Оформлення спадщини при відсутності правовстановлюючих документів. Спадщина на незавершене будівництво. Спадщина на будинок. Спадщина на квартиру. Київ. | Pysarenko Law Office

ПОСЛУГИ З ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА НЕРУХОМІСТЬ ТА СПАДЩИНИ НА НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО.

Звернення для оформлення спадщини в суд часто необхідне у випадках отримання спадщини на квартиру чи спадщини на будинок, в т.ч. не завершений будівництвом, на які у спадкодавця були відсутні правовстановлюючі документи.

За гл.7 Закону «Про нотаріат» та п.п. 4.14, 4.15, 4.18 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.02.2012 р. N 296/5 нотаріус обов’язково перевіряє склад спадкового майна та видає свідоцтво про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, лише після подання спадкоємцями правовстановлюючих документів щодо його належності спадкодавцеві, тобто, якщо право власності спадкодавця на це майно було зареєстроване ним за життя. За відсутності у спадкоємця правовстановлюючих документів нотаріус роз’яснює йому процедуру оформлення спадщини в судовому порядку.

Отже, якщо спадкодавець не оформив право власності на нерухомість чи не зареєстрував його за собою, це перешкоджає оформленню спадщини на будинок чи квартиру через нотаріат. 

Причини відсутності правовстановлюючих документів на спадкову нерухомість зводяться в основному до:

1) недбальства спадкодавців, які збудували будинок в далекому минулому в сільській місцевості за дозволом сільради, але подальшого оформлення документів не здійснили;
2) інвестування спадкодавцем в квартиру на етапі будівництва багатоквартирного будинку, яке не було закінчено й на квартиру в якому не було видано свідоцтво про власність спадкодавцю;
3) випадків законного будівництва будинку, який не був завершений і введений в експлуатацію спадкодавцем і на який спадкодавець не встиг отримати документи;
4) випадків самовільного будівництва, на яке в спадкодавця документи відсутні;
5) незнання або бездіяльності спадкодавця, який прийняв спадщину, проживаючи постійно з іншим спадкодавцем, але не звернувся до нотаріуса і не отримав свідоцтва про спадщину, а пізніше помер сам. 

 

АДВОКАТ ПИСАРЕНКО О.О. ПРИЙНЯТТЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ОСПОРЮВАННЯ ПРАВ НА СПАДЩИНУ.

 

У випадку недбальства спадкодавців, які збудували будинок в далекому минулому з дозволу сільради, але подальшого оформлення документів не здійснили, оформлюється спадщина в суді на підставі наступного.

При оформленні спадщини на будинок, збудований в минулому, застосовується закон, який діяв на час виникнення права власності на нього у спадкодавця та на час відкриття спадщини. Суд встановлює належність правовстановлюючих документів на будинок згідно закону, який був чинним на час набуття права власності на нього.
Державна реєстрація права власності на житлові будинки регулювалася в минулому різними нормативними актами (зокрема, Інструкція про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР від 31.01.1966 р., Інструкція про порядок державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 09.06.1998 р. №121, Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно від 07.02.2002 р. № 7/5). 

Ці підзаконні акти передбачали державну реєстрацію будівель, реєстрацію права власності на нерухоме майно, але виникнення права власності на будинки не залежало від державної реєстрації до часу набрання чинності Цивільним кодексом України 2004 року та Законом від 01 липня 2004 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Тому при оформленні спадщини на будинок в суді слід керуватися законодавством, яке регулювало виникнення права власності у спадкодавця на час закінчення будівництва будинку (зокрема, положеннями Цивільного кодексу УРСР 1963 року, Закону від 07 грудня 1990 року № 553-ХІІ «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування», Законом від 25 грудня 1974 року «Про державний нотаріат», Вказівками по веденню погосподарського обліку в сільських Радах народних депутатів, затвердженими Центральним статистичним управлінням СРСР 13 квітня 1979 року за № 112/5, Інструкцією про порядок реєстрації будинків та домоволодінь у містах і селищах міського типу Української РСР від 31 січня 1966 року, Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами міських, селищних, сільських Рад депутатів трудящих, затвердженою наказом Міністра юстиції УРСР від 19 січня 1976 року № 1/5 та іншими нормативними актами).

Отже, при оформленні спадщини на будинок в суді підтвердженням приналежності будинку спадкодавцю в сільській місцевості можуть бути архівні довідки чи витяги з рішень сільради про надання земельної ділянки чи дозволу на будівництво будинку спадкодавцю, довідки виконавчого комітету сільської ради депутатів трудящих, записи у погосподарських книгах, реєстрація місця проживання спадкодавця у будинку за паспортом, технічний паспорт на будинок, сплата за комунальні послуги по цьому будинку, документи з колгоспу про відведення в установленому порядку земельних ділянок під забудову тощо.

У випадку здійснення спадкодавцем після 01.01.2004 р. законного будівництва будинку, але незавершення, невведення його в експлуатацію за життя спадкодавця і неотримання на нього документів про власність оформлюється спадщина на незавершене будівництво в суді чи нотаріаті на підставі наступного.

За ст. 331 Цивільного кодексу України, який набув чинності 01.01.2004 р., право власності на новостворене нерухоме майно виникає при умовах завершення його будівництва, введення його в експлуатацію та державної реєстрації права власності на нього.
До завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, які були використані в процесі створення цієї нерухомості.

За ст.182 ЦК право власності та інші речові права на нерухомість, їх виникнення, перехід і припинення підлягають обов’язковій державній реєстрації.

За ст.3 закону від 01.07.2004 р. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації.

Отже, до завершення будівництва і реєстрації права власності на будинок цей об’єкт не вважається нерухомим майном і на нього не може бути оформлена спадщина на будинок.

До складу спадщини входять права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст.1218 ЦК України). Тобто, для переходу в спадщину права власності на будинок необхідно, щоб спадкодавець мав за життя всі документи, які підтверджують виникнення в нього права власності на збудований будинок.

Якщо спадкодавець за життя законно розпочав будівництво будинку, але не встиг його закінчити й зареєструвати виникнення права власності, то оформлюється спадщина на незавершене будівництво наступним чином.

Законним є будівництво будинку на земельній ділянці, відведеній для цієї мети, при наявності належного проекту будівництва, дозволу (в разі необхідності) та при додержанні будівельних норм і правил.

Законне будівництво може бути завершене й незавершене.

До завершеного належать будинки, введені в експлуатацію, на які спадкодавцю видано свідоцтво про власність з реєстрацією в держреєстрі речових прав на нерухоме майно.
Якщо спадкодавець завершив будівництво будинку, але через смерть не встиг отримати на нього свідоцтво про власність та зареєструвати його, то спадкоємці можуть здійснити оформлення спадщини на будинок через суд.

Будинки, не завершені будівництвом, це ті, які не здані в експлуатацію. До здачі в експлуатацію спадкодавець вважається власником матеріалів, використаних в процесі будівництва.

Згідно п.8 Постанови Пленуму ВСУ від 30.05.2008 №7 «Про судову практику у справах про спадкування» у разі смерті забудовника до завершення законного будівництва його права та обов’язки як забудовника входять до складу спадщини.

Тобто, до спадкоємців переходить не право власності на будинок, а права й обов’язки спадкодавця як забудовника незавершеного будівництва.

Отже, якщо спадкодавець за життя законно розпочав будівництво, але не здав в експлуатацію будинку, то оформлюється спадщина на його права й обов’язки забудовника, зокрема:

– право власності на будівельні матеріали та обладнання, використані в будівництві;
– право завершити будівництво будинку на підставі документів, раніше виданих спадкоємцю;
– право пред»явити для прийняття в експлуатацію завершене будівництво будинку від свого імені;
– право одержати на своє ім’я свідоцтво про власність та зареєструвати право власності на будинок по спадщині.

Підтвердженням спадщини на незавершенне будівництво є документи, на підставі яких спадкодавцем в законний спосіб велось будівництво (про право на земельну ділянку; дозвіл або декларація про початок виконання будівельних робіт; будівельний паспорт; затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація), та технічний паспорт на фактично виконане будівництво, виготовлений бюро технічної інвентаризації на замовлення спадкоємця. 

За ст.190 ЦКУ майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.

Тому права й обов»язки спадкодавця як забудовника незавершеного будівництва є майновими і включаються до майна в розумінні ч.1 ст. 190 ЦКУ.

На такі права й обов»язки як на майно нотаріус видає спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину відповідно до пункту 205 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами. Після отримання свідоцтва на спадщину на права забудовника спадкоємець здійснює дії, які за життя не встиг зробити спадкодавець, – завершує будівництво, передає його від свого імені для прийняття в експлуатацію, одержує на своє ім’я свідоцтво про власність на спадковий будинок і реєструє на нього право власності.

У випадках інвестування спадкодавцем в квартиру у багатоквартирному будинку на етапі незавершеного будівництва, на яку не було видано свідоцтво про власність, оформлюється спадщина в порядку, аналогічному описаному вище.

До спадщини, на яку видається свідоцтво нотаріусом, чи право на яку визнається судовим рішенням, включаються майнові права на квартиру, придбані спадкодавцем за договором із забудовником чи третьою особою.

При здійсненні спадкодавцем самочинного (незаконного) будівництва будинку і неотримання на нього документів про власність оформлюється спадщина нотаріусом чи в суді на підставі наступного.

Самочинним будівництвом є те, яке здійснено на не відведеній в законному порядку для цієї мети земельній ділянці; за відсутності належного дозволу на будівництво; за відсутності належним чином затвердженого проекту для будівництва; з істотним порушенням будівельних норм і правил (ст.376 ЦКУ).
За вищевказаною постановою Пленуму ВСУ від 30.05.2008 №7 до спадкоємців переходить право власності на будівельні матеріали, обладнання, які були використані в процесі будівництва, якщо спадкодавцем здійснено самочинне будівництво.

При відсутності у спадкодавців, які прийняли спадщину, проживаючи постійно з іншим спадкодавцем, правовстановлюючих документів на нерухомість, спадщина оформляється в суді на підставі наступного.

Часто трапляється, що у спадкодавця були діти, які постійно проживали з ним за однією адресою, і онуки. Але після смерті спадкодавця його син або дочка не звернулися до нотаріуса для отримання свідоцтва про спадщину на квартиру або будинок, вважаючи, що проживання з спадкодавцем за однією адресою на момент відкриття спадщини достатньо для права власності на зазначену нерухомість. Після смерті спадкодавця його син або дочка померли, так і не отримавши свідоцтва про спадщину на нерухомість. Онукам, які звернуться до нотаріуса для оформлення спадщини на квартиру або будинок діда чи баби, буде видано відмову нотаріуса в оформленні спадщини на підставі відсутності правовстановлюючих документів у спадкодавця.

У цьому разі спадкоємці можуть здійснити оформлення спадщини через суд.

За ст. 1268 Цивільного кодексу України спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо на момент смерті спадкодавця постійно з ним проживав, і не подав нотаріусу заяву про відмову від спадщини.

На практиці в більшості випадків спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він за паспортом був зареєстрований з спадкодавцем за однією адресою. 

За ч. 1 ст. 1268 ЦКУ незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.Тобто батьки онуків, яким в оформленні спадщини видана відмова нотаріуса, які проживали разом з дідом чи бабою на момент їх смерті, вважаються офіційно прийнявшими спадщину, якщо не подавали за життя заяви про відмову.
Якщо батьки онуків, які прийняли спадщину зазначеним способом, з причини смерті не встигли отримати на неї свідоцтво про спадщину і зареєструвати власність на неї в реєстрі речових прав, то внуки-спадкоємці можуть здійснити оформлення спадщини через суд при відсутності правовстановлюючих документів.

Додатково щодо оформлення спадщини при відсутності документів спадкодавця на землю чи нерухомість читайте за посиланням.

Відповіді на запити: Оформлення спадщини при відсутності правовстановлюючих документів. Спадщина на незавершене будівництво. Оформлення спадщини через суд.

 

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА 

тел. (044) 270 60 46

е-мейл: info@fides.com.ua