Доведення рейдерства при відсутності нотаріального архіву.

Доведення рейдерства при відсутності нотаріального архіву.

Доведення рейдерства при відсутності нотаріального архіву.

ДОКАЗУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОГОВОРУ ПРИ ВІДСУТНОСТІ НОТАРІАЛЬНОЇ СПРАВИ.

У практиці рейдерського заволодіння нерухомістю нерідко використовується підроблення договору на основі іншого (реально укладеного іншими особами) договору, посвідченого нотаріусом, який помер, чи припинив нотаріальну діяльність через анулювання свідоцтва. За зловмисною домовленістю рейдерів з таким нотаріусом чи його спадкоємцями документи нотаріальних справ не передаються до нотаріального архіву, а знищуються («губляться») чи переховуються. Як основа для підробки договорів відчуження об’єктів жертв використовуються договори, реально посвідчені нотаріусом в період чинності повноважень, укладені стосовно інших об’єктів. Проте з’ясувати в нотаріуса і отримати відомості про те, між ким і щодо якого саме об’єкта укладено було договір та отримати його копію неможливо через відсутність нотаріального архіву.

В справі клієнта подібна ситуація сталася щодо нотаріального архіву приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кударенко Віри Миколаївни.

Листом МЮУ №120468/СК-2651-23/19.1.1 від 13.09.2023 повідомлено, що нотаріус Кударенко Віра Миколаївна померла в 2021 році, а її свідоцтво на право нотаріальної діяльності анульоване в 2019 році. Місцезнаходження архіву її нотаріального діловодства, який є власністю держави, встановити не вдалося ні ГУ Національної поліції в Київській області, ні ГУ Нацполіції в м. Києві.

При анулюванні свідоцтва нотаріуса згідно з п.п. 4.10, 4.11 «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених Наказом МЮУ №3253/5 від 22.12.2010 р., приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена (у тому числі у зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов'язаний протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву приватного нотаріуса.

Листом №5676/01-21 від 26.12.2023 Київський державний нотаріальний архів повідомив, що нотаріус Кударенко Віра Миколаївна не передавала документи нотаріального діловодства та архіву на державне зберігання.

Відтак, для доведення фальсифікації договорів, посвідчених нотаріусом Кударенко Вірою Миколаївною до 2021 року, та правильного вирішення справ про витребування об’єктів жертв з чужого незаконного володіння необхідно зібрати відомості та копії документів з альтернативних джерел. З’ясуванню підлягають відомості щодо того, які насправді були посвідчені угоди цим нотаріусом в цей день за відповідними номерами в нотаріальному реєстрі та на які саме об’єкти було зареєстровано перехід речових прав за цими договорами.

Встановлення того, що реально посвідчені нотаріусом КМНО Кударенко В.М. договори за відповідними номерами та у відповідну дату стосувалися інших об’єктів нерухомості та укладені були без участі Позивача доведе позов.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Позаяк неможливо витребувати документи та відомості від нотаріуса Кударенко В.М., то їх можна зібрати за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, держателем якого є Міністерство юстиції України, а технічним адміністратором – державне підприємство "Національні інформаційні системи".

Згідно з пунктами 27, п.п. 5 п. 30, п.п. 7 п. 31, п.п. 5 п. 32 «Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», затвердженого ПКМУ від 26.10.2011 р. №1141, встановлено, що під час внесення відомостей до Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру автоматично відображаються відомості: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) державного реєстратора; серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ, на підставі якого до ДРРПНМ вносяться відомості про право власності та обтяження.

Відомості про ПІБ державного реєстратора та номер і дату документа, на підставі якого здійснено державну реєстрацію, містяться в ДРРПНМ.

Отримати такі відомості пересічна особа не може, бо за ч. 3 пункту 5 «Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», затвердженого ПКМУ від 25.12.2015 р. №1127, пошук в ДРРПНМ відомостей здійснюється лише за одним або кількома ідентифікаторами, передбаченими «Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», затвердженим ПКМ від 26.10.2011 р. №1141.

В свою чергу, серед ідентифікаторів, визначених підпунктами п.п. 20, 21 Порядку №1141, для пошуку пересічною особою відомостей у Державному реєстрі відсутні ПІБ державного реєстратора та номер і дата документа, на підставі якого здійснено державну реєстрацію в ДРРПНМ.

Позаяк Міністерство юстиції України як держатель Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та технічний адміністратор ДП "Національні інформаційні системи" мають повний доступ до відомостей реєстру і можуть здійснити пошук (моніторинг) за критеріями ПІБ державного реєстратора, серії, номера, дати та суб’єкта, що видав документ, на підставі якого до ДРРПНМ внесено відомості, тоді як пересічна особа не може здійснити пошук за цими критеріями, то необхідні відомості можуть надати лише Мін’юст та ДП НАІС.

Для забезпечення правильного вирішення справи варто просити суд витребувати реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, щодо якого в певну дату було вчинено реєстраційну дію в ДРРПНМ на підставі підробленого договору купівлі-продажу, а також реєстраційні номери об’єктів нерухомого майна, щодо яких безпосередньо приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кударенко Вірою Миколаївною як державним реєстратором було внесено відомості до ДРРПНМ чи вчинено реєстраційні дії на підставі посвідчених цим нотаріусом договорів купівлі-продажу у відповідну дату та за відповідними номерами.

Витребування вказаних відомостей доведе, що в дійсності в ДРРПНМ було вчинено реєстраційні дії нотаріусом Кударенко В.М. (чи на підставі складених нею документів) щодо іншого майна, зазначеного у підробленому договорі, а не об’єктів позивача.

Зазначені дані є нотаріальною таємницею і персональними даними відповідно до ст. 8 Закону «Про нотаріат», ст. 5, 11, 21 Закону «Про інформацію», ст. 16 Закону «Про захист персональних даних», а тому їх надання допускається виключно на звернення сторін договору чи запит правоохоронного органу чи суду.

Через вказане Позивач не може самостійно запитати, отримати чи надати вказані документи та відомості.

СУДОВА ПОЧЕРКОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА 

У випадку рейдерського заволодіння нерухомістю шляхом реєстрації власності на ім'я незаконного набувача на підставі договору з підробленим підписом власника є доцільним просити суд витребувати в такого набувача оригінал договору.

Оскільки предметом позову є витребування нерухомості у зв’язку з заволодінням за підробленими документами, то на випадок надання відповідачем оригіналу договору варто просити про призначення судової почеркознавчої експертизи згідно зі ст.ст. 103, 104 ЦПКУ.

На вирішення експерта-почеркознавця поставити питання згідно з орієнтовним переліком питань, що можуть бути поставлені на вирішення судової почеркознавчої експертизи, наведеним у «Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5.

Питання можуть бути наступного змісту:

  • чи виконано підпис від імені позивача у графі «Підписи сторін:» після слова «Продавець:» договору купівлі-продажу домоволодіння, посвідченого __дата__  нотаріусом КМНО Кударенко В.М. за №____, позивачем чи іншою особою?
  • чи виконано рукописний запис «__ПІБ__» у графі «Підписи сторін:» після слова «Продавець:» договору купівлі-продажу домоволодіння, посвідченого __дата__  нотаріусом КМНО Кударенко В.М. за №____, позивачем?

Висновком судового експерта буде спростовано виконання вказаних записів та підписів позивачем, що має істотне значення для правильного вирішення справи, оскільки договір про відчуження нерухомості є укладеним лише при його підписанні особисто продавцем. Договір з підробленим підписом є неукладеним (таким, що не відбувся), отже і реєстрація права власності на підставі такого підлягає скасуванню (ВС КЦС №454/148/20 від 20.04.2022).

Оскільки підроблений договір є у володінні відповідача, то позивач не може надати його експертові і подати експертний висновок з указаних питань.

При призначенні почеркознавчої експертизи за відсутності оригіналу підробленого договору судовий експерт надішле до суду клопотання про надання саме оригіналу. Суд буде вимушений зобов'язати відповідача надати оригінал.

При ненаданні рейдером оригіналу підробленого договору є доцільним замовлення та подання до суду висновку почеркознавчої експертизи, виконаної на підставі технічних копій документів.

Технічна копія договору та інших документів з реєстраційної справи на об'єкт нерухомості може бути виготовлена із отриманих адвокатом з нерухомості документів з Державного реєстру речових прав.

Позивач гарантує сплату за послуги експерта з подальшою компенсацією витраченої суми відповідачем при розподілі судових витрат у справі.

Повернення нерухомості з рейдерського володіння
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ПОСЛУГ ОНЛАЙН

Щодо витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння - у цій статті.

Про захист при рейдерському заволодінні нерухомістю - за цим покликанням.

Щодо визнання недійсними електронних торгів та продажу нерухомості на аукціоні ДП «СЕТАМ» - у статті за цим посиланням.

Про повернення іпотечної нерухомості, стягненої кредитором - за цим посиланням.

Щодо повернення квартири, стягненої за борги чи при несплаті позики - у цьому матеріалі.

Щодо захисту прав на нерухомість - на цій сторінці.

Відповіді на запити: Як перевірити договір, якщо нотаріус помер чи анульоване свідоцтво? Зберігання та отримання документів нотаріальної справи при анулюванні свідоцтва. Як отримати копії документів нотаріуса, який помер? Почеркознавча експертиза підпису та рукописного запису по технічній копії документа. Нотаріус Кударенко В.М. Доведення підробки договору при відсутності нотаріальної справи. Адвокат з нерухомості, Київ. Захист проти рейдерського заволодіння майном.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

68
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні