Адміністративний арешт майна. Оскарження адміністративного арешту активів. Адвокат з податкових спорів.

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА НАДАЄ ПОСЛУГИ З ОСКАРЖЕННЯ Й СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ДПС ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ МАЙНА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ.

У випадку надходження платнику податків рішення начальника чи заступника начальника ГУ ДПС про застосування адміністративного арешту майна платник повністю позбавляється права розпоряджатися або користуватися його майном (при повному арешті) чи обмежується в реалізації таких прав шляхом необхідності отримання попереднього дозволу начальника ГУ ДПС на будь-яке розпорядження чи використання його майна (при умовному арешті).

І при першому і при другому виді адміністративного арешту активів платник обмежується в здійсненні звичайної господарської діяльності, будучи позбавленим можливості відвантажувати продукцію чи продавати товари за договорами.

Навіть при умовному адміністративному арешті отримання дозволу керівника податкової інспекції на користування майном платника є тривалою процедурою; об’єктивно – через бюрократичну тяганину розгляду податковим керуючим клопотання платника та долучених до нього документів і підготовки позитивного висновку, на підставі якого начальник ГУ ДПС надає дозвіл, і суб’єктивно – через навмисне затягування працівниками ДПС цього процесу для створення платнику перешкод в здійсненні бізнесу.

Ст. 94 Податкового кодексу України та наказ Мінфіну N632 від 14.07.2017 р.”Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків” визначають адміністративний арешт майна як винятковий спосіб забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом, який полягає у забороні платнику вчиняти дії щодо свого майна.

Адміністративний арешт накладається органом доходів і зборів на будь-яке майно платника податків-юридичної особи або будь-яке майно фізичної особи, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону.

Адміністративний арешт на кошти на рахунках платника податків не може бути накладено за рішенням контролюючого органу.

Адміністративний арешт на кошти на рахунках платника податків в банках чи інших фінансових установах накладається лише за рішенням суду за зверненням контролюючого органу. 

Звільнення таких коштів з-під арешту також здійснюється за рішенням суду.

Судовий розгляд відбувається з викликом та участю представника платника податків та заслуховуванням його заперечень. При обгрунтуванні заперечень адвокатом з податкових спорів та доведенні відсутності підстав для застосування адміністративного арешту коштів на рахунку, зазначених в п. 94.2. або п.п. 20.1.9. ПКУ, арешт судом накладено не буде.

Застосування адміністративного арешту майна можливе виключно за обставин п. 94.2. чи п.п. 20.1.9. ПКУ, зокрема:

– платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

– платник податків відмовляється від проведення податкової перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу доходів і зборів;

– відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, торгові патенти, зареєстровані у встановленому порядку реєстратори розрахункових операцій;

– відсутня реєстрація особи як платника податків, якщо така реєстрація є обов’язковою;

– платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, переводить майно за межі України, приховує чи передає його іншим особам;

– платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

– платник не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;

– у разі відмови платника податків (його осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) під час проведення податкової перевірки від проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки);

– при ненаданні платником податків під час проведення податкової перевірки документів чи їх копій (якщо такі документи є в наявності).

Рішення про застосування адміністративного арешту майна приймається керівником (його заступником) ДПС на підставі відповідного звернення працівника органу доходів і зборів. Таким працівником є, як правило, податковий ревізор-інспектор, який був направлений на документальну перевірку, податковий інспектор чи податковий керуючий, закріплені за підприємством.

При прийнятті рішення про застосування адміністративного арешту активів начальник ГУ ДПС призначає його виконавця, який надсилає платнику прийняте рішення про застосування адміністративного арешту активів рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручає його під розписку платнику чи особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває його майно, з вимогою тимчасово зупинити відчуження активів.

Виконавець рішення про арешт описує майно платника й визначає порядок його збереження.

Обгрунтованість рішення начальника (його заступника) ГУ ДПС про застосування адміністративного арешту активів протягом 96 годин обов’язково перевіряється судом з винесенням постанови без можливості продовження цього строку (за виключенням годин вихідних та святкових днів).

Для цього контролюючий орган має вернутися до суду для перевірки обґрунтованості арешту на майно за ст. 183-3 КАСУ із відповідним поданням. Виключно у межах цього провадження суд може розглянути подання у 96 годинний строк. При спливу такого строку на дату ухвалення постанови суду першої інстанції відсутні підстави для задоволення позову про такий арешт, бо він є припиненим згідно п.п. 94.19.1 ПКУ (КАС ВС 27.05.2021 №820/3541/17).

Оскарження постанови суду про підтвердження адміністративного арешту майна можливе в апеляційній та касаційній судовій інстанції адвокатом з податкових спорів.

Судовий розгляд відбувається, як правило, з викликом та участю адвоката з податкових спорів платника податків, заслуховуванням його позиції та оцінкою його доказів. При обгрунтуванні заперечень адвокатом з податкових спорів та доведенні відсутності підстав для адміністративного арешту майна, зазначених в п. 94.2. або п.п. 20.1.9. ПКУ, арешт буде скасовано судом.

Для більш оперативної (і ефективної) протидії адміністративному арешту майна при безпідставних податкових перевірках застосовуємо комплексний 2 – кроковий підхід:

Крок 1. Оскарження наказу ДПС про проведення податкової перевірки клієнта і недопуск податкового органу до її проведення.

В більшості випадків при критичному юридичному аналізі виявляються підстави для оскарження наказу через неналежне оформлення чи необгрунтованість.

За ст. 81 ПКУ пред’явлення неналежно оформленого направлення на перевірку чи копії наказу про її проведення є підставою для недопущення контролерів до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Подання скарги чи позову здійснюється адвокатом з податкових спорів невідкладно, не пізніше 24 годин з моменту отримання примірника наказу.

В залежності від суб’єкта (вищестоящий органи ДПС чи адміністративні судові інстанції) розгляд скарги здійснюватиметься 40-140 днів та 3-30 місяців відповідно.

Крок 2. Подача клопотання до адміністративного суду про закриття провадження у справі про адміністративний арешт майна клієнта, відкритій за внесеним ДПС поданням.

Для підтвердження обгрунтованості рішення про адмінарешт активів податковий орган не пізніше 24 годин звертається з поданням до адміністративного суду.

Судове засідання проводиться не пізніше 96 годин (за виключенням вихідних та святкових днів).

За ст. 183-3 Кодексу адміністративного судочинства суд відмовляє у прийнятті подання ДПС, якщо із поданих суду матеріалів вбачається “спір про право”, а за п.1 ч.1 ст.157 КАСУ – закриває провадження, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Ні КАСУ, ні інше законодавство не визначають поняття «спору про право».

За юриспруденцією спір про право є, коли предметом спору є правовідносини, існування яких є передумовою виникнення підстав для застосування спеціальних заходів, перелічених у ст. 183-3 КАСУ (зокрема, підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна, зупинення видаткових операцій на рахунках, стягнення коштів за податковим боргом платника податків).
Спір про право наявний у разі, коли платник податків висловлює незгоду з рішенням податкового органу, що було підставою для виникнення обставин для внесення відповідного подання. При цьому незгода платника податків може підтверджуватися не лише зверненням із відповідним адміністративним позовом, а за змістом заперечень платника податків, стосовно якого внесено подання. Зокрема, платник податків може заперечувати розмір податкового боргу, що стягується, або факт узгодження податкових зобов’язань, з яких виник податковий борг тощо.

Оскільки підставою адмінарешту майна ДПС зазначає недопуск перевіряючих до податкової перевірки, а клієнт стверджує, що має право на недопуск за ст. 81 ПКУ і за кроком 1 подав скаргу на наказ про перевірку, то з указаного одночасно вбачається “спір про право” клієнта на недопуск до перевірки і про право ДПС на цю перевірку й накладення адміністративного арешту майна.

Так як клієнт висловлює незгоду з наказом ГУ ДПС як з підставою для подання про адміністративний арешт, то має місце “спір про право”, при якому судове провадження за поданням ДПС підлягає закриттю.

При зверненні до суду для підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків ДПС самостійно обирає або звернення в загальному порядку або за ст. 283 КАСУ для термінового розгляду, про що обов’язково зазначає в позовній заяві. При цьому в порядку ст. 283 КАСУ податковий орган може звернутися до суду виключно у разі безспірності таких вимог; інакше суд зобов’язаний відмовити у відкритті провадження за ч. 4 ст. 283 КАС у зв’язку з наявністю спору про право (КАС ВС 26.06.2021 №280/2993/19).

Оскільки розгляд скарги на наказ на податкову перевірку клієнта триватиме довгий час, то майно буде вільним від адмінарешту до його закінчення.

При скасуванні рішення про арешт майна контролюючий орган вищого рівня зобов»язаний провести службове розслідування щодо мотивів його прийняття керівником нижчестоящого органу та приймає рішення про притягнення винних осіб до відповідальності згідно закону.

Платник податків має право на відшкодування за рішенням суду збитків та немайнової шкоди, завданих неправомірним застосуванням арешту його майна за рахунок коштів державного бюджету, передбачених винному контролюючому органу.

Юридичне бюро Писаренка надає також послуги з оскарження адміністративного арешту коштів на рахунках платників податків.

Відповіді на запити: Оскарження постанови суду про адміністративний арешт майна. Оскарження адміністративного арешту майна. Скасування адмінарешту коштів. Відміна арешту коштів. Недопуск до податкової перевірки. Адвокат з податкових спорів. Київ.

тел. (044) 270 6046

е-мейл: info@fides.com.ua