Несплата / Погашення боргів через банкрутство.

Погашення боргів перед кредиторами через банкрутство в суді.

Несплата / Погашення боргів через банкрутство.

ПОГАШЕННЯ БОРГІВ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА.

Власники та фінансовий менеджмент підприємств часто задають питання – як бути, якщо поточні борги перед кредиторами (в т.ч. перед поставщиками та по кредитам банків) перевищують усе майно боржника разом узяте, тобто розрахуватися з кредиторами не має з чого; чи може таке підприємство оголосити себе банкрутом для звільнення від сплати боргів; як погашаються вимоги кредиторів у процесі банкрутства і що відбувається з наявними у підприємства активами.

У статті в виді тез відповіді на питання: процедура банкрутства юридичної особи; погашення боргів у процедурі банкрутства підприємства; порядок здійснення процедури банкрутства підприємства.

Погашення боргів у банкрутстві відбувається виключно за рахунок продажу наявного у боржника майна, виявленого після порушення провадження у справі про банкрутство судом.

Якщо майна не достатньо для повної сплати боргів (наприклад було законно розпродане боржником до порушення справи про банкрутство), то вимоги кредиторів в т.ч. поставщиків, податкової інспекції і кредит банку погашаються пропорційно їх сумам по встановленій законом черговості а непокритий залишок вважається погашеним.

Тобто, при недостатності майна для сплати боргів кредиторам ці борги вважаються погашеними, платити їх в подальшому не треба, отже відбувається часткова несплата боргів у банкрутстві.

ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЩО БОРЖНИК НЕ МОЖЕ СПЛАТИТИ БОРГИ, УЗАГАЛЬНЕНО НАСТУПНИЙ:

1. Прийняття зборами учасників рішення про ліквідацію підприємства боржника, призначення колишнього директора головою ліквідаційної комісії, подання відповідної заяви державному реєстратору і публікація в пресі інформації про ліквідацію підприємства.

2. Виконання ліквідаційної процедури (інвентаризація та оцінка майна, виявлення кредиторів) і проходження перевірок податкової інспекції та фондів соціального страхування. Встановлення загальної суми боргів перед кредиторами.

3. Через 2 міс. подання заяви до господарського суду про визнання банкрутом у зв”язку з встановленою недостатністю майна для сплати кредиторських вимог (див. постанови ВГСУ № Б26/195-08, № 24/479-б).

4. Порушення справи про банкрутство підприємства судом. Означає припинення подальшого нарахування неустойок та зупинення виконання усяких зобов”язань та платежів по договорам (в т.ч. по кредитам банків).

5. Призначення колишнього директора ліквідатором банкрута та відкриття судом ліквідаційної процедури.

6. Далі при супроводженні банкрутства юридичної особи організовується продаж майна боржника по ціні, на яку знайдеться покупець. Продаж майна при банкрутстві підприємства може здійснюватися по заниженій ціні.

Податки від продажу майна при банкрутстві підприємства не сплачуються.

Покупцем при ліквідації підприємства-боржника може бути стороннє або пов»язане підприємство боржника або стороння чи пов”язана зацікавлена особа.
Продажна ціна сплачується покупцем на ліквідаційний рахунок банкрута, після чого погашаються борги кредиторам по черговості задоволення їх вимог, встановленій законом (банку як заставодержателю та працівникам – в першу та другу чергу, податки й збори – в третю, іншим кредиторам – в четверту).
З ліквідаційного рахунку банкрута здійснюються платежі на часткове погашення боргів кредиторам.

При супроводженні процедури банкрутства юридичної особи вимоги кредиторів (в т.ч. кредити банків), не задоволені за недостатністю виручених сум, вважаються погашеними і в подальшому сплаті не підлягають.

Після продажу всього майна та погашення боргів здійснюється ліквідація підприємства-банкрута за рішенням суду на підставі чого боржник виключається з Державного реєстру підприємств України і перестає існувати як юридична особа.
Потрібні активи зберігаються у зацікавленого покупця для майбутньої діяльності. Викупленим майном покупці розпоряджаються на власний розсуд.

При такому плані і змісті дій досягається звільнення від боргів в процедурі банкрутства підприємства або сплата значно меншої суми, чим борги на поточний момент.

Процедура банкрутства підприємства займає в кращому випадку 8-10 місяців.
Після порушення провадження у справі судом нові претензії кредиторів до банкрута пред”явлені бути не можуть, крім поточних, пов”язаних з провадженням судового процесу банкрутства, а також претензій, підстави яких юридично виникли раніше.
Строк для пред'явлення претензій кредиторів – 1 міс. з дня публікації оголошення про банкрутство підприємства в офіційній пресі.
Вимоги в процесі банкрутства, заявлені з простроченням, чи не заявлені взагалі, вважаються погашеними.

Солідарна майнова відповідальність за незадоволення вимог кредиторів в банкрутство покладено законом на власника і директора боржника.

Додатково з практики банкрутства читайте в Публікаціях, тут, тут, тут, також тут і на Форумі ЮБП.

Щодо оскарження дій ліквідатора читайте за цим покликанням.

Юридичні послуги в справах про банкрутство
надішліть ваш запит онлайн

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

6232
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)