Скасування податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції.

Скасування податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції.

ПОСЛУГИ З ОСКАРЖЕННЯ НАКАЗІВ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ТА ПОЗАПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК.

Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

Планові перевірки проводяться за планом-графіком, що затверджується завчасно на рік наперед.

Позапланові – виключно за наявності однієї із підстав, зазначених у ст.ст. 77, 78, п.п. 44.7, 50.3, 200.11, 201.10, п. 3 підрозділу 9-2 Податкового кодексу України.

Якщо ви отримали рекомендованого листа з повідомлення про планову перевірку та копією наказу керівника податкової інспекції про її проведення не пізніше ніж за 10 днів, то підстав для оскарження податкової перевірки зустрічається не багато. Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

ПІДСТАВИ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ПЛАНОВОЇ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗВОДЯТЬСЯ ДО ПОРУШЕННЯ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ, ЯКИХ ДОПУСКАЄТЬСЯ МАЛО, ЗОКРЕМА:

1) порушення періодичності перевірок залежно від ступеня податкового ризику в діяльності вашого підприємства;

2) відсутність «живого» підпису керівника чи заступника керівника органу ДПС в наказі на проведення перевірки, відсутність гербової печатки цього органу при складанні не на бланку ДПС;

3) відсутність направлення на перевірку у перевіряючих; Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

4) у направленні на перевірку не вказані дата видачі, реквізити наказу про її проведення, реквізити суб’єкта, що перевіряється, мета, вид, підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та ПІБ перевіряючих;

5) непред’явлення службових посвідчень перевіряючими;

6) відмова ревізорів від підпису в журналі реєстрації перевірок.

Якщо вам направлено рекомендованим листом наказ ДПІ про позапланову перевірку, то за практикою знаходиться багато підстав для його оскарження.

Податковий ревізор-інспектор може розпочати позапланову перевірку виключно при наявності законних передумов для її проведення, які зазначаються в наказі та направленні на перевірку.
Оформлення цих документів з порушенням ст. 81 Податкового кодексу України є підставою для недопущення перевіряючих до позапланової перевірки, а також для їх визнання незаконними судом у податковому спорі.

Підстави для проведення позапланової податкової перевірки (ст. 78 ПКУ):

– в результаті перевірок інших осіб або отримання податкової інформації з’ясовано обставини порушення платником податків податкового, валютного та іншого контрольованого податковою інспекцією законодавства, якщо платник не надав пояснень та їх документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит податкової інспекції, в якому зазначаються порушення вказаного законодавства чи недостовірність даних податкової декларації протягом 10 робочих днів від отримання запиту;

– не подання платником в установлений строк податкової декларації, розрахунку, звіту;

– подано заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте по ній податкове повідомлення-рішення, якщо платник посилається на обставини, не враховані ревізором при податковій перевірці;

– отримання рішення суду про призначення перевірки або постанови органу оперативно-розшукової діяльності, слідчого, прокурора, винесеної ними згідно закону;

– наявності відомостей про ухилення платником від оподаткування оплати праці чи доходів найманим особам, у тому числі внаслідок неукладення з ними трудових договорів;

– наявності відомостей про здійснення платником господарської діяльності без державної реєстрації;

– якщо подано уточнюючий розрахунок до декларації за період, який перевірявся; Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

– якщо не подано уточнюючого розрахунку протягом 20 днів після довідки електронної перевірки, якою виявлено порушення податкового законодавства;

– якщо подано при застосуванні податкового компромісу уточнюючий розрахунок за періоди, по яким податкова перевірка не проводилася;

– при наявності достатніх підстав для висновку, що розрахунок бюджетного відшкодування ПДВ зроблено всупереч податковому закону;

– якщо платник до закінчення перевірки надіслав з описом до податкової інспекції копії документів, які відмовився врахувати ревізор, або якщо протягом 5 днів після акта перевірки надав ДПІ документи на підтвердження показників своїх податкових декларацій.

Наказ податкової інспекції на проведення позапланової перевірки законний тільки у випадках, якщо одночасно дотримуються всі умови відповідного підпункту ст. 78 ПКУ.

Наприклад, за п. 78.1.1. такими умовами є:

1) прийняття наказу у зв’язку з перевіркою контрагентів платника податків або якщо на підставі отриманої податкової інформації виявлено факти можливих порушень платником податків податкового, валютного та іншого законодавства;

2) платник податків не надав пояснень та їх документальних підтверджень на письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів з дня його отримання.

Вищезазначені умови нерідко порушуються ДПІ, особливо якщо платник займає тверду формалізовану позицію у відносинах з податковою інспекцією і діє послідовно, користуючись законними правами, за участю адвоката з податкових спорів.

НАКАЗИ НАЧАЛЬНИКА ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ НА ПОЗАПЛАНОВУ ПЕРЕВІРКУ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРОТИПРАВНИМИ ТА СКАСОВУЮТЬСЯ СУДОМ З ПОШИРЕНИХ ПІДСТАВ:

1) не надіслання платнику податків запиту про надання пояснень та документів перед проведенням перевірки;

2) складення запиту ДПІ з порушенням пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України;

3) направлення платнику податків листа ДПІ про надання документів чи вчинення дій, який суперечить змісту пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, тобто не є запитом в розумінні цього підпункту;

4) вимога податкової інспекції надати документи, які не відносяться до фінансово-господарської діяльності підприємства, не пов’язані з сплатою податків, не належать до повноважень ДФС;

5) в наказі податкової інспекції не зазначено, які саме обставини, визначені ст.ст. 77, 78 Податкового кодексу України, стали підставою для проведення позапланової перевірки;

6) своєчасне надання платником податків пояснень та деяких документів на запит ДПІ;

7) проведення позапланової перевірки з питань, які були охоплені попередньою податковою перевіркою.

Оскарження наказу на проведення податкової перевірки можливо реалізувати до її початку при одночасному недопущенні перевіряючих до її проведення. Після допуску податкових інспекторів платником і проведення ними перевірки оскарження дій податкової інспекції з її проведення є безперспективним.

При недопущенні ДПІ до податкової перевірки і оскарженні наказу на її проведення слід оперативно бути готовим захищати свої права в іншому судовому процесі – за поданням ДПІ до суду про накладення адміністративного арешту на кошти чи про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна.

Одночасне ведення податковим адвокатом указаних судових процесів забезпечує:

1) належний судовий розгляд оскарження наказу щодо податкової перевірки;

2) неможливість накладення арешту на майно та кошти платника податків. Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

 

Додатково з практики оскарження дій податкових органів читайте  тут,  тут  і на  “Форумі Юридичного бюро Писаренка”

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
надіслати

Оскарження податкової перевірки. Оскарження дій податкової інспекції. Оскарження позапланової перевірки. Київ 2019

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

915
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)