Витребування автомобіля та техпаспорта власником при «генеральній довіреності».

Витребування автомобіля власником при скасуванні генеральної довіреності.

Витребування автомобіля та техпаспорта власником при «генеральній довіреності».

ПОВЕРНЕННЯ АВТО ТА СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ВЛАСНИКУ ВІД ПОВІРЕНОГО.

Передача автомобіля разом з техпаспортом «за генеральною довіреністю» не є адекватною його юридичному продажу. А тому, якщо автомобіль не було продано повіреним, а власник змінив рішення щодо продажу, то має право витребувати автомобіль назад з чужого володіння повіреного.

При відмові повіреного добровільно повернути автомобіль його витребування здійснюється за рішенням суду.

Позовними вимогами є витребування у повіреного автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) шляхом вилучення та повернення їх власникові.

Позовні вимоги можуть обґрунтовуватися аналогічно наступному.

Власником придбано за договором купівлі-продажу транспортний засіб, право власності на який підтверджується виданим та зареєстрованим ТСЦ свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

В певну дату на підставі усного договору доручення власником на ім’я повіреного (Відповідача) видано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом, зі змісту якої вбачається, що повіреному і представнику надано право користуватися та розпоряджатися автомобілем, за можливості продати його від імені власника третім особам або оформити на себе належним чином право власності на автомобіль. Строк дії довіреності встановлено у ній.

Задля досягнення цілей видачі такої довіреності власник передав Відповідачу автомобіль разом з оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Проте, Відповідачем юридичних дій за змістом довіреності не вчинено. Відтак цілі, для яких видано «генеральну довіреність», не досягнені.

А тому власник вирішив скасувати довіреність.

На підставі заяви власника нотаріусом скасовано довіреність, про що внесені відомості до Єдиного реєстру довіреностей.

За ст. 249 ЦКУ на адресу проживання Відповідача власник направив повідомлення про скасування довіреності із вимогою повернути довіреність, оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та власне автомобіль.

За час користування автомобілем Відповідач неодноразово порушував правила дорожнього руху, про що власникові нараховувалися штрафи.

Сума штрафів підтверджується повідомленнями у мобільному додатку «ДІЯ» українського е-сервісу державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України (роздруківка з кабінету водія «несплачені штрафи»).

Враховуючи, що довіреність скасована, на підставі якої Відповідач мав право користуватися автомобілем, а також те, що транспортний засіб на сьогодні знаходиться у володінні Відповідача, для мирного вирішення спору власником на адресу проживання повіреного направлена вимога, де запропоновано виконати такі дії:

  1. Сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, нараховані власнику, поки автомобілем користувався Відповідач.
  2. Відшкодувати витрати, фактично понесені власником для вирішення цієї справи.
  3. Оформити на себе право власності на автомобіль. Для цього потрібно було після сплати штрафів та витрат власника звернутися до Територіального сервісного центру МВС для оформлення договору купівлі-продажу, взяття на облік та видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відтак, у повіреного було достатньо часу, щоб мирним шляхом оформити на себе автомобіль чи повернути його власнику.

Вказаних дій Відповідач не вчинив. Не повернув автомобіль, уник зустрічі та ігнорував телефонні дзвінки, тому власник змушений звернутися до суду, подавши позов.

ОБОВ'ЯЗОК ПОВІРЕНОГО ПОВЕРНУТИ АВТОМОБІЛЬ ТА СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТЗ ВЛАСНИКОВІ

Відповідно ч. ч. 1, 3 ст. 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю припиняється у разі скасування довіреності особою, яка її видала.

Частиною 3 ст. 248 ЦК України встановлено, що у разі припинення представництва за довіреністю представник зобов'язаний негайно повернути довіреність.

Відповідно до ч. 2 ст. 249 ЦК України особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

Оскільки «генеральну довіреність» на автомобіль скасовано було власником, тому правовідносини, які виникли на її підставі припинилися, і подальше утримання повіреним автомобіля є незаконним.

Відповідачем не вчинено дій щодо оформлення належним чином права власності на автомобіль. Тому що сам факт наявності в нього на руках довіреності не є достатньою підставою для того, щоб стати власником автомобіля.

За ч. 4 ст. 263 ЦПК при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно постанови Верховного Суду від 04.11.2020 №573/476/19 «Аналіз зазначених норм матеріального права дає підстави для висновку про те, що видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала. Такий висновок узгоджується з правовим висновком Верховного Суду України, викладеним у постанові від 16.12.2015 №6-688цс15.»

Таким чином, на сьогодні позивач є єдиним власником автомобіля. І йому надано право витребувати належне йому майно від особи, яка володіє таким майном, без достатньої правової підстави.

Відповідно до положень ст. 397 ЦК України володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе.

Статтею 391 ЦК України передбачено, що власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 399 ЦК України право володіння припиняється у разі витребування майна від володільця власником майна або іншою особою.

Згідно зі ст. 400 ЦКУ недобросовісний володілець зобов`язаний негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності або інше право відповідно до договору або закону, або яка є добросовісним володільцем цього майна. У разі невиконання недобросовісним володільцем цього обов`язку заінтересована особа має право пред`явити позов про витребування цього майна.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЧИ ПОСЛУГИ АДВОКАТА З ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА З ЧУЖОГО ВОЛОДІННЯ
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Позаяк «генеральну довіреність» на автомобіль скасовано, підстави його тримання у Відповідача більше не існують, останній зобов’язаний повернути автомобіль законному володільцю.

За ч. 1 ст. 27 ЦПКУ позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом.

Копії чи оригінали свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та довіреності не можуть бути подані разом із позовною заявою, оскільки обидва документа знаходяться у Відповідача. Останній не надав їх власнику на письмові та усні вимоги.

На підставі викладеного, автомобіль підлягає витребуванню у повіреного зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (технічним паспортом) шляхом вилучення та повернення їх власникові.

Про відшкодування шкоди та відновлювального ремонту автомобіля внаслідок ДТП – читайте у цій статті.

Щодо відшкодування вартості автомобіля як неподільної речі при поділі спільного майна подружжя - за цим посиланням.

Щодо скасування стягнення валютного кредиту на автомобіль – за цим покликанням.

Відповіді на запити: Витребування автомобіля власником при генеральній довіреності; Продаж автомобіля по довіреності; Скасування довіреності і повернення автомобіля; Послуги адвоката з цивільних справ.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

2764
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні