Порядок включення та виключення осіб з Єдиного реєстру боржників.

Включення та виключення осіб з Єдиного реєстру боржників в Україні.

Порядок включення та виключення осіб з Єдиного реєстру боржників.

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВКЛЮЧЕННЯ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ.

Реєстр боржників утворено відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» (далі за текстом - Закон) та Наказу Міністерства юстиції України від 05.08.2016 №2432/5 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження» (далі за текстом – Положення).

За абз. 1 п. 2 розділу 1 Положення автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників.

За ч. 1 ст. 9 Закону Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна (п. 13 ч. 2 розділу 1 Положення).

При цьому відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Введення інформації в реєстр здійснюється визначеними п. 3 розділу 1 Положення реєстраторами, до яких відносяться:

 • відповідальні особи органу державної виконавчої служби;
 • державні та приватні виконавці;
 • помічники та відповідальні особи приватних виконавців;
 • керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.

Положення містить порядок виключення з реєстру боржників відомостей в установлених випадках.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСІБ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ

За ч. 5 ст. 9 Закону відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників (крім відомостей щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Додатково до Єдиного реєстру боржників вносяться відомості:

 • про боржника за умови невиконання останнім рішення про стягнення періодичних платежів (аліментів), розмір заборгованості якого перевищує суму відповідних платежів за три місяці (п. 5 розділу 10 Положення);
 • про боржника за рішенням про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника( п. 2 ч. 5 ст. 9 Закону).

Відповідно до ст. 6 Закону Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

1) ПІБ, дата народження боржника-фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код боржника-юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або ПІБ приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Згідно п. 4. розділу 10 Положення до Єдиного реєстру боржників не підлягають внесенню відомості про боржників:

 • які є державними органами, органами місцевого самоврядування;
 • які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців;
 • за рішенням немайнового характеру (крім рішень про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, під час виконання яких винесено постанову про накладення штрафу на боржника).

ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ОСІБ З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ

Відповідно до ч. 7 ст. 9 Закону відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про:

- закінчення виконавчого провадження;

- повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п.п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37 Закону;

- повернення виконавчого документа до суду на підставі ст. 38 Закону (де-факто не діє, бо згідно змін від 03.10.2017 р. за цією статтею не передбачено повернення виконавчого листа до суду);

- в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Більш детально порядок виключення з реєстру боржників та підстави виключення осіб із списку встановлено п. п. 6, 7, 8 розділу 10 Положення.

За п. 6 розділу 10 Положення Система виключає відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови:

 • про закінчення виконавчого провадження згідно зі ст. 39 Закону «Про виконавче провадження»;
 • про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п.п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37 Закону;
 • про скасування заходів примусового виконання за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

В день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання.

Додатковою підставою за п. 7 розділу 10 Положення є скасування постанови про відкриття виконавчого провадження, з яким відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників.

Відтак, виключення з реєстру боржників можливе в обмежених випадках, зокрема:

- повна сплата за судовим рішенням;

- повернення виконавчого листа виконавцем за заявою самого стягувача;

- оскарження боржником і скасування постанови про відкриття виконавчого провадження;

- оскарження боржником і скасування або визнання нечинним рішення, на підставі якого виданий виконавчий лист;

- визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, за позовом боржника;

- затвердження судом мирової угоди у виконавчому провадженні.  

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВКЛЮЧЕННЯ ОСОБИ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ

Включення осіб до реєстру боржників створює негативні наслідки:

1. Запобігання відчуженню боржниками майна шляхом відмови у вчиненні нотаріальних та реєстраційних дій.

Згідно із ст. 461 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов’язково використовує відомості єдиних та державних реєстрів шляхом безпосереднього доступу до них. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій обов’язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції України.

За п. 81 ст. 49 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у випадку, якщо особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії щодо відчуження належного їй майна, внесена до Єдиного реєстру боржників.

За ч. 3 ст. 9 Закону «Про виконавче провадження» якщо в ході перевірки реєстратор з'ясує, що особа, відомості про яку внесені до Реєстру боржників, є боржником, нотаріус або реєстратор зобов'язаний відмовити у здійсненні реєстраційних дій та у той же день повідомити органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про майно, з питань відчуження якого звернувся боржник.

Нотаріуси, органи, що здійснюють реєстрацію майна, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника, зобов’язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.

Не пізніше наступного дня з моменту отримання повідомлення виконавець в обов'язковому порядку повинен прийняти рішення про накладення арешту на таке майно в порядку, визначеному ст. 56 Закону (ч. 3 ст. 9 Закону).

Відтак, при посвідченні будь-яких правочинів щодо відчуження рухомого або нерухомого майна боржника наявність відомостей про власника майна (відчужувача) в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні нотаріальної та реєстраційної дії.

Нотаріус має відмовити у вчиненні нотаріальних дій у всіх випадках, коли відчужувач належного йому майна внесений до Єдиного реєстру боржників (ВС КЦС №757/22958/19-ц 16.06.2021).

2. Відмова у державній реєстрації відчуження частки боржника в статутному капіталі юридичної особи.

Пункт 31 ч. 1 ст. 28 ЗУ про «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачає підставу для відмови у державній реєстрації у разі подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною учасників юридичної особи у зв’язку із зміною частки у статутному капіталі, поданої щодо засновника, який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, крім випадку збільшення розміру такої частки.

3. Визнання недійсним правочину з відчуження майна боржником, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна, укладеного з моменту повідомлення державним органом, банком, нотаріусом виконавця про майно чи рахунок боржника до накладення на нього арешту виконавцем (ч. 4 ст. 9 Закону).

Юридичний захист сторін виконавчого провадження
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

4. Накладення арешту на банківські рахунки.

Банки у разі відкриття або закриття рахунку на ім’я фізичної особи зобов'язані перевірити наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, і у день відкриття або закриття рахунку повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця (ч. 5 ст. 9 Закону).

На відкриті у майбутньому рахунки виконавцем буде накладено арешт.

Згідно абз. 2 п. 16 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків №492 банки зобов’язані перевірити під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

За абз. 3 п. 16 Інструкції банк надсилає повідомлення виконавцю про відкриття або закриття рахунку клієнта - фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку. Також банк повідомляє виконавця про відкриття рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене виконавцем.

5. Інформація, внесена до реєстру, є відкритою і може бути розцінена як негативний фактор поточним чи потенційним кредитором, роботодавцем чи бізнес-партнером.

Дізнатися щодо обмежень чи заборони перетинати кордон України можна, подавши письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Щодо зняття арешту з коштів зарплати та соціальних виплат на банківському рахунку - в статті за посиланням.

Щодо захисту сторін виконавчого провадження - на цій сторінці.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

8989
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (4 голоси)