Збільшення статутного капіталу ТОВ. Зміна учасників і їх часток за рахунок додаткових вкладів.

Збільшення статутного капіталу ТОВ. Зміна часток учасників.

Збільшення статутного капіталу ТОВ. Зміна учасників і їх часток за рахунок додаткових вкладів.

ДВОЕТАПНА ПРОЦЕДУРА ЗБІЛЬШЕННЯ СК ТОВ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗМІНИ ВЛАСНИКІВ І ПРОПОРЦІЙ ЇХНІХ ЧАСТОК У ТОВАРИСТВІ.

ТОВ може ініціювати збільшення статутного капіталу після внесення всіма учасниками вкладів у попередній статутний капітал в повному обсязі.

За законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» збільшення статутного капіталу може відбуватися в два етапи чи один в залежності від залучення додаткових вкладів чи без них.

Збільшення статутного капіталу ТОВ без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку здійснюється в один етап.

В такому випадку виший орган трьома чвертями голосів усіх учасників, якщо інше не встановлено статутом, приймає рішення про поповнення статутного капіталу на конкретну суму з наявного у товариства нерозподіленого прибутку, облікованого у балансі на відповідну дату.

Рішення подається для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ в ЄДР.

З дня державної реєстрації збільшення статутного капіталу ТОВ сума збільшення обліковується в балансі у статутному капіталі, а не в нерозподіленому прибутку.

При такому джерелі поповнення статутного капіталу склад учасників і співвідношення розмірів їхніх часток не змінюються.

Збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових вкладів виконується в два етапи.

Юридична лінгвістика ст. 18 Закону про ТОВ дозволяє вчинення махінацій при додаткових вкладах для виключення учасників, зміни складу власників і пропорцій їх часток.

На першому етапі загальні збори приймають рішення про:

– загальну суму збільшення статутного капіталу ТОВ;
– коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі;
– запланований розмір збільшеного статутного капіталу;
– внесення конкретними учасниками додаткових вкладів у негрошовій формі, опис майна в такий вклад та його грошову оцінку;
– строк для внесення додаткових вкладів, але не більше ніж 1 рік.

ДОДАТКОВІ ВКЛАДИ - ІНСТРУМЕНТ ЗМІНИ ПРОПОРЦІЙ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ

Новацією ст. 18 Закону про ТОВ з 17.06.2018 р.​ є право вищого органу залучити у збільшення статутного капіталу додаткові суми учасників понад внесені ними додаткові вклади та/або додаткові вклади третіх осіб, які не є учасниками.

При цьому, переважне право робити додаткові вклади мають учасники пропорційно до їх частки у СК у межах запланованої суми збільшення статутного капіталу.

Треті особи та учасники можуть зробити додаткові* додаткові вклади, якщо це передбачено рішенням загальних зборів на першому етапі і якщо інші учасники реалізували чи відмовилися від реалізації свого переважного права.

Такі додаткові* додаткові вклади можуть вносити треті особи та учасники в межах різниці між запланованою сумою збільшення статутного капіталу та сумою фактично внесених учасниками додаткових вкладів станом на кінцеву дату їх внесення, встановлену на першому етапі.

Строк на внесення третіми особами та учасниками додаткових* додаткових вкладів установлюється загальними зборами на першому етапі, але не більше 6 місяців з кінцевої дати внесення додаткових вкладів учасниками в порядку переважного права.

На першому етапі вирішується про заплановане збільшення СК, але статутний капітал не є збільшеним з дня такого рішення. На державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ в ЄДР таке рішення не подається.

Після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками та/чи третіми особами, встановленого на першому етапі, загальні збори переходять до другого етапу.

За ст. 15 Закону при невнесенні учасником вкладу протягом наданого додаткового строку загальні збори можуть, зокрема, прийняти рішення про виключення учасника з товариства.

На другому етапі вищий орган приймає рішення про:

– затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками та/або третіми особами;
– прийняття третіх осіб до складу учасників;
– затвердження зміни розмірів часток учасників та/чи їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів;
– виключення учасника з товариства;
– зміну складу учасників;
– затвердження збільшеного розміру статутного капіталу.

Рішення на другому етапі приймається протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів. При цьому, на відміну від встановлення виконавчим органом додаткового строку учаснику, який прострочив внесок у первісний статутний капітал при створенні ТОВ, строки на внесення додаткових внесків у збільшення статутного капіталу встановлюються загальними зборами на першому етапі. Сплив таких строків тягне обов’язок загальних зборів протягом одного місяця прийняти рішення по другому етапу (ч. 9 ст.18).

На другому етапі затверджується конкретний розмір збільшеного статутного капіталу, склад учасників та структура власності на ТОВ. Рішення подається на державну реєстрацію змін до відомостей в ЄДР.

З дня реєстрації статутний капітал є збільшеним.

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВ - МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИ РОЗМІРІВ ЧАСТОК УЧАСНИКІВ

Відтак, частиною учасників з голосами, достатніми для зміни статутного капіталу, з використанням новацій закону може ухвалюватися свідомо надмірне збільшення СК й залучення додаткових внесків третіх осіб чи власних внесків понад вклади інших учасників.

При невнесенні міноритаріями додаткових вкладів пропорційно до істотного збільшення статутного капіталу розмір їх часток в % суттєво зменшується чи їх може бути виключено з ТОВ. Учасники чи треті особи, які внесли додаткові вклади, навпаки укріплюють голоси і отримують контроль над підприємством.

Можливість чи протидія вказаним заходам залежить від спеціальних правил збільшення статутного капіталу в статуті ТОВ.

Новацією закону є можливість укладення товариством з окремим учасником та/або третьою особою договору про внесення додаткового вкладу.

За договором учасник та/або третя особа зобов’язуються внести додатковий вклад, а товариство – збільшити розмір їх частки чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

Після внесення вкладу інвестори отримують право вимагати збільшення їх частки чи набуття статусу учасника ТОВ.

Норми сприяють зміні пакета голосів та складу учасників товариства. 

Доцільно переглянути статут і деталізувати положення про зміну статутного капіталу. 

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

З огляду на двоетапну процедуру збільшення статутного капіталу постало питання про правовий титул внесених додаткових вкладів в період до затвердження загальними зборами збільшеного розміру СК (по другому етапу).

Законом питання не врегульоване, позаяк має практичне значення і істотно впливає на економічну безпеку і майновий стан компанії. Тому повинно бути врегульоване у статуті ТОВ і вирішуватися на відповідних загальних зборах.

Згідно Закону “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” положення статутів ТОВ, які не відповідають нормам закону, втратили чинність з 17.06.2019 р. З огляду на свободу учасників у врегулюванні широкого кола корпоративних відносин, надану законом, та меншу пригідність його норм в “чистому виді” для багатьох конкретних товариств, вбачається розумним викладення статуту в новій редакції згідно інтересів учасників.

Ефективним способом врегулювання відносин між учасниками, зокрема, при внесенні додаткових вкладів у збільшення статутного капіталу, є корпоративний договір про умови реалізації учасниками корпоративних прав. У статут для цього включається ряд положень щодо умов корпоративного договору.

Відповіді на запити: Порядок збільшення статутного капіталу ТОВ. Зміна часток учасників у ТОВ. Перерозподіл часток при невнесенні додаткових вкладів. Реєстрація збільшення статутного капіталу. Юридичний супровід збільшення статутного капіталу ТОВ.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

3288
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (5 голоси)