Практикою Юридичного бюро Писаренка багато років є захист у податкових спорах, оскарження податкових повідомлень-рішень і ведення податкових справ.

Через необгрунтовані та незаконні нарахування по результатам актів перевірок чи дій податкових органів виникають податкові спори.

Податкові ревізори-інспектори нерідко складають акти перевірок, констатуючи надумані або спірні порушення, а начальники податкових інспекцій підписують повідомлення-рішення про донарахування значних сум платникам податків під дією гострої необхідності наповнення бюджету.

Якщо платник не оскаржить нарахування протягом 10 днів, то податкове повідомлення-рішення буде обов’язковим для оплати.

Процедура оскарження та скасування податкового повідомлення-рішення, як і інших рішень або дій контролюючих органів, займає тривалий час. При оскарженні у вищестоящі податкові органи – від 40 до 140 днів; при оскарженні в суді – 3-7 місяців і більше.

Але цей час того вартий.

У багатьох випадках оскарження податкового повідомлення-рішення закінчується позитивно – заперечення платника проти нарахувань у податкових спорах задовольняються судом в повному обсязі або частково.

Крім тривалості, боротьба коштує грошей. Але результат того заслуговує, а понесені витрати компенсуються податковою (в т.ч. гонорар адвоката).

Існує два шляхи оскарження податкового повідомлення-рішення, дій та бездіяльності податкових органів, передбачених Податковим кодексом, використовуваних адвокатами з податкових спорів:

– адміністративне у вищестоящому податковому органі (досудове);
– судове.

Дії вищестоящого податкового органу при розгляді скарги здійснюються в рамках того ж фіскального відомства. Тому позитивний результат оскарження вони приносять рідко (у нашій практиці, наприклад, таких було 2).

З-за цього врегулювання податкових спорів без звернення до суду стає практично неможливим.

При судовому оскарженні податкові повідомлення-рішення або дії часто визнаються протиправними й скасовуються повністю або частково.

Цей факт підтверджується практикою послуг адвоката по податковим суперечкам і при пошуку в Єдиному реєстрі судових рішень з податкових спорів.

За різною статистикою від 40% до 70% податкових спорів вирішуються судами на користь платників податків.

З-за вищеописаних об’єктивних і суб’єктивних причин податкові інспектори у багатьох випадках не можуть захистити в суді акти перевірки в податкових спорах і не витримують спростувань, що надаються послугами адвоката з податкових спорів.

В результаті нарахований податок скасовується повністю або частково з подальшою неможливістю податкової інспекції нарахувати його ще раз або в більшому обсязі.

Юридичне бюро Писаренка надає послуги адвоката з податкових спорів як в процедурі адміністративного оскарження, так і в процесі судової юрисдикції.

Надаємо послуги адвоката з податкових спорів, починаючи з оскарження дій щодо проведення податкової перевірки, і закінчуючи представництвом в суді у податкових справах про скасування податкових повідомлень-рішень чи податкових вимог.

При обґрунтованих припущеннях позитивної перспективи надаємо послуги адвоката з податкових спорів при оскарженні у вищестоящих податкових органах перед зверненням до суду.

Послуги адвоката з податкових спорів Юридичного бюро Писаренка:

оскарження податкового повідомлення-рішення про нарахування податку;
• стягнення бюджетного відшкодування ПДВ;
• оскарження податкового повідомлення-рішення про зменшення від’ємного значення ПДВ за результатами перевірки;
оскарження податкової вимоги;
• відмова в реєстрації (неприйняття) податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;
оскарження рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ;
оскарження запису в реєстрі про відсутність платника за місцезнаходженням при анулюванні реєстрації платника ПДВ;
• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна чи постанови суду про арешт коштів на рахунках платника податків;
• включення до складу податкових витрат «спірних» видів витрат (аудиторські, юридичні, маркетингові, інжинірингові, рекламні, консультаційні, управлінські та інші послуги; послуги, надані нерезидентами; витрати, не пов’язані з господарською діяльністю і ін.);
юридичне оформлення маркетингових акцій (знижок, бонусів) для цілей податкового обліку;
• оскарження письмової податкової консультації, яка суперечить закону і правам платника податків;
спростування взаємовідносин з фіктивними підприємствами-контрагентами по ланцюгу постачання;
доведення реальності господарських операцій;
спростування штучного формування валових витрат та транзитних фінансових потоків;
• усунення розбіжностей з базою податкової інспекції за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів платника податків;
оскарження запису в реєстрі про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу-платника ПДВ при анулюванні реєстрації платника ПДВ;
• проблеми зі скасуванням державної реєстрації підприємства-контрагента чи відкриттям кримінального провадження щодо посадових осіб платника податків або його контрагентів.

Надаючи послуги адвоката з податкових спорів, виконуємо:

• оскарження наказу і дій по проведенню податкової перевірки при недотриманні процедури або відсутності підстав;
• підготовку заперечень і контраргументів на етапі складання акта перевірки;
• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платника податків;
• оскарження постанови суду про адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків;
• складання скарг на податкові повідомлення-рішення;
• нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень для суду;
• збір або сприяння отриманню доказів для подачі в суд у податковій справі;
• підготовку позовів, клопотань, інших документів для судового розгляду по податковим справам;
• підготовку клопотань про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом;
• оскарження судових рішень в апеляційній і касаційній судових інстанціях;
• представництво позивачів і відповідачів у судовому провадженні по податкових справах.

Етапи захисту та оскарження у податкових спорах:

• оскарження наказу і дій податкової інспекції по проведенню перевірки.

Податкове зобов’язання, нараховане податковим повідомленням-рішенням, легше попередити, ніж позбавлятися від нього в процедурі адміністративного або судового оскарження.

Оскільки податкове повідомлення-рішення не може бути прийнято інакше, ніж на підставі результатів перевірки, проведеної податковим ревізором-інспектором, оформлених актом, то видається розумним з самого початку оскаржити наказ і дії податкового органу щодо проведення перевірки. Мета – довести незаконність проведення перевірки і, як наслідок, усунути можливість прийняття податкового повідомлення-рішення за її результатами.

Податкові органи проводять планові та позапланові перевірки.

Перші з них проводяться за планом-графіком, що затверджується завчасно на рік наперед.

Другі – виключно за наявності однієї із підстав, зазначених у ст.ст. 77, 78, п.п. 44.7, 50.3, 200.11, 201.10, п. 3 підрозділу 9-2 Податкового кодексу України.

Якщо вам направлено рекомендованим листом повідомлення про планову перевірку з долученням копії наказу керівника податкової інспекції про її проведення не пізніше ніж за 10 днів, то підстав для її оскарження не багато.

При отриманні наказу ДПІ про позапланову перевірку за практикою знаходиться досить підстав для його оскарження.

Оформлення наказу начальника ДПІ  та направлення на перевірку з порушеннями ст. 81 Податкового кодексу України є підставою для недопущення перевіряючих до позапланової перевірки, а також для їх визнання незаконними судом у податковому спорі. Це ж саме правило продубльовано спеціальним Законом “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Хоча оскарження й проводиться у тривалій судовій процедурі, але ймовірність скасування податкового повідомлення-рішення у податковому спорі збільшується кардинально, якщо наказ та проведення перевірки будуть визнані незаконними.

• оскарження рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платника податків.

При надходженні рішення ДПІ про адміністративний арешт майна платник повністю позбавляється розпорядження або користування своїм майном (при повному арешті) чи обмежується в реалізації таких прав шляхом отримання попереднього дозволу начальника ДПІ на будь-яке розпорядження чи використання свого майна (при умовному арешті).

Оскарження адміністративного арешту майна можливе в адміністративному або судовому порядку адвокатом з податкових спорів.

• оскарження судової постанови про адміністративний арешт коштів на  рахунках платника.

На відміну від рішення про адміністративний арешт майна платника податків, яке ДПІ приймає й припиняє самостійно, адміністративний арешт коштів на банківських рахунках здійснюється виключно постановою суду за позовом ДПІ. Видаткові операції по рахункам при такому арешті платник самостійно здійснювати не зможе.

В зв’язку з цим, юридичний захист проти адмінарешту коштів на рахунках можливий лише в суді при участі адвоката з податкових спорів.

• захист адвоката з податкових спорів безпосередньо під час перевірки.

Присутній на перевірці адвокат у податкових справах:
1) протидіє неправомірним вимогам або діям податкового ревізора-інспектора;
2) консультує про надання документів чи пояснень;
3) розробляє пояснення для уникнення негативних результатів перевірки;
4) подає заперечення або контраргументи при складанні акту.

• оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого після перевірки, у вищестоящому податковому органі або в адміністративному суді.

При прийнятті податкового повідомлення-рішення, адвокат у податкових справах:
1) складає скаргу на податкове повідомлення-рішення;
2) обґрунтовує позов про скасування податкового повідомлення-рішення;
3) готує клопотання про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом;
4) представляє клієнтів на всіх етапах адміністративного і судового провадження по податкових справах.

Стереотип небезпеки конфронтації з податковою інспекцією чи накликання негативних наслідків для платника податків при подачі скарги або позову на нараховані податки не знаходить підтвердження в останній час, якщо оскарження здійснюється компетентно хорошим адвокатом з податкових спорів.

В силу обмеженості штату, функціональної завантаженості роботою, процедурного порядку призначення перевірок та згідно з усталеною практикою податкові інспекції обмежуються створенням для платника негативних наслідків у вигляді податкового повідомлення-рішення і не практикують здійснення яких-небудь дій після закінчення перевірки. У податкової інспекції немає компетенції, часу і співробітників, щоб після прийнятого повідомлення-рішення ще більше погіршити становище платника податків.

Послуги адвоката з податкових спорів забезпечуємо не тільки в Києві, а й у інших містах з зручним транспортним сполученням. При наявності істотного майнового чи юридичного інтересу можливі послуги адвоката у податкових справах в суді в будь-якому місті України.

Поставте питання і дізнайтеся точку зору податкового адвоката на нашому “Юридичному форумі” з оскарження податкових повідомлень-рішень, ведення справ у суді та податкових спорів.

Тел: + 38 (044) 270 6046
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua