Стягнення безпідставно набутого майна / коштів.

Повернення безпідставно набутого майна / коштів, стягнених у виконавчому провадженні.

Стягнення безпідставно набутого майна / коштів.

ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ЧИ КОШТІВ, НАБУТИХ ЗА СКАСОВАНИМ СУДОВИМ РІШЕННЯМ / ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ.

Найчастіше питання повернення власнику речей чи коштів виникають при скасуванні вищестоящою інстанцією судового рішення чи визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису нотаріуса, на підставі яких було відкрито виконавче провадження, в якому таке майно примусово стягнено.

При відмові стягувача повернути майно в добровільному порядку його стягнення здійснюється через суд.

Статтями 1212, 1213 Цивільного кодексу України встановлено обов'язок особи, яка набула майно без достатньої правової підстави, повернути його потерпілому, зокрема й коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала;

зобов'язання повернути безпідставно набуте майно діє незалежно від його набуття в результаті поведінки набувача, потерпілого, інших осіб чи події;

набувач зобов'язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

 За ч. 12 ст. 28 ЦПКУ позови про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред’являтися за місцем його виконання.

Для задоволення позову боржник за виконавчим документом має довести, яке саме майно чи гроші були вилучені в нього в примусовому порядку в межах виконавчого провадження і не були повернені йому стягувачем.

Для уникнення часових та матеріальних витрат на судове стягнення є доцільним звернення до виконавця про отримання довідки про стягнені та перераховані стягувачу суми в виконавчому провадженні, а також до стягувача з вимогою про повернення такого майна.      

Сутність зобов’язання з повернення майна, отриманого без достатньої правової підстави, полягає у вилученні у набувача частини його майна, що набута була поза межами правової підстави, чи якщо правова підстава переходу відпала згодом, або взагалі без неї - якщо майновий перехід не ґрунтувався на правовій підставі від самого початку правовідношення, та переданні майна потерпілому, який має належний правовий титул на нього.

Якщо судовим рішенням виконавчий напис визнано таким, що не підлягає виконанню, то правові підстави набуття відповідачем грошей на виконання зазначеного виконавчого напису відсутні; до спірних правовідносин підлягає застосуванню ст. 1212 ЦКУ.

Факт існування між сторонами договірних відносин, що виникли з договору кредиту, зазначеного не спростовує, питання наявності та/або відсутності заборгованості позивача перед відповідачем за таким кредитним договором може бути предметом окремого судового розгляду.

СТЯГНЕННЯ МАЙНА / КОШТІВ, НАБУТИХ КРЕДИТОРОМ ЗА СКАСОВАНИМ СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЧИ ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ

Набуття (збереження) майна визнається безпідставним, якщо його правова підстава відпала згодом, - при зникненні обставин, на яких засновувалась юридична обґрунтованість набуття (збереження) майна.

Одним із випадків відпадіння підстави може бути скасування рішення суду або визнання судом таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису нотаріуса, на підставі якого було здійснено стягнення;

Конструкція статті 1212 ЦКУ вимагає установлення абсолютної безпідставності набуття (збереження) майна не лише в момент його набуття (збереження), а й станом на час розгляду спору.

Будь-яке набуття (збереження) майна визнається безпідставним, якщо особа, що збагатилася, не мала права на отримання майна за рахунок потерпілого, або у разі, коли потерпілий не погоджувався на настання не вигідних для себе наслідків;

Не має права на збагачення особа, що отримала його за недійсним актом, судовим рішенням або недіючою нормою права.

Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, за яким відбулося повне або часткове виконання, є правовою підставою для зобов’язання з повернення стягненого майна, бо з моменту ухвалення судового рішення правова підстава вважається такою, що відпала; за ст. 1212 ЦКУ у такому разі набувач зобов’язаний повернути потерпілому все отримане майно.

Наявність між сторонами договірних відносин за кредитним договором не виключає застосування ст. 1212 ЦКУ, оскільки визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню (на підставі якого у виконавчому провадженні було здійснено стягнення з позивача коштів кредиту), є підставою для повернення коштів.

Обставини наявності або відсутності заборгованості позивача перед відповідачем за кредитним договором можуть бути предметом окремого судового розгляду (постанови КЦС ВС №201/6498/20, №206/2212/18 від 08.09.2021 р., №623/363/20 від 06.10.2021 р.).

За правовою природою конструкція зобов’язання, що виникає з безпідставного набуття майна (безпідставного збагачення), є формою реалізації охоронного правовідношення та виконує компенсаторну функцію.

Зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, є протилежністю до зобов’язання з правочинів (договорів). Правочин, як належна правова підстава встановлює зобов’язання з передання речі, виконання роботи, надання послуги, сплати коштів. За відсутності (або у подальшому відпадіння) правової підстави в особи виникає зобов’язання повернути отримане безпідставно (кондикція).

Отримання майна, набутого без підстави, призводить до реституційного ефекту, прямо протилежного тому, що передбачено договором.

Загальною ознакою кондикції є відсутність (або відпадіння у подальшому) правової підстави для утримання майна, набутого особою, до якої потерпілий звертається з кондикційним позовом.

Зі статті 1212 ЦКУ можна зробити висновок, що особа, яка внаслідок правомірних або неправомірних дій або подій безпідставно збагатилася в результаті невигідних наслідків для іншої особи, зобов’язана повернути безпідставно набуте майно цій особі.

Будь-яке збагачення визнається безпідставним, якщо особа, що збагатилася, не мала права на збагачення за рахунок потерпілого, або в разі, коли потерпілий не погоджувався на настання не вигідних для себе наслідків.

Не має права на збагачення особа, що отримала його за недійсним актом, судовим рішенням або недіючою нормою права.

Збагачення є безпідставним, і якщо потерпілий сам надав його для мети, що не була досягнена, або з очікуванням, яке не справдилося (постанови КГС ВС №910/1531/18 від 06.03.2019 р., №910/16664/18 від 28.01.2020 р.).

ВАШ ЗАПИТ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ПОСЛУГ
НАДІСЛАТИ

Згідно з ч. 4 ст. 82 ЦПКУ обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Тому факти, встановлені постановою вищестоящої інстанції при скасуванні попереднього судового рішення, чи визнанні виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, є обов’язковою підставою для повернення стягувачем сум, отриманих у виконавчому провадженні за скасованими актами чи документами.

На підставі зазначеного з кредитора стягуються судом на користь боржника перераховані виконавцем у межах виконавчого провадження суми.

Додатково про юридичний захист в кредитних спорах - за цим посиланням.

Щодо оспорювання виконавчого напису нотаріуса - у цій статті.

Відповіді на запити: Стягнення безпідставно набутого чи збереженого майна ст. 1212 ЦКУ; Повернення майна чи коштів, набутих за скасованим судовим рішенням або виконавчим написом; Повернення безпідставно набутих коштів кредиту; Кредитний адвокат з судових справ; Визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

384
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні