Захист сторін у виконавчому провадженні.

Послуги адвоката з виконавчого провадження для забезпечення швидкого та повного примусового виконання рішень, представлення та захисту інтересів сторін.

Практика стягнення боргів в судових процесах та адвоката з виконавчого провадження вказує, що коли боржник не пішов на компроміс при досудовому врегулюванні майнових вимог чи мирову угоду в суді, то добровільне виконання ним рішення – малоімовірне.

Стягнення боргу, витребування майна від боржника чи зобов’язання вчинити дії в судовому процесі переважно має дві стадії:

1) Судовий розгляд; 

2) Виконавче провадження.

Перша стадія завершується постановленням рішення суду по суті спору та набранням ним законної сили (після перегляду в апеляційній інстанції). З цього моменту судом видається виконавчий лист чи наказ, за якими може бути розпочата друга стадія.

Виконавче провадження є другою стадією правосуддя, на якій прийняте судом рішення виконується в примусовому порядку, якщо боржник ухиляється від добровільного виконання.

Переважна більшість судових рішень в Україні підлягає виконанню державними чи приватними виконавцями, меншість – органами держказначейства та іншими держорганами.

Якщо судове рішення не пов’язане зі стягненням коштів з державних органів, бюджетних установ, державного чи місцевих бюджетів, то виконавче провадження з його виконання відкривається приватним чи державним виконавцем за місцем знаходження боржника чи його майна за вибором стягувача.

Судові рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються виключно органами казначейського обслуговування бюджетних коштів.

При виконавчому провадженні звернення стягнення здійснюється на будь-яке майно боржника (за деякими виключеннями) в установленій законом послідовності. Стягнення звертається на майно боржника, яке знаходиться в його володінні чи у володінні інших осіб.

Відтак, друга стадія судового процесу є ефективною при своєчасному виявленні й описі майна боржника та належному здійсненні обов’язків виконавцем.

Виплата коштів від примусового продажу майна здійснюється у встановленій законом черговості.

ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРОТИ БОРЖНИКІВ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ОРГАНІВ ВЛАДИ.

За реаліями виконання судових рішень швидке стягнення значного боргу виконавцем без участі адвоката з виконавчого провадження зустрічається нечасто.

Послуги адвоката з виконавчого провадження необхідні для контролю за належністю відкриття та перебігу другої стадії судового процесу.

Послуги адвоката з виконавчого провадження є корисними для сприяння в своєчасному розшуку та арешту майна боржника, вчиненні виконавчих дій, зверненні стягнення.

Правова допомога адвоката з виконавчого провадження є доцільною для протидії процесуальним диверсіям і актам недобросовісної поведінки опонента чи «дружніх» афілійованих осіб.

Також, якщо адвокат з виконавчого провадження не здійснює достатнього контролю за виконанням у виконавчому провадженні процесуальних ухвал судів у цивільних, господарських, адміністративних справах у багатьох випадках, передбачених законом, а також виконавчих написів нотаріусів, це може спричинити неприємні наслідки.

Для захисту клієнта від необґрунтованих рішень, дій чи бездіяльності виконавця вимагається участь адвоката з виконавчого провадження протягом усього перебігу виконавчого процесу.

При наявності у боржника кількох кредиторів за судовими рішеннями, виплата їм коштів за рахунок майна боржника має здійснюватися пропорційно розміру їх вимог, а виконавчі провадження, відкриті різними органами, підлягають об’єднанню в одне зведене.

Порушення органом примусового виконання встановлених законом правил тягне оскарження і скасування дій і рішень та порушення прав стягувачів чи боржника. Це також спричиняє непевність, витрати чи гірші умови примусового виконання рішення, на які сторони не розраховували.

Юридичне бюро Писаренка забезпечує послуги адвоката з виконавчого провадження як в комплексі послуг з ведення судових справ, так і окремо.

Послуги адвоката з виконавчого провадження:

– підготовка матеріалів і подача заяви для відкриття/завершення виконавчого провадження;
– сприяння розшуку, опису, арешту майна боржників;
– забезпечення включення / виключення особи з Єдиного реєстру боржників;
– подання заяв, клопотань, доказів для підвищення ефективності виконавчого провадження чи його завершення;
– контроль за процесом примусового виконання уповноваженими органами чи особами;
– забезпечення стягнення коштів за рішенням суду проти боржника-державного органа;
– ініціювання чи заперечення щодо зміни способу й порядку виконання судових рішень;
– звернення про розстрочку чи відстрочку виконання судового рішення;
– подання клопотань адвоката з виконавчого провадження про встановлення судом тимчасового обмеження боржнику у праві виїзду за межі України;
– аналіз рішень, дій чи бездіяльності органів примусового виконання;
– оскарження постанов про відкриття, відмову у відкритті виконавчого провадження;
– оскарження постанов про зупинення, завершення виконавчого провадження;
– оскарження повернення виконавчого документа без прийняття до виконання;
– ініціювання чи оскарження об’єднання виконавчих проваджень різних органів/осіб у одне зведене;
– представництво при виконанні ухвал про арешт майна, забезпечення позову;
– оскарження постанов про арешт коштів чи майна боржника;
– зняття арешту майна та виключення майна з опису;
– оскарження не звернення виконавця до суду у випадках, встановлених законом;
– оскарження інших постанов, дій чи бездіяльності виконавців в вищестоящому органі чи суді;
– подання незгоди з результатами визначення вартості чи оцінки майна;
– оскарження результатів оцінки майна в суді;
– зупинення вчинення виконавчих дій, реалізації майна боржника на аукціоні;
– представлення й захист стягувачів чи боржників адвокатом у виконавчому провадженні;
– звернення з позовом про відшкодування державою шкоди від дій чи бездіяльності державного виконавця;
– виконання судового рішення про стягнення з держави шкоди, заподіяної бездіяльністю ДВС;
– звернення з позовом про відшкодування шкоди від дій чи бездіяльності приватного виконавця;
– представництво адвоката з виконавчого провадження на переговорах та в суді щодо укладення мирової угоди на стадії виконання;
– заміна сторони стягувача / кредитора у виконавчому провадженні;
– заміна стягувача у виконавчому написі нотаріуса;
– представництво при визнанні іноземних судових рішень та отриманні виконавчих документів на їх примусове виконання в Україні;
– підготовка документів і звернення до іноземних судів для визнання українських судових рішень та їх примусове виконання за кордоном;
– представництво в іноземних судах при визнанні та приведенні до виконання українських судових рішень за кордоном.

запит консультації чи юридичних послуг
НАДІШЛІТЬ ОНЛАЙН ТУТ
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)