Юридичне бюро Писаренка пропонує 3 комплекти послуг та 3 види гонорару за ведення судового процесу:

1. Стандарт-комплект (Повне ведення судового процесу-«FULL»).

Клієнт надає максимум інформації щодо обставин спору і докази по рекомендованому адвокатом переліку.

Професійне ведення справи виконує адвокат.

Надаючи послуги, ЮБП здійснює:

• юридичний аналіз обставин й оцінку доказів;
• застосування законодавства і судової практики в інтересах клієнта;
• надання рекомендацій щодо подання доказів, збір або сприяння в їх отриманні;
• нормативне та фактичне обґрунтування позовних вимог або заперечень;
• розробку позовів, відзивів, клопотань, пояснень для розгляду в суді;
• представництво в судовому процесі на всіх етапах з усіх питань;
• юридичні консультації з аспектів справи;
• апеляційне та касаційне оскарження за необхідності;
• отримання кінцевого рішення.

Кількість часу для надання послуг не обмежується.

Три види гонорару за ведення судового процесу “FULL”:

А/ Фіксований гонорар – аванс 24 500 грн./ведення справи в 1-й інстанції; 12 500 грн./ведення справи в апеляційній інстанції (за необхідності); 12 500 грн./ведення справи в касаційній інстанції (за необхідності);

Б/ Погодинний гонорар – 1 200 грн./година – ведення справи в будь-якій інстанції. Калькулюється тільки час, витрачений адвокатом на послуги в інтересах клієнта. Аванс на 15 годин, подальша оплата – помісячно;

В/ Комбінований гонорар – аванс 24 500 грн./ведення справи в 1-й інстанції; ведення справи в апеляційній та касаційній інстанціях (при необхідності) – за погодинною ставкою 800 грн./год. Калькулюється тільки час, витрачений адвокатом на послуги в інтересах клієнта, оплата помісячно.

Залежно від конкретних обставин спору, складності і трудомісткості ведення справи в суді ціна може бути збільшена (при фіксованому гонорарі) або обрано лише погодинний чи комбінований гонорар.

2. Kомплект «MEDIUM» (Складання позовної заяви/відзиву й комплекта документів для судового процесу).

Клієнт надає пояснення щодо обставин спору і докази по рекомендованому адвокатом переліку.

Складання позову/заперечень і повного пакета документів для судового розгляду забезпечує адвокат.

Надаючи послуги, ЮБП здійснює:

• юридичний аналіз обставин спору й оцінку доказів, наданих клієнтом;
• застосування законодавства в інтересах клієнта;
• нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень;
• розробку позову, відзиву, клопотань для розгляду в суді.

В результаті послуг адвокат надає повний комплект кінцево оформлених документів, достатній для судового розгляду, і письмову консультацію щодо порядку їх подання до суду.
Подання в суд і участь в судовому процесі клієнт здійснює самостійно.

Кількість часу для надання послуг обмежується 10 годинами.
Фіксований гонорар: 12 000 грн.

3. Kомплект «MINIMUM» (Консультація щодо обгрунтування, складання й подання до суду позовної заяви чи відзиву).

Клієнт надає пояснення щодо обставин спору і наявні докази.

На їх основі адвокат надає письмову консультацію, достатню для самостійного складання й подання до суду документів для захисту інтересів клієнта.

Надаючи послуги, ЮБП здійснює:

• юридичний аналіз обставин спору й оцінку доказів, наданих клієнтом;
• застосування законодавства в інтересах клієнта;
• наведення конкретних посилань на норми законів та факти спору для обґрунтування позовних вимог або заперечень;

В результаті послуг адвокат надає письмову консультацію, достатню для самостійного складання й подання до суду необхідних документів.
Розробку документів, подання в суд і ведення судового процесу клієнт здійснює самостійно.

Кількість часу для надання послуг обмежується 5 годинами.
Фіксований гонорар: 6 000 грн.

В будь-який момент клієнт може перейти від комплекту з меншим об’ємом юридичних послуг до комплекту з більшим об’ємом.

Тел: + 38 (044) 270 60 46
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua