Зобов’язання товариства для розрахунків суми виплати при виході учасника.

Зобов’язання товариства для розрахунків суми виплати при виході учасника.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ВИХОДІ УЧАСНИКА З КОМПАНІЇ.

Правом кожного з учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) є можливість виходу учасника з ТОВ. 

В публікації мова піде про проблемні аспекти визначення зобов”язань ТОВ, які зменшують вартість його власного капіталу, що зменшує суму до виплати учаснику, який вийшов з ТОВ.

Статтею 190 ЦКУ встановлено, що до майна належить сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

Оскільки інтереси ТОВ і вибулого учасника щодо суми виплати кардинально протилежні, то ТОВ-боржники застосовують стратегії, спрямовані на заниженння чи уникнення від виплати учаснику при виході з ТОВ. 

А саме – заниження переліку та вартості свого майна (активів) або завищення своїх зобов’язань (пасивів), або і те й інше разом узяте.

Зі змісту ст.ст. 190, 509, 11 ЦКУ, а також Положень (стандартів) бухобліку № 2 та № 19, затверджених наказами Мінфіну України від 31.03.1999 р. N87 та від 07.07.1999 р. N163, випливає, що зі всіх активів ТОВ, оцінених за ринковою вартістю, віднімаються зобов’язання, що дає вартість “Власного капіталу” або “Чистих активів” ТОВ для розрахунків з учасником, який вибув.

Під зобов’язаннями розуміється сума заборгованостей, що виникли внаслідок минулих подій, погашення яких приведе до зменшення ресурсів підприємства.

Чим вище зобов’язання, тим, відповідно, нижче вартість “Власного капіталу” і сума до виплати.

Зобов’язання враховуються у розділах ІІ-V пасиву балансу підприємства, зокрема, довгострокові і короткострокові заборгованості за товари, роботи, послуги перед сторонніми кредиторами.  розрахунок вартості майна ТОВ для виплати учаснику при виході з ТОВ; стягнення виплати при виході учасника з ТОВ через суд.

 РОЗРАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВАРТОСТІ МАЙНА ДЛЯ ВИПЛАТИ УЧАСНИКУ ПРИ ВИХОДІ З ТОВАРИСТВА

Підприємства усіх форм власності зобов’язані надавати фінансову звітність (баланс з додатками) щоквартально до органів статистики.

Таким чином, баланси за попередній даті виходу квартал і квартал, у якому знаходиться дата виходу учасника, подані в статуправління, можуть свідчити про обсяг і динаміку зобов’язань ТОВ.

Вони також можуть застосовуватися як джерело відомостей для непрямої перевірки зобов’язань, відображених ТОВ в балансі на дату виходу, або для встановлення зобов’язань ТОВ на дату виходу, якщо вона збігається з датою квартального балансу.

Оскільки в таких балансах, як правило, містяться дійсні відомості, а ТОВ-боржники зацікавлені завищити свої зобов’язання, щоб зменшити суму до виплати, вони практикують зміну показників балансів заднім числом.

Для цього ТОВ заявляють в суді, що ними була проведена перевірка власних документів господарсько-фінансової діяльності та фінансової звітності за минулі періоди, в результаті якої виявилося, що деякі довгострокові і короткострокові заборгованості за товари, роботи, послуги перед сторонніми (підставними) кредиторами не були враховані в розділах ІІ-V пасиву балансу, тому, в баланс на дату в минулому внесені зміни, що збільшили зобов’язання і зменшили власний капітал.

Внесення таких змін є неправомірним в силу наступного. розрахунок вартості майна ТОВ для виплати учаснику при виході з ТОВ; стягнення виплати при виході учасника з ТОВ через суд.

За Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 6 (Наказ Мінфіну України від 28.05.1999 р. N137) “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» встановлено наступне: п. 4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування на початок звітного року; п.16. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про суми, пов’язані з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов’язань. Коригування здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.

У зв’язку з цим коректування відповідних зобов’язань повинно здійснюватися в обліку звітного періоду, а не виправленням балансу на дату виходу в минулому. Зобов'язання ТОВ у розрахунках при виході учасника з ТОВ

Крім невідповідності закону змін до балансу заднім числом для захисту інтересів вибулого учасника може бути застосований наступний підхід.

За ст. 9 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлено, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. N88 встановлено, що: 1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення; 2.2. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

Позивач заявляє в суді клопотання про проведення судово-економічної експертизи, на розгляд якої ставляться питання:

– Чи підтверджуються первинними документами та даними аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку зобов’язання ТОВ перед кредитором у сумі ____ грн. на дату виходу?
(датою виходу учасника з ТОВ вважається день прийняття загальними зборами відповідного рішення за заявою учасника про вихід з ТОВ; при відсутності рішення – день закінчення 3-х місячного чи встановленого статутом терміну для повідомлення про вихід)

– Чи підтверджуються документально зміни, внесені ТОВ в баланс на дату виходу?

У разі сумнівів у наявності у ТОВ договірних зобов’язань з “виявленими” кредитором позивач заявляє в суді клопотання про проведення судово-технічної експертизи документів, на розгляд якої ставляться питання:

– Визначити відносну давність виконання друкованого тексту на договорі з кредитором;

– Визначити відносну давність виконання підписів директорів ТОВ та кредитора на договорі;

– Визначити відносну давність проставлення відбитків печаток ТОВ і кредитора на договорі. Зобов'язання ТОВ у розрахунках при виході учасника з ТОВ

Якщо договір датований пізнім числом, а виконаний, підписаний і скріплений печаткою раннім, це означає фальсифікацію і є предметом для подальших розглядів і спростувань.

ВГСУ відносить до поняття зобов’язань для цілей виплати учаснику, який вибув тільки включені в деякі статті пасиву (їх перелік міститься в п.3.7. РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРЕЗИДІЇ ВГСУ від 28.12.2007 р. N04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин“).  розрахунок вартості майна ТОВ для виплати учаснику при виході з ТОВ; стягнення виплати при виході учасника з ТОВ через суд.

Додаткову інформацію зі спірних питань виходу учасника з ТОВ читайте в Публікаціях,  тут,  тут,  тут і на  Юридичноу форумірозрахунок вартості майна ТОВ для виплати учаснику при виході з ТОВ; стягнення виплати при виході учасника з ТОВ через суд.

Юридичний супровід корпоративних спорів
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

424
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)