвокат у податкових справах:

1) протидіє неправомірним вимогам або діям податкового ревізора-інспектора;
2) консультує про надання документів чи пояснень;
3) розробляє пояснення для уникнення негативних результатів перевірки;
4) аналізує результати проведення перевірки; Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах; Оскарження податкового повідомлення-рішення податкової перевірки;
5) обгрунтовує і подає заперечення та контраргументи на складений акт.

• оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого після перевірки, у вищестоящому податковому органі або в адміністративному суді.

При прийнятті податкового повідомлення-рішення, адвокат у податкових справах:

1) складає скаргу на податкове повідомлення-рішення;
2) обґрунтовує позов про скасування податкового повідомлення-рішення;
3) готує клопотання про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом;
4) представляє клієнтів на всіх етапах адміністративного і судового провадження по податкових справах.

Стереотип небезпеки конфронтації з податковою інспекцією чи накликання негативних наслідків для платника податків при подачі скарги або позову на нараховані податки не знаходить підтвердження в останній час, якщо оскарження здійснюється компетентно хорошим адвокатом з податкових спорів.

В силу обмеженості штату, функціональної завантаженості роботою, процедурного порядку призначення перевірок та за поточною практикою податкові інспекції обмежуються створенням для платника негативних наслідків у вигляді податкового повідомлення-рішення і не практикують здійснення яких-небудь дій після закінчення перевірки. У податкової інспекції немає компетенції, часу і співробітників, щоб після прийнятого повідомлення-рішення ще більше погіршити становище платника податків.

Витрати на судовий збір і гонорар адвоката компенсуються податковою інспекцією за результатом судового розгляду. Адвокат з податкових справ; Ведення спорів з ДПІ в адміністративних судах;

Послуги адвоката з податкових спорів:

• оскарження наказу і дій по проведенню податкової перевірки при недотриманні процедури або відсутності підстав; Оскарження податкового повідомлення-рішення; Податковий адвокат  
• підготовка заперечень і контраргументів на етапі складання акта перевірки;
• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платника податків;
• оскарження постанови суду про адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків;
• складання скарг на податкові повідомлення-рішення; Оскарження податкового повідомлення-рішення;
• нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень для суду;
• збір або сприяння отриманню доказів для подачі в суд у податковій справі;
• підготовка позовів, клопотань, інших документів для судового розгляду по податковим справам;
• підготовка клопотань про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом; Оскарження податкової перевірки; податкової вимоги; Скасування адміністративного арешту майна, коштів Київ.
• оскарження судових рішень в апеляційній і касаційній судових інстанціях;
• представництво позивачів і відповідачів у судовому провадженні по податкових справах. Оскарження податкового повідомлення-рішення; Оскарження податкової перевірки; податкової вимоги; Юрист по податковим спорам; Скасування наказу ДПІ;

запит консультації чи ЮридичнИХ ПОСЛУГ
НАДІСЛАТИ
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)