Скарга на бездіяльність державного виконавця. “Юридична практика” №18(801).

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Скарга на бездіяльність державного виконавця.

Скарга на бездіяльність державного виконавця. “Юридична практика” №18(801).

ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ. 

Що робити, якщо наказ господарського суду подано до виконавчої служби, а виконання судового рішення не має? До якого органу скаржитися?

За ст. 82 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про виконавче провадження» бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.

Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду.

Оскільки розгляд скарги в суді – справа довга, то першим кроком для захисту інтересів стягувача при відсутності примусового виконання судового рішення державним виконавцем, який може призвести до бажаного результату, видається оскарження його бездіяльності начальнику відділу.

Проте, у 4 з 5 випадків (за власною практикою) начальник відділу ДВС, який отримав скаргу, не направляє скаржнику постанову за результатами її розгляду ні в 10-денний строк, ні в будь-який інший.

В такому випадку необхідне звернення до суду, який видав виконавчий документ, для гарантованого розгляду скарги і постановлення рішення.

08 квітня 20__ р.
Господарський суд м. Києва
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б

Судді ________ у справі №_________-48/546

Заявник (Позивач): Компанія
місцезнаходження:
Представник Заявника:
Відповідач: Товариство
Заінтересована особа: Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області
місцезнаходження:

ЗРАЗОК СКАРГИ НА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ/ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

СКАРГА
на бездіяльність органа державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення у справі

05.12.2011 р. постановлено рішення №_______ (далі-Рішення), яким з Відповідача стягнено на користь Заявника загалом 587 000,00 грн., включаючи позику, 7% річних, неустойку.
26.01.2012 р. видано наказ №_________ Господарського суду м. Києва на примусове стягнення з Відповідача на користь Заявника 587 000,00 грн. за Рішенням (далі-Наказ).
Резолютивна частина Наказу:
Стягнути з Товариства _______ (01133, м.Київ, вул.Щорса, 25; ідентифікаційний код ____) на користь Компанії суму позики у розмірі 450 000,00 грн., 17% річних плати за позику у розмірі ______грн., пеню у розмірі ______грн.
23.08.2012 р. на підставі заяви Заявника й оригіналу Наказу постановою Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області (далі-ВДВС) відкрито виконавче проваження по примусовому стягненню боргу (копія постанови ВДВС додається).
Постановлено Відповідачу добровільно виконати Рішення в 7-денний строк, а в протилежному випадку виконати його в примусовому порядку.
Рішення в добровільному порядку Відповідачем не виконано. 

За ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.
Ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено обов’язковість виконання судових рішень, невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, установлену законом.
За ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов’язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.
За ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» завершальною стадією судового провадження є виконавче провадження, тобто сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів у разі невиконання їх у добровільному порядку.
За ст. 2 цього Закону примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу; примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України “Про державну виконавчу службу” (далі – державні виконавці).
За ст. 11 Закону державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
За ст. 27 Закону у разі ненадання боржником у строки, встановлені для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.

За п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод Висока Договірна Сторона зобов»язана гарантувати кожному при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов»язків справедливий судовий розгляд впродовж розумного строку.
За ст.1 першого Протоколу до Конвенції кожна юридична особа має право мирно володіти своїм майном і не може бути його позбавлена інакше як в інтересах суспільства.
За ст. 13 кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі.
Невід»ємною частиною справедливого судового розгляду та ефективного захисту права на мирне володіння майном є забезпечення державою примусового виконання судового рішення в розумний строк, яке в Україні покладається на державну виконавчу службу та державних виконавців.

Не дивлячись на вказане, Рішення в примусовому порядку до сьогодні не виконано, сума за ним не стягнена і Заявнику не сплачена, що порушує як ст.ст. 2, 11, 27 Закону «Про виконавче провадження», так і міжнародні зобов»язання України; як права Заявника, так і його інтереси.
Через бездіяльність ВДВС Позивачу не сплачено 587 000,00 грн., присуджених за Рішенням.

За ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» бездіяльність державного виконавця може бути оскаржена стягувачем до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець; скарга розглядається у десятиденний строк з дня її надходження; за результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову.
Заявник 17.12.2012 р. звертався зі скаргою на бездіяльність державного виконавця щодо виконання Рішення до начальника ВДВС (копії скарги та поштової квитанції про її отримання додаються).
14.01.2013 р. Заявник повторно направив скаргу на бездіяльність державного виконавця щодо виконання Рішення до начальника ВДВС (копія поштової квитанції додається).
Але ні постанови про результат розгляду скарги, ні відповіді на неї від начальника відділу не надійшло.

На підставі викладеного та згідно зі ст. 121-2 Господарського процесуального кодексу України прошу Господарський суд м. Києва:

– Розглянути скаргу на бездіяльність державного виконавця державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення;
– Визнати неправомірною бездіяльність начальника Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області по розгляду скарги Заявника від 17.12.2012 р. на бездіяльність державного виконавця по виконанню Рішення Господарського суду м. Києва №_________;
– Визнати неправомірною бездіяльність Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області по виконанню Рішення Господарського суду м. Києва №_________ від 05.12.2011 р.;
– Зобов’язати Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Кіровоградській області здійснити примусове виконання Рішення Господарського суду м. Києва №_________ від 05.12.2011 р. та сплатити Позивачу 587 000,00 грн., присуджених за ним;

Додаток:
1. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги скаржника:
• Копія заяви про відкриття виконавчого провадження;
• Копія постанови ВДВС про відкриття виконавчого провадження;
• Копія скарги на бездіяльність держвиконавця з 2-ма поштовими квитанціями;
• Копії описів вклад. в цін.лист про відправлення Відповідачу й Відділу ДВС копій скарги на бездіяльність державного виконавця та доданих документів;

Додатково з практики подачі скарг на державного виконавця читайте в за цим лінком  і на форумі ЮБП.

Скарга на дії державного виконавця; скарга на бездіяльність держвиконавця; порядок та строки подання скарги на державного виконавця; скарга начальнику відділу ДВС чи до суду.

ЗАМОВЛЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
НАДІШЛІТЬ ОНЛАЙН

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

6970
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)