Оспорювання виконавчого напису нотаріуса про стягнення на предмет іпотеки.

Оспорювання, скасування, визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

Оспорювання виконавчого напису нотаріуса про стягнення на предмет іпотеки.

НЕТОЧНІСТЬ У РОЗРАХУНКАХ СУМИ ЧИ ПЕРІОДУ СТЯГНЕННЯ – ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОЗОВУ СУДОМ.

У статті - нормативні і фактичні аргументи на визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на іпотечну нерухомість на прикладі справи клієнта проти Укрсоцбанк / Альфа-банк.

Позовною вимогою у справі було визнання таким, що не підлягає виконанню, Виконавчого напису, складеного 25.08.2017 р. нотаріусом, про звернення стягнення на предмет іпотеки - Земельну ділянку Позивачки.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ВІДНОСИНИ СТОРІН.

30.07.2008 р. Позивачка уклала з Укрсоцбанк договір про надання кредитної лінії на 136 000,00 доларів США та договір іпотеки на Земельну ділянку.

27.04.2009 р. сторонами укладено договір №1 про внесення змін до Кредитного договору щодо зменшення заборгованості по всіх виданих траншах кредиту до 125 803,00 доларів США.

Термін повернення заборгованості за кредитом - 29.07.2018 р.

В період 30.07.2008 р. – 18.12.2014 р.  Позивачка повернула Укрсоцбанк 54 892,26 доларів США, що підтверджується довідкою від 18.12.2014 р., виданою банком.

25.03.2015 р. банк надіслав Позивачці вимогу на підставі ст.ст. 1048, 1050 ЦКУ про дострокове повернення заборгованості по кредиту та відсоткам.

25.03.2015 р. Укрсоцбанк звернувся з позовною заявою до третейського суду про дострокове стягнення усієї заборгованості по кредиту (81107,74 доларів США) та процентам (18 611,92 доларів США), наявної станом на 23.03.2015 р.

15.04.2016 р. постійно діючим третейським судом при асоціації українських банків постановлено на підставі ст.ст. 1048, 1050 ЦКУ стягнути з Позивачки усю заборгованість по кредиту (81 107,74 доларів США) та процентам (18 611,92 доларів США) станом на 23.03.2015 р.

14.06.2017 р. Укрсоцбанк надіслав другу вимогу про дострокове повернення заборгованості по кредиту (81 107,74 доларів США) та процентам (42 792,13 доларів США), розрахованим станом на 26.05.2017 р.

25.08.2017 р. складено виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки для задоволення вимог Укрсоцбанк по заборгованості за кредитом 81107,74 доларів США та процентам 42 792,13 доларів США за період з 20.10.2014 р. по 26.05.2017 р.

03.12.2019 р. у Єдиний державний реєстр юридичних осіб внесено відомості про припинення акціонерного товариства Укрсоцбанк та правонаступництво акціонерним товариством Альфа-банк.

НЕЗАКОННІСТЬ І НЕОБГРУНТОВАНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ.

СУМА ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ НЕ ВІДПОВІДАЛА ДІЙСНОСТІ І НЕ БУЛА ПРАВОМІРНОЮ НА ДАТУ ЙОГО СКЛАДЕННЯ

Так, порядок вчинення нотаріальних дій і зокрема виконавчих написів нотаріусами визначено главою 14 Закону "Про нотаріат" та іншими актами законодавства України (ст.ст. 34, 39 цього Закону, далі-Закон).

За ст.ст. 87, 88 Закону для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість;

нотаріус вчиняє виконавчий напис, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років;

перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова від 29.06.1999 р. №1172).

Відтак, вчинення виконавчого напису - це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Нотаріус здійснює діяльність виключно у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов'язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису - надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов'язання боржником.

Відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення.

Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Водночас, Законом не встановлено обов'язку всесторонньої і повної перевірки нотаріусом обгрунтованості розрахунку заборгованості, поданого стягувачем, а так само участі боржника у процедурі видачі виконавчого напису нотаріусом і останнього не зобов'язано запропонувати боржнику надати заперечення безспірності заборгованості.

Тому, якщо односторонньо подані стягувачем нотаріусу документи формально відповідали Закону, це не означає автоматичної наявності безспірності заборгованості боржника перед стягувачем.

За п. 1.4. гл. 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України виконавчий напис вчинюється нотаріусом незалежно від місця виконання вимоги, місцезнаходження боржника або стягувача.

За ст. 50 Закону нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду особою, прав та інтересів якої вони стосуються.

Боржник в суді може оспорити виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і неправомірності вимог стягувача (щодо розміру заборгованості або спливу строків давності за нею повністю чи в частині).

Якщо боржником доведено, що сума заборгованості за виконавчим написом нотаріуса є спірною, останній не підлягає виконанню.

Вирішуючи спір про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з переліком документів.

Для правильного застосування ст.ст. 87, 88 Закону суд повинен перевірити доводи боржника у повному обсязі й установити в рішенні, чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Інформація про наявність у суді іншого позову стягувача до боржника чи боржника до стягувача сама по собі не є доказом недотримання умови щодо безспірності заборгованості. ВПВС 27.03.2019 р. №137/1666/16-ц; 02.07.2019 р. №916/3006/17.

Сума заборгованості за складеним у справі клієнта Виконавчим написом не відповідала дійсності і не була правомірною на дату складення.

Так, третейським рішенням від 15.04.2016 р. стягнено з Позивачки на користь Укрсоцбанк заборгованість по кредиту 81 107,74 доларів США та процентам 18 611,92 доларів США, яка утворилася станом на 23.03.2015 р.,

а за Виконавчим написом стягнено заборгованість по кредиту 81107,74 доларів США та процентам 42 792,13 доларів США за період з 20.10.2014 р. по 26.05.2017 р.

Згідно ст. 55 Закону "Про третейські суди" рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню, в т.ч. з пред'явленням до примусового виконання.

Відтак, із Позивачки на користь банку за період з 20.10.2014 р. по 26.05.2017 р. стягнуто заборгованість за тілом кредиту та процентами одночасно третейським рішенням та Виконавчим написом.

За ст. 61 Конституції ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ СТЯГНЕНО ПРОЦЕНТИ ПО КРЕДИТУ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРІОД

25.03.2015 р. банк звернувся з вимогою та третейським позовом про дострокове стягнення заборгованості по кредиту на підставі ст.ст. 1048, 1050 ЦКУ.

Верховний Суд визначив, що звернення з позовом про дострокове стягнення кредиту незалежно від способу такого стягнення змінює порядок, умови і строк дії кредитного договору;

на час звернення з таким позовом вважається, що настав строк виконання договору в повному обсязі;

право кредитора нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється у разі пред'явлення до позичальника вимог згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України.

Право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦКУ. ВПВС 28.03.2018 №444/9519/12, 04.07.2018 №310/11534/13-ц.

Тобто, змінивши на власний розсуд умови повернення кредиту і періодичність платежів поданням вимоги та позову, Укрсоцбанк втратив право нарахування і стягнення процентів за наступний період після 25.03.2015 р.

Водночас у другій вимозі банку від 14.06.2017 р., надісланій Позивачці та наданій нотаріусу як документ на підтвердження безспірності заборгованості, банк заявив до стягнення процентів за кредитом, нарахованих за період після пред'явлення початкової вимоги від 25.03.2015 р.

Так, у третейському позові заявлено проценти станом на 23.03.2015 р. в сумі 18611,92 доларів США, тоді як у вимозі від 14.06.2017 р. заявлено проценти станом на 26.05.2017 р. 42792,13 доларів США.

Відтак, за Виконавчим написом стягнено неправомірну суму процентів 42 792,13 доларів США.

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НЕ ВІДПОВІДАЄ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗСПІРНЕ СТЯГНЕННЯ

Постановою КМУ від 29.06.1999 р. №1172 з урахуванням змін за Постановою від 26.11.2014 р. №662, затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Зміни до Переліку щодо можливості одержання виконавчих написів нотаріуса на кредитні та іпотечні договори, внесені Постановою КМУ від 26.11.2014 р. №662, визнано незаконними  і нечинними постановою N826/20084/14 Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 р. з моменту її прийняття.

Постанову залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 р., опублікованою в інформаційному бюлетені  "Офіційний вісник України" від 24.11.2017 р. №92.

У постанові суду від 22.02.2017 р. зазначено: «Оскільки оскаржувані положення Змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, можуть бути застосовані до необмеженого кола фізичних осіб у зв'язку з укладенням ними кредитних договорів та існуванням у них простроченої заборгованості, суд з метою недопущення порушень прав та законних інтересів осіб, що є позичальниками, вважає за необхідне визнати нечинною постанову КМУ №662 від 26.11.2014 р. "Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів" в частині, з моменту її прийняття».

Тому, Виконавчий напис на день складання суперечив Переліку, а на сьогодні є незаконним видача виконавчих написів нотаріусів на стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі кредитних та іпотечних договорів.

Комплексний супровід вирішення кредитних та іпотечних спорів
надішліть ваш запит

Додатково щодо повернення іпотечної нерухомості позичальнику - за цим посиланням. 

Додатково з юридичного захисту в кредитних та іпотечних спорах - за цим посиланням. 

Відповіді на запити: Визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису нотаріуса. Оспорювання чи скасування виконавчого напису нотаріуса за кредитним договором. Скасування стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом. Адвокат зі справ у кредитних та іпотечних спорах.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1873
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні