Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
УКР.: Юридичний форум: Порядок подання та розгляду позовів, ціна позову, витребування доказів, призначення судової експертизи, зупинення провадження, припинення провадження, повернення позову без розгляду, процес банкрутства, нововиявлені обставини, перегляд рішень Верховним Судом і ін.

РУС.: Юридический форум: Порядок подачи и рассмотрения исков в Украине, цена иска, истребование доказательств, назначение судебной экспертизы, приостановление производства, прекращение производства, возвращение иска без рассмотрения, процесс банкротства, вновь выявленные обстоятельства, пересмотр решений Верховным Судом Украины и др.
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Звіт ліквідатора, банкрутство підприємства

Звіт ліквідатора, банкрутство підприємства 5 года назад #739

  • AdminAndy
  • Вне сайта
  • Заблокирован
  • Постов: 1
  • Репутация: 0
Доброго дня. Підкажіть, чи можна заперечувати проти звіту ліквідатора про виконану ліквідаційну процедуру в банкрутстві підприємства та ліквідаційного балансу? Як це обгрунтувати?
Изменено: 3 года, 7 мес. назад от Юридическое бюро Писаренко.

Re: Звіт ліквідатора, банкрутство підприємства 3 года, 7 мес. назад #1206

Дякую за звернення на Форум Юридичного бюро Писаренка!

Головною метою ліквідаційної процедури в процесі банкрутства підприємства є виявлення та продаж майна банкрута для максимального задоволення визнаних судом кредиторських вимог.
Дії арбітражного керуючого й суду у банкрутстві підприємства повинні бути спрямовані на досягнення вказаної мети.
Про закінчення ліквідаційної процедури й задоволення заявлених кредиторських вимог ліквідатор складає звіт та ліквідаційний баланс, які подає суду на затвердження.

Закон „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачає можливість кредитора подавати заперечення проти затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Виходячи з власних інтересів на задоволення кредиторських вимог, кредитор не тільки може, а й повинен подати суду заперечення проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу й відповідну скаргу на дії ліквідатора.

Якщо заперечення й скарга будуть обгрунтованими і законними, а це залежить від компетентності адвоката, то їх наслідком буде, як мінімум, ухвала суду про зобов»язання арбітражного керуючого вчинити дії по пошуку й продажу майна, як максимум – ухвала про усунення арбітражного керуючого від обов»язків, із продовженням ліквідаційної процедури.

Заперечення і скаргу необхідно подати перед судовим засіданням, призначеним для розгляду звіту й ліквідаційного балансу. Інакше звіт і баланс буде затверджено судом з ліквідацією банкрута як юридичної особи і припиненням провадження у справі про банкрутство підприємства.

Нижче – приклад заперечень проти затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, з нашої судової практики.
У тексті знайдете зразки обгрунтування заперечень проти звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ЛІКВІДАТОРА ТА ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ

Ліквідатором ______ою О.А. (далі-Ліквідатор) подано звіт про виконану ліквідаційну процедуру та ліквідаційний баланс Банкрута, за якими виявлено ліквідаційну масу в складі дебіторської заборгованості, а також одного автомобіля Тойота Камрі та комп»ютерної програми «Склад», які продані за 42 000,00 грн. та 3000,00 грн. відповідно.
Звіт Ліквідатора та ліквідаційний баланс не підлягають затвердженню, оскільки Ліквідатором не вживалося достатніх заходів по пошуку, виявленню та поверненню майна Банкрута від третіх осіб і формуванню ліквідаційної маси, через що не все наявне майно Банкрута було виявлено та продано, а вимоги кредиторів задоволені не в повній можливій мірі.
Звіт Ліквідатора та ліквідаційний баланс не підлягають затвердженню виходячи з наступного.1. В акті інвентаризації №1 від 24.09.2012 р. (копія є у справі) та звіті про ліквідаційну процедуру Ліквідатор вказує, що виявлено майна на 5 926 000,00 грн., яке складається з:
Тойота Камрі вартістю 26 000,00 грн.;
програмне забезпечення «Склад» вартістю 5 900 000,00 грн. (за договором №7 від 07.04.2010 р. (кредиторська вимога ТОВ Кредитор2).

Але продала вона це майно за 45 000,00 грн., тобто в 131,68 разів дешевше.
За ст. 1 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі-Закон про банкрутство), ліквідатором є особа, яка організовує здійснення ліквідаційної процедури та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів.
За ч. 6 ст. 31 Закону арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та кредиторів.

Продаж майна в 131,68 разів дешевше є явно направленими проти інтересів кредиторів і їм спричинено істотну шкоду.

За висновком про оцінку ринкової вартості від 05.10.2012 р. Тойота Камрі коштує 75 217, 33 грн. (копія є у справі).
Двоє покупців (ПІБ, ПІБ) пропонували особисто Ліквідатору купівлю авто за 50 000,00 грн. та комп»ютерної програми (копії телеграм з повідомленнями про вручення додаються).
За ч. 3 ст. 30 Закону про банкрутство при надходженні 2 і більше пропозицій щодо придбання майна ліквідатор проводить конкурс (аукціон).
Але за звітом Ліквідатор продала авто за 42 000,00 грн., що майже вдвічі дешевше, і без проведення конкурсу.

Програмне забезпечення «Склад» Ліквідатор продала за 3 000,00 грн. тобто в 1 966,66 разів дешевше і без проведення конкурсу, хоча було більше 2-х пропозицій купівлі.
В порушення ст.ст. 25, 29, 30 Закону про банкрутство Ліквідатор взагалі не здійснювала оцінки програмного забезпечення «Склад» і продала його в 1966,66 разів дешевше.

Вказаними діями Ліквідатора спричинено істотну шкоду Кредитор1, що є неналежним виконанням нею повноважень.

2. За ст. 26 Закону про банкрутство до складу ліквідаційної маси включаються всі види майна та майнових прав.
В порушення ст.ст. 25, 29, 30 Закону про банкрутство підприємства Ліквідатор не здійснювала оцінки наявних у Банкрута майнових прав інтелектуальної власності на програмний продукт «Склад», за які кредитор ТОВ Кредитор2 вимагає 5 900 000,00 грн.
В розділі звіту «Формування ліквідаційної маси» Ліквідатор вказує, що ПЗ «Склад» продано нею за 3 000,00 грн. (в 1 966,66 разів дешевше).
Продаж є незаконним.
По-перше. Ліквідатором порушено ст.ст. 29, 30 Закону про банкрутство, які встановлюють, що майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку; після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор починає його продаж на відкритих торгах.
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. N1185 затверджено національний стандарт N4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності".
За п.п. 1, 7 стандарту №4 він є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності; відповідно до цього стандарту оцінюються майнові права на
об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, - комп'ютерні програми.
В Україні є достатньо сертифікованих оцінювачів, які можуть виконати оцінку майнових прав інтелектуальної власності (копії листів від 3-х оцінювачів та Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПНУ додаються).
За звітом Ліквідатор взагалі не здійснювала оцінки ПЗ «Склад» і продала його в 1966,66 разів дешевше.

По-друге. Порушено ч. 2 ст. 30 Закону про банкрутство підприємства, за якою порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання погоджуються з комітетом кредиторів.
За звітом Ліквідатор не погоджувала з комітетом кредиторів продаж ПЗ «Склад» за 3000,00 грн., умови та строки його придбання.
В матеріалах справи та звіті відсутній будь-який протокол комітету кредиторів про погодження умов продажу ПЗ «Склад» за 3 000,00 грн.

По-третє. Двоє покупців (ПІБ, ПІБ) пропонували Ліквідатору купівлю комп»ютерної програми (копії телеграм з повідомленнями про вручення є у справі).
За ч. 3 ст. 30 Закону про банкрутство при надходженні 2 і більше пропозицій щодо придбання майна ліквідатор проводить конкурс (аукціон).
ПЗ «Склад» Ліквідатор продала 01.04.2013 р. без проведення аукціону, хоча було більше 2-х пропозицій купівлі.

По-четверте. За ст. 11 Розділу X «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону про банкрутство підприємства в редакції Закону України від 22.12.2011 р. N4212-VI встановлено, що положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом.
Закон набрав чинності 19.01.2013 р., а справа порушена 06.04.2012 р.
За ст.ст. 49-52, 64, 69 Закону продаж майна здійснюється шляхом торгів у формі аукціону, для чого ліквідатор укладає договір з організатором, організатор оприлюднює оголошення, проводить аукціон, складає протокол, покупець сплачує майно.
Отже, після 19.01.2013 р. продаж майна в банкрутстві здійснюється через аукціон, організатором якого є особа з ліцензією на проведення торгів.
В порушення Закону Ліквідатор продала ПЗ «Склад» 01.04.2013 р. громадянину____________ за 3000,00 грн. без аукціону в 1966,66 разів дешевше інвентаризаційної вартості.
Діями Ліквідатора завдано шкоди Кредитору1 в сумі 5 897 000,00 грн. (5900000,00 – 3000 грн.) і внаслідок них кредиторські вимоги погашені не в повній можливій мірі. Ліквідатор повинна відшкодувати завдану шкоду.

Отже, за звітом Ліквідатора не все істотне майно Банкрута було виявлене і продане, через що вимоги кредиторів задоволені не в повній можливій мірі.
Такими діями спричинено істотну шкоду Кредитор1, що є неналежним виконанням Ліквідатором повноважень.3. У Банкрута у власності був нежитловий будинок-склад площею 1739,20 кв.м. в м. Києві по просп. Московському, 2.
Ринкова вартість нерухомості за даними судової експертизи складає 7 665 687,00 грн. (витяг з експертного висновку є у справі).

До звіту Ліквідатор приклала довідку №40316 (И-2012) від 31.10.2012 р. Київського міського бюро технічної інвентаризації, отриману на запит Ліквідатора, в якій зазначено, що будинок-склад належав Банкруту, але з 12.07.2012 р. за Банкрутом вже не числиться.
Із довідки вбачається, що не дивлячись на накладені арешти, істотна нерухомість Банкрута була відчужена за 3 тижні до порушення справи про банкрутство підприємства.
Але у звіті Ліквідатор не приділила цьому ніякої уваги, не проаналізувала умови та законність відчуження будинку, не надала копію договору відчуження, не витребувала арештованого будинку від третіх осіб, не з”ясувала - платно чи безоплатно відчужено майно, не стягнула дебіторську заборгованість з набувача, не заявила позову про визнання відчуження недійсним як такого, яким спричинено збитки Банкруту чи створено умови, які перешкодили відновленню його платоспроможності.
За звітом Ліквідатора до ліквідаційної маси не включено жодної суми від відчуження нерухомості Банкрута, вчиненої за 3 тижні до справи про банкрутство.

За ст.ст. 31, 25 Закону про банкрутство арбітражний керуючий зобовязаний аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, витребувати майно від третіх осіб, формувати ліквідаційну масу, діяти сумлінно та розумно з урахуванням інтересів боржника та кредиторів, забезпечувати погашення вимог кредиторів.
Ліквідатор ______а О.А. повинна була перевірити умови відчуження арештованого будинку та використання грошей.
Якщо нерухомість відчужена незаконно на шкоду Банкруту чи кредиторам, а гроші за неї не надійшли чи привласнені, це є однозначно підставою для їх витребування Ліквідатором та включення в ліквідаційну масу.
Але Ліквідатор цього не зробила.

Отже, зі звіту Ліквідатора вбачається, що не все істотне майно Банкрута було виявлене Ліквідатором і продане, через що вимоги кредиторів задоволені не в повній можливій мірі.
Для з»ясування складу нерухомого майна Банкрута, його відчуження та використання коштів (що впливає на ліквідаційну масу) прошу суд витребувати докази згідно клопотання №4.

4. За інформацією ДАІ Київської області (копія є у справі) у Банкрута станом на 26.01.2010 р. було 22 транспортних засобів ціною 2 993 460,00 грн. (витяг із висновку судової експертизи є у справі).
У звіті Ліквідатор вказує, що з автомобілів виявлено лише - Тойота Камрі.
Ліквідатор ______а О.А. повинна була перевірити незаконне відчуження автомобілів та використання грошей особами Банкрута під час чинності арештів.
Якщо автомобілі відчужені під час чинності арештів, це є однозначно підставою для їх витребування Ліквідатором та включення в ліквідаційну масу.
Але у звіті Ліквідатор не приділила цьому ніякої уваги, не проаналізувала умови та законність відчуження автомобілів, не надала копії договорів відчуження, не витребувала арештованих авто від третіх осіб, не з”ясувала - платно чи безоплатно відчужено майно, не стягнула дебіторську заборгованість з набувачів і не включила її до ліквідаційної маси.

Отже, зі звіту Ліквідатора вбачається, що не все істотне майно Банкрута було виявлене Ліквідатором і продане, через що вимоги кредиторів задоволені не в повній можливій мірі.
Для з»ясування складу майна, відчуження та використання коштів від продажу автомобілів Банкрута (що впливає на ліквідаційну масу) прошу суд витребувати докази за клопотанням №4.

За ст. 1 Закону про банкрутство ліквідацією є припинення діяльності банкрута з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна;
ліквідатором є особа, яка за рішенням суду організовує здійснення ліквідаційної процедури банкрута, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів.
За п.п.1.1-1.2 Рекомендацій ВГСУ №04-5/1193 від 04.06.2004 р. суди мають створювати необхідні умови для більш повного задоволення вимог кредиторів.

Ліквідатор належним чином своїх обов”язків не здійснила, зі звіту Ліквідатора вбачається, що вона не виявила і не включила все майно Банкрута в ліквідаційну масу й не продала його по кращій ціні, наявне майно продано нею в 131,68 разів дешевше, внаслідок чого інтересам кредиторів завдано шкоди і їх вимоги не задоволено в повній можливій мірі.

Отже, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс не підлягають затвердженню.

На підставі вищевикладеного прошу суд:

1. Відкласти затвердження звіту ліквідатора ______ої О.А. та ліквідаційного балансу Банкрута;
2. Винести ухвалу про неналежне виконання ліквідатором ______ою О.А. обов»язків, покладених на арбітражного керуючого, на підставі ст. 31 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
3. Зобов»язати ліквідатора ______у О.А. у відповідності до Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для задоволення вимог кредиторів здійснити дії по пошуку, виявленню, витребуванню, включенню до ліквідаційної маси, оцінці та продажу майна Банкрута:
- майнових прав інтелектуальної власності на програмний продукт «Склад», отриманих за договором №7 від 07.04.2010 р. від ТОВ Кредитор2;
- нежитлового будинку-складу площею в м. Києві по проспекту Московському, 2;
- автотранспортних засобів згідно переліку в інформації Державної автомобільної інспекції Київської області вих. №53 від 26.01.2010 р., крім автомобіля Тойота Камрі;
- дебіторської заборгованості за відчужене майно Банкрута та/чи доходів від відчуження майна Банкрута;
4. Для з»ясування складу майна Банкрута (що впливає на ліквідаційну масу) витребувати докази за клопотанням №4 (додається).
5. Розглянути й задовольнити скаргу №3 на дії Ліквідатора (додається).

Див. публікації з нашої практики по проблематиці банкрутства тут, ще тут, тут, і тут.

Для юридичної допомоги з банкрутства підприємств звертайтеся за послугами Юридичного бюро Писаренка.

Юридическое бюро Писаренко.
Ведение сложных судебных дел.
www.fides.com.ua
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+380 (44) 2795632
Изменено: 3 года, 7 мес. назад от Юридическое бюро Писаренко.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.26 секунд