Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.
Юридичне бюро Писаренка.

Теоретично ст.ст. 52, 64 Закону «Про господарські товариства» дають можливість зборам учасників товариства з обмеженою відповідальністю виключити деяких учасників, які, на погляд інших, не виконують обов»язків чи перешкоджають ТОВ.
Учасника може бути виключеноз ТОВ у випадках систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків або перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства.

Практично ж ефективно скористатися правом виключення учасника з ТОВ, щоб припинити їх участь в ТОВ, буває можливо лише при дотриманні певних умов:

1. На зборах повинні зареєструватися учасники, у яких в сукупності є більше 50% голосів;
2. За виключення певних учасників з ТОВ та внесення змін до статуту щодо перерозподілу часток у статутному капіталі повинні проголосувати інші, у яких є більше 50% загальної кількості голосів всіх учасників (а не тільки присутніх на зборах);
3. Статут повинен містити конкретну реальну мету/цілі ТОВ та способи їх подальшої зміни й визначення;
4. В статуті повинні бути затверджені конкретні положення й критерії, які визначають, що саме вважається систематичним невиконанням чи неналежним виконанням учасником обов’язків по відношенню до ТОВ чи перешкоджанням своїми діями досягненню цілей ТОВ;
5. Рішення про виключення учасника з ТОВ повинно ґрунтуватися на фактичній бездіяльності чи діях, вказаних в положеннях статуту, допущених з вини учасника, які можуть бути доведені письмовими доказами.

Виключений учасник має право оскаржити рішення зборів в суді, де, при недотриманні вказаних умов, вірогідність задоволення позову прагне до 100%.

За п. 29 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 N13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» при вирішенні спорів, пов’язаних з виключенням учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, господарські суди досліджують обставини, пов’язані з виключенням, дають оцінку поведінці учасника, встановлюють наявність чи вірогідність настання негативних для товариства наслідків у зв’язку з діями (бездіяльністю) учасника, причинний зв’язок між ними, мотиви поведінки учасника, форму вини, суттєвість ускладнення чи практичного унеможливлення діяльності ТОВ через поведінку учасника.
Оскільки судова діяльність об»ємна, а висновки суду ґрунтуються на оціночних судженнях і власному переконанні судді, які часто не задовольняють сторону спору, то конкретика вищевказаних умов забезпечить ясну судову перспективу.
Відсутність в статуті точних критеріїв неналежного виконання обов»язків чи несприятливої поведінки учасника призводить до визнання рішення про виключення учасника з ТОВ недійсним.

На практиці варто глибоко зважити прийняття рішення про виключення учасника з товариства. Його наслідком є право виключеного учасника вимагати саме від ТОВ виплати в грошовій формі вартості частини майна ТОВ пропорційно частці учасника на дату виключення. За ст. 64 Закону «Про господарські товариства» ТОВ повинно забезпечити виплату у строк 12 місяців. Виплата за рішенням суду здійснюється по ринковій ціні. Це може видатися несправедливим, адже учасник спричинив несприятливі наслідки для товариства.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел: + 38 (044) 270 60 46
Моб: + 38 (050) 719 1016
E-mail: info@fides.com.ua