Скасування стягнення валютного кредиту на автомобіль за виконавчим написом нотаріуса.

Скасування виконавчого напису нотаріуса. Валютний кредит на автомобіль. Адвокат по кредитам.

Скасування стягнення валютного кредиту на автомобіль за виконавчим написом нотаріуса.

НЕОБГРУНТОВАНІСТЬ І НЕЗАКОННІСТЬ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ - ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМІНИ СУДОМ.

У статті – на прикладі справи клієнта правова позиція та обгрунтування позовних вимог про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису від 2021 року про стягнення валютного кредиту на користь АТ «Альфа-банк» під заставою автомобіля.

Стаття складена на основі позитивного судового рішення, яким скасовано стягнення кредиту та процентів за виконавчим написом Івано-Франківського приватного нотаріуса Личука Тараса Володимировича в сумі 17 331,00 USD.

НЕЗАКОННІСТЬ І БЕЗПІДСТАВНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ.

Порядок вчинення нотаріальних дій і зокрема виконавчих написів нотаріусами визначено главою 14 Закону "Про нотаріат" (далі-Закон).

За ст.ст. 87, 88 Закону нотаріус вчиняє виконавчий напис, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед банком та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Відтак, на момент звернення банку до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед банком.

Водночас, Законом не встановлено обов'язку всесторонньої і повної перевірки нотаріусом обгрунтованості розрахунку заборгованості, поданого стягувачем, а так само участі боржника у процедурі видачі виконавчого напису нотаріусом і останнього не зобов'язано запропонувати боржнику надати заперечення безспірності заборгованості.

Тому, якщо односторонньо подані банком нотаріусу документи формально відповідали Закону, це не означає автоматичної наявності безспірності заборгованості боржника перед стягувачем.

За ст. 50 Закону нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду особою, прав та інтересів якої вони стосуються.

Якщо боржником доведено, що сума заборгованості за виконавчим написом нотаріуса є спірною, останній не підлягає виконанню.

Оспорюваний виконавчий напис нотаріуса Личука Тараса Володимировича у справі клієнта суперечив вищезазначеному і тому був скасований судом з підстав, які зазначив адвокат по кредитам, викладених нижче.

СТЯГНЕНО БОРГ В ДОЛАРАХ США, ТОДІ ЯК З СПЕЦИФІКИ ДОГОВОРУ ВБАЧАЄТЬСЯ, ЩО КРЕДИТ ПОГОДЖЕНО І ВИДАНО У ГРИВНЯХ

Так, за кредитним договором від 28.07.2008 р. АТ «Альфа-банк» із позичальником погодили кредит в еквіваленті 9076,46 доларів США на придбання автомобіля у ТОВ «Автоцентр Київ». Придбаний автомобіль Wolkswagen є предметом застави для повернення кредиту.

За виконавчим написом стягнено 8914,78 USD основного боргу, 6841,87 USD процентів та комісії.

Але фактично кредит у доларах США клієнту не надавався, бо пунктом 2.7. Кредитного договору сторони встановили його надання у гривні у сумі 40710 грн., які й були перераховані АТ «Альфа-банк» продавцю автомобіля 28.07.2008 р.

Банк не надавав валютного кредиту в касі і не перераховував такого кредиту позичальнику безготівкою, як це вказано в абз. 1 пункту 2.7. Кредитного договору, на що акцентував адвокат по кредитам.

Оскільки клієнт не отримував валютного кредиту, то й не здійснював продажу іноземної валюти, отриманої як кредитні кошти, як це передбачено в абз. 2 п. 2.7. Кредитного договору для випадку надання кредиту в іноземній валюті.

Відтак, фактичною валютою отримання кредиту є гривня, а тому стягнення в USD є протиправним.

СУМИ ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ СТЯГНЕНІ З ПОРУШЕННЯМ ГРАНИЧНОГО СТРОКУ ДЛЯ ЙОГО ВЧИНЕННЯ

За ст.ст. 87, 88 Закону виконавчий напис вчиняється за умови, що з дня виникнення права вимоги стягувача минуло не більше трьох років.

Кредитним договором встановлено помісячне повернення тіла та процентів з серпня 2008 р. (п. 2.8.).

Через порушення позичальником Кредитного договору АТ «Альфа-банк» отримав право вимоги дострокового стягнення тіла кредиту, процентів та неустойки в 2009 році і скористався ним, звернувшися до Шахтарського міськрайонного суду Донецької області.

Відтак, з дня виникнення права вимоги Відповідача минуло 11 років, на що акцентував у суді адвокат по кредитам.

За Виконавчим написом від 21.01.2021 р. стягнено основний боргу та процентів за період 01.09.2017 – 01.09.2020 р.р.

За таких обставин Виконавчий напис нотаріуса Личука Тараса Володимировича є незаконним.

СУМА ВІДСОТКІВ ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ СТЯГНЕНА ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРІОД

Так, в 2009 році АТ «Альфа-банк» заявив вимогу про дострокове стягнення тіла кредиту, процентів і неустойки.

За ч. 2 ст. 1050 ЦКУ заявлення банком такої вимоги тягне зміну строку кредитування і порядку сплати процентів.

Відтак, замість кінцевого терміну погашення кредиту – 29.07.2015 р., встановленого п. 2.3. Кредитного договору, банк скоротив цей строк до 12.08.2009 р.

У такому випадку абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦКУ, за яким проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики, не підлягають застосуванню, оскільки між сторонами відсутня домовленість про порядок повернення кредиту після 12.08.2009 р.

Право кредитора нараховувати договірні проценти за кредитом припиняється у разі пред'явлення до позичальника вимог за ч. 2 ст. 1050 ЦКУ, на що теж акцентував у суді адвокат по кредитах.

Судовим наказом №2Н-204 від 12.08.2009 р., виданим 28.08.2009 р. Шахтарським міськрайонним судом Донецької області, достроково стягнено з Позивача за Кредитним договором загалом 79602,78 грн., - основного боргу 67841,48 грн., процентів 4637,04 грн., пені 7124,26 грн. (далі – Наказ).

Водночас, за Виконавчим написом стягнено 6841,87 USD процентів та комісії за період 01.09.2017 – 01.09.2020 р.р., тобто за час після зміненого АТ «Альфа-банк» строку кредитування.

Крім цього, сума комісії за Виконавчим написом стягнена безпідставно.

Так, нотаріусом Личуком Т.В. стягнено проценти та комісію загалом 6841,87 USD.

Але за п.п. 2.9, 2.10 Кредитного договору встановлено лише комісію в сумі 814,20 грн., яку позичальник сплатив АТ «Альфа-банк» 28.07.2008 р.

Відтак, стягнення комісії необгрунтоване.

Адвокат по кредитам Київ. Для замовлення послуг надішліть е-мейл info@fides.com.ua чи зателефонуйте +38 (044) 270 60 46, +38 (050) 719 10 16.

ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ НЕ ВРАХОВАНО ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАСТАВНИЙ АВТОМОБІЛЬ

У виконавчому провадженні за Наказом державним виконавцем 06.08.2013 р. вилучено заставний автомобіль Wolkswagen для реалізації.

Ринкова вартість автомобіля оцінена була в 64 845,00 грн.

Відтак, вимоги банку згідно Закону «Про заставу» задовольняються переважно перед іншими кредиторами за рахунок вартості автомобіля.

Оскільки ця сума не врахована приватним нотаріусом Личуком Т.В., то стягнення за Виконавчим написом є безпідставним.

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС ВЧИНЕНО ВСУПЕРЕЧ НОРМАТИВНІЙ ПРОЦЕДУРІ

За ст. 18 ЦКУ нотаріус вчиняє виконавчий напис на борговому документі у встановлених законом випадках і порядку.

За п.п. 5.1., 5.2. глави 16 «Порядку вчинення нотаріальних дій», затвердженого Наказом МЮУ №296/5 від 22.02.2012 р., виконавчий напис вчинюється на оригіналі документа, що встановлює заборгованість (чи дублікаті, що має силу оригіналу); якщо він не вміщується на такому документі, то може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріальних документів.

Відтак, законом передбачено оригінал чи дублікат боргового документа як належний доказ, на підставі якого нотаріус встановлює наявність і безспірність заборгованості, і до якого/на якому має прикріплюватися/вчинятися виконавчий напис.

Виконавчий напис нотаріуса Личука Т.В. цій вимозі не відповідає.

Відсутність оригіналу чи дубліката Кредитного договору, що встановлює заборгованість, позбавляє Виконавчий напис законності і вірогідності, бо в такому випадку факт та правильність заборгованості не підтверджені належними доказами. Вимоги банку в кредитному спорі є необгрунтованими при відсутності оригіналу кредитного договору (не має належного доказу в розумінні процесуального закону ВС №219/1704/17 2020 р.; адвокат по кредитах Київ, юридичні послуги).

Судовим рішенням визнано таким, що не підлягає виконанню, виконавчий напис від 21.01.2021 р. приватного нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу Личука Тараса Володимировича, про стягнення з клієнта 17331,00 USD. Судом також стягнено з АТ «Альфа-банк» на користь клієнта судовий збір та гонорар адвоката по кредитах за підготовку позову і ведення справи.

З урахуванням конкретних обставин, для АТ «Альфа-банк» втрачено можливість подальшого стягнення з клієнта кредиту на підставі судового рішення через пропуск позовної давності.

Додатково про визнання такими, що не підлягають виконанню, виконавчих написів - у цій статті.

Щодо вирішення кредитних спорів - на цій сторінці.

Юридичні послуги бюро щодо вирішення/ розгляду кредитних спорів:

- правовий аналіз кредитних та заставних відносин, вимог чи дій сторін;

- розробка варіантів вирішення спору між позикодавцем, боржником, поручителем, заставодавцем;

- обґрунтування пропозицій щодо компромісного врегулювання;

- договірне оформлення списання, зменшення, реструктуризації кредитного боргу;

- розробка правової позиції захисту проти стягнення кредиту чи звернення стягнення на предмет застави;

- представництво боржників в судових процесах щодо кредитів та застави;

- захист в судових справах за позовами позичальників, банків, мікрофінансових організацій щодо кредитів, позик, виконавчих написів нотаріусів;

- оформлення припинення застави, зняття арештів, обтяжень, заборон;

- витребування безпідставно набутого майна при необґрунтованому стягненні кредиту.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЧИ ПОСЛУГИ АДВОКАТА ПО КРЕДИТАМ
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Постанова КМУ №662, якою вносилися зміни до Переліку документів, що передбачали можливість вчинення нотаріусами виконавчих написів на кредитних договорах, не посвідчених нотаріально, втратила чинність (у частині) 22 лютого 2017 року з набранням законної сили постановою Київського апеляційного адміністративного суду від у справі № 826/20084/14. Зазначене дає підстави для визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню, у зв`язку із недотриманням приватним нотаріусом під час їх вчинення ст.ст. 87, 88 Закону «Про нотаріат» (ВП ВС від 21.09.2021 р. №910/10374/17; юридичні послуги, адвокат по кредитам Київ).

Правова природа виконавчого напису нотаріуса КЦС ВС 16.05.2018 11.04.2019 №761/45737/17; Скасування виконавчого напису нотаріуса, визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню під час звернення стягнення на предмет застави КЦС ВС 16.05.2018 №320/8269/15-ц; Вчинення виконавчого напису нотаріусом за документами, які не можуть бути розцінені, як підтвердження безспірності заборгованості КГС ВС 27.06.2018 №905/2130/17; Неможливість вчинення виконавчого напису при наявності цивільно-правового спору КЦС ВС 15.11.2018 №307/2403/16-ц. Адвокат по валютним кредитам.

Щодо відшкодування вартості автомобіля як неподільної речі при поділі спільного майна подружжя - за цим посиланням.

Про відшкодування шкоди та відновлювального ремонту автомобіля внаслідок ДТП – читайте у цій статті.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

3543
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні