Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренка.

Теоретично ст.ст. 52, 64 Закону «Про господарські товариства» дають можливість зборам учасників товариства з обмеженою відповідальністю виключити деяких учасників, які, на погляд інших, не виконують обов»язків чи перешкоджають ТОВ.
Учасника може бути виключеноз ТОВ у випадках систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків або перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства.

Практично ж ефективно скористатися правом виключення учасника з ТОВ, щоб припинити їх участь в ТОВ, буває можливо лише при дотриманні певних умов:

1. На зборах повинні зареєструватися учасники, у яких в сукупності є більше 50% голосів;
2. За виключення певних учасників з ТОВ та внесення змін до статуту щодо перерозподілу часток у статутному капіталі повинні проголосувати інші, у яких є більше 50% загальної кількості голосів всіх учасників (а не тільки присутніх на зборах);
3. Статут повинен містити конкретну реальну мету/цілі ТОВ та способи їх подальшої зміни й визначення;
4. В статуті повинні бути затверджені конкретні положення й критерії, які визначають, що саме вважається систематичним невиконанням чи неналежним виконанням учасником обов’язків по відношенню до ТОВ чи перешкоджанням своїми діями досягненню цілей ТОВ;
5. Рішення про виключення учасника з ТОВ повинно ґрунтуватися на фактичній бездіяльності чи діях, вказаних в положеннях статуту, допущених з вини учасника, які можуть бути доведені письмовими доказами.

Виключений учасник має право оскаржити рішення зборів в суді, де, при недотриманні вказаних умов, вірогідність задоволення позову прагне до 100%.

За п. 29 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 N13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» при вирішенні спорів, пов’язаних з виключенням учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, господарські суди досліджують обставини, пов’язані з виключенням, дають оцінку поведінці учасника, встановлюють наявність чи вірогідність настання негативних для товариства наслідків у зв’язку з діями (бездіяльністю) учасника, причинний зв’язок між ними, мотиви поведінки учасника, форму вини, суттєвість ускладнення чи практичного унеможливлення діяльності ТОВ через поведінку учасника.
Оскільки судова діяльність об»ємна, а висновки суду ґрунтуються на оціночних судженнях і власному переконанні судді, які часто не задовольняють сторону спору, то конкретика вищевказаних умов забезпечить ясну судову перспективу.
Відсутність в статуті точних критеріїв неналежного виконання обов»язків чи несприятливої поведінки учасника призводить до визнання рішення про виключення учасника з ТОВ недійсним.

На практиці варто глибоко зважити прийняття рішення про виключення учасника з товариства. Його наслідком є право виключеного учасника вимагати саме від ТОВ виплати в грошовій формі вартості частини майна ТОВ пропорційно частці учасника на дату виключення. За ст. 64 Закону «Про господарські товариства» ТОВ повинно забезпечити виплату у строк 12 місяців. Виплата за рішенням суду здійснюється по ринковій ціні. Це може видатися несправедливим, адже учасник спричинив несприятливі наслідки для товариства.

Звертайтеся до Юридичного бюро Писаренка за консультаціями чи допомогою, якщо є істотний юридичний інтерес.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
E-mail: info@fides.com.ua