Податкове планування, оптимізація, спори.

Юридичний супровід вирішення податкових спорів. Оскарження рішень ДПС та контролюючих органів.

Процес оскарження податкових повідомлень-рішень територіальних управлінь у вищестоящий орган ДПС займає від 40 до 140 днів; в суді - 3-12 місяців і більше.

Але час того вартий - процес закінчується позитивно в багатьох випадках, правомірні вимоги платників задовольняються повністю або частково, як правило, судом.

ЗАХИСТ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ПРИ ОСКАРЖЕННІ НАКАЗІВ І РІШЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ. АПЕЛЯЦІЙНА І СУДОВА ПРОЦЕДУРИ.

Два шляхи оскарження податкового повідомлення-рішення, дій та бездіяльності податкових органів:

– адміністративне у вищестоящому податковому органі (досудове);

– судове.

Рішення вищестоящого податкового органу при розгляді скарги приймаються в рамках того ж фіскального відомства. Тому позитивний результат вони приносять рідко.

Врегулювання податкових спорів ефективне в суді.

За статистикою від 40% до 70% податкових спорів при судовому оскарженні вирішуються на користь платників податків повністю чи частково. Податкові повідомлення-рішення визнаються протиправними й скасовуються.

Податкові інспектори часто не можуть захистити в суді акти перевірок.

В результаті повторне нарахування податку органом ДПС стає неможливим.

ДІЇ З ЗАХИСТУ ТА ОСКАРЖЕННЯ У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ:

• оскарження наказу ГУ ДПС про проведення перевірки й недопущення інспекторів до перевірки.

Податкове зобов’язання, нараховане податковим повідомленням-рішенням, легше попередити, ніж позбавлятися від нього в процедурі адміністративного або судового оскарження.

Оскільки податкове повідомлення-рішення не може бути прийнято інакше, ніж на підставі результатів перевірки, проведеної податковим ревізором-інспектором, оформлених актом, то є доцільним з самого початку оскаржити наказ податкового органу щодо проведення перевірки й не допустити інспекторів до її проведення при наявності підстав.
Мета – унеможливити прийняття податкового повідомлення-рішення при відсутності підстав для податкової перевірки.

Податкові органи проводять планові та позапланові перевірки.

Перші з них проводяться за планом-графіком, що затверджується завчасно на рік наперед.

Другі – виключно за наявності однієї із підстав, зазначених у ст.ст. 77, 78, п.п. 44.7, 50.3, 200.11, 201.10, п. 3 підрозділу 9-2 Податкового кодексу України.

Якщо вам направлено рекомендованим листом повідомлення про планову перевірку з долученням копії наказу керівника податкового органу про її проведення не пізніше ніж за 10 днів, то підстав для її оскарження не багато.

Проведенню позапланової перевірки, зазвичай, передує надіслання запиту контролюючого органа про надання інформації і документів.

При отриманні наказу ГУ ДПС про позапланову перевірку за практикою знаходиться досить підстав для його оскарження.

Оформлення наказу начальника ДПС та направлення на перевірку з порушеннями ст. 81 Податкового кодексу України є підставою для недопущення перевіряючих до позапланової перевірки, а також для визнання наказу протиправним судом у податковому спорі. Це ж саме правило продубльовано спеціальним Законом “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Хоча оскарження й проводиться у тривалій судовій процедурі, але протягом судового розгляду нарахування податків і винесення податкового повідомлення-рішення є неможливим.

• оскарження рішення ГУ ДПС про адміністративний арешт майна платника податків.

При надходженні рішення ДПС про адміністративний арешт майна платник повністю позбавляється розпорядження або користування своїм майном (при повному арешті) чи обмежується в реалізації таких прав шляхом отримання попереднього дозволу начальника ДПС на будь-яке розпорядження чи використання свого майна (при умовному арешті).

Оскарження адміністративного арешту майна можливе в адміністративному або судовому порядку адвокатом з податкових спорів.

• оскарження судової постанови про адміністративний арешт коштів на рахунках платника.

На відміну від рішення про адміністративний арешт майна платника податків, яке ДПС приймає й припиняє самостійно, адміністративний арешт коштів на банківських рахунках здійснюється виключно постановою суду за позовом ДПС. Видаткові операції по рахункам при такому арешті платник самостійно здійснювати не зможе.

В зв’язку з цим, юридичний захист проти адмінарешту коштів на рахунках можливий лише в суді при участі адвоката з податкових спорів.

• захист адвоката з податкових спорів під час перевірки.

Присутнім на перевірці адвокатом виконуються:

1) заперечення неправомірним вимогам або діям податкового ревізора-інспектора;
2) консультації клієнту про надання документів;
3) розробка письмових пояснень для попередження негативних результатів перевірки;
4) аналіз результатів податкової перевірки;
5) обгрунтування і подання заперечень та контраргументів на складений акт.

• оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого після перевірки, у вищестоящому податковому органі або в адміністративному суді.

При прийнятті податкового повідомлення-рішення, адвокат у податкових справах:

1) складає скаргу на податкове повідомлення-рішення;
2) обґрунтовує позов про скасування податкового повідомлення-рішення;
3) готує клопотання про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом;
4) представляє клієнтів на всіх етапах адміністративного і судового провадження по податкових справах.

Стереотип небезпеки конфронтації з податковим органом чи накликання негативних наслідків для платника податків при поданні скарги або позову на нараховані податки не знаходить підтвердження в останній час, якщо оскарження здійснюється компетентно і обгрунтовано при участі адвоката з податкових спорів.

Витрати на судовий збір і гонорар адвоката компенсуються ГУ ДПС за результатом судового розгляду.

Залежно від обсягу послуг, пропонується три комплекти при трьох видах гонорару.

ПОСЛУГИ В ПРАКТИЦІ ЗАХИСТУ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ ТА ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ:

• консультації з оподаткування і податкового планування;
• обрання раціональної форми та структури бізнесу з точки зору оподаткування;
• консультації з оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України;
• застосування міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
• діагностика, зменшення, протидія податковим ризикам;
• оскарження податкових повідомлень-рішень про нарахування податків і штрафних санкцій;
оскарження податкової вимоги;
• оскарження податкового повідомлення-рішення при відсутності товарно-транспортних накладних і відносинах з “фіктивним” підприємством;
• оскарження ППР при не підтвердженні реальності господарських операцій;
• оскарження податкового повідомлення-рішення при штучному формуванні валових витрат за рахунок “фіктивного” контрагента;
скасування податкової вимоги через суд;
• оскарження відмови в реєстрації/розблокуванні податкових накладних в ЄРПН;
• оскарження рішення ГУ ДПС про адміністративний арешт майна;
• оскарження рішень суду про арешт коштів на рахунках платника податків;
• захист включення до складу податкових витрат «спірних» видів витрат (аудиторські, юридичні, маркетингові, інжинірингові, рекламні, консультаційні, управлінські та інші послуги; послуги, надані нерезидентами; витрати, не пов’язані з господарською діяльністю і ін.);
юридичне оформлення маркетингових акцій (знижок, бонусів) для цілей податкового обліку;
• оскарження письмової податкової консультації, яка суперечить закону і правам платника податків;
спростування взаємовідносин з фіктивними підприємствами-контрагентами по ланцюгу постачання;
доведення реальності господарських операцій;
спростування штучного формування валових витрат та транзитних фінансових потоків;
• усунення розбіжностей з базою податкового органу за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів платника податків;
оскарження рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ;
• проблеми з відкриттям кримінального провадження щодо посадових осіб платника податків або його контрагентів;
• юридичний супровід декларування тіньових активів при податковій амністії.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА З ПОДАТКОВИХ СПОРІВ:

• оскарження наказу і дій по проведенню податкової перевірки при недотриманні процедури або відсутності підстав;
• підготовка заперечень і контраргументів на етапі складання акта перевірки;
• оскарження рішення ДПС про адміністративний арешт майна платника податків;
• оскарження постанови суду про адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків;
• складання скарг на податкові повідомлення-рішення;
• нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень для суду;
• збір або сприяння отриманню доказів для подачі в суд у податковій справі;
• підготовка позовів, клопотань, інших документів для судового розгляду по податковим справам;
• підготовка клопотань про зупинення дії податкового повідомлення-рішення до розгляду справи судом;
• оскарження судових рішень в апеляційній і касаційній судових інстанціях;
• захист у кримінальних справах про ухилення від сплати податків;
• представництво позивачів і відповідачів у судовому провадженні по податкових справах.

запит консультації чи юридичних послуг
НАДІШЛІТЬ ОНЛАЙН ТУТ
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)