Варіанти гонорару адвоката за ведення судового процесу

ТРИ КОМПЛЕКТИ ПОСЛУГ ТА ТРИ ВИДИ ГОНОРАРУ ЗА ВЕДЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ:

1. Комплект «МАКСИМУМ».

Клієнт надає інформацію щодо обставин спору і докази згідно рекомендованого адвокатом переліку.

Здійснюючи представництво в суді при вирішенні спору, адвокат надає усі необхідні послуги:

• вивчення наявних документів, оцінка доказів, юридичний аналіз обставин спору;
• застосування законодавства і судової практики в інтересах клієнта;
• розробка правової позиції у справі;
• надання рекомендацій щодо подання доказів, збір або сприяння в їх отриманні;
• нормативне та фактичне обґрунтування позовних вимог;
• складання позову, клопотань, пояснень для розгляду в суді;
• вивчення доказів та відзиву опонента, складання заперечень щодо них;
• представництво в судовому процесі на всіх етапах з усіх питань спору;
• юридичні консультації з аспектів справи;
• отримання судового рішення.

Час роботи адвоката для надання послуг не обмежується.

Три види гонорару за послуги в комплекті “МАКСИМУМ”:

А/ Фіксований гонорар – аванс 25 000 грн./ведення справи в 1-й інстанції; 12 500 грн./ведення справи в апеляційній інстанції (за необхідності); 12 500 грн./ведення справи в касаційній інстанції (за необхідності);

Б/ Погодинний гонорар – 1 200 грн./година – ведення справи в будь-якій інстанції. Калькулюється тільки час, витрачений адвокатом на послуги в інтересах клієнта. Аванс на 15 годин, подальша оплата – помісячно;

В/ Комбінований гонорар – аванс 25 000 грн./ведення справи в 1-й інстанції; ведення справи в апеляційній та касаційній інстанціях (при необхідності) – за погодинною ставкою 800 грн./год. Калькулюється тільки час, витрачений адвокатом на послуги в інтересах клієнта. Оплата – помісячно.

Залежно від обставин конкретного спору, складності і трудомісткості ведення справи в суді ціна може бути збільшена (при фіксованому гонорарі) або обрано лише погодинний чи комбінований гонорар.

Оплата за послуги адвоката з ведення справи в суді компенсується опонентом.

 

2. Kомплект «МЕДІУМ» (Складання позовної заяви/відзиву й комплекта документів для судового процесу).

Клієнт надає пояснення щодо спору і докази по рекомендованому переліку.

Складання позову/заперечень і пакета документів для судового розгляду забезпечує адвокат:

• юридичний аналіз обставин спору й оцінка наявних доказів;
• застосування законодавства в інтересах клієнта;
• складання переліку рекомендованих до подання в суд доказів;
• нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень;
• розробка позову, відзиву, клопотань для розгляду в суді.

В результаті послуг адвокат надає комплект кінцево оформлених документів для судового розгляду і письмову консультацію щодо порядку їх подання до суду.

Подання в суд і участь в судовому процесі клієнт здійснює самостійно.

Час надання послуг обмежується 12 годинами.
Фіксований гонорар: 14 500 грн.

 

3. Kомплект «МІНІМУМ» (Консультація щодо обгрунтування, складання й подання до суду позовної заяви чи відзиву).

Клієнт надає пояснення щодо обставин спору і наявні докази.

Адвокат надає письмову консультацію для самостійного складання й подання до суду документів клієнтом.

Обов'язки адвоката:

• юридичний аналіз обставин спору й оцінка доказів, наданих клієнтом;
• застосування законодавства в інтересах клієнта;
• наведення конкретних посилань на норми законів та факти спору для обґрунтування позовних вимог або заперечень.

В результаті послуг адвокат надає консультацію, достатню для самостійного складання й подання до суду необхідних документів.

Розробку документів, подання в суд і участь в судовому процесі клієнт здійснює самостійно.

Час послуг обмежується 6 годинами.
Фіксований гонорар: 7 250 грн.

Можливий перехід від комплекту з меншим об’ємом до комплекту з більшим об’ємом юридичних послуг в будь-який момент.

 

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА

тел. (044) 270 6046         тел. (050) 719 10 16

е-мейл: info@fides.com.ua