Визнання права власності на спадкове майно при наявності двох заповітів.

Визнання права власності на спадщину через суд. Юрист по спадковим спорам. Київ.

Визнання права власності на спадкове майно при наявності двох заповітів.

СПАДКОЄМЕЦЬ ЗА ЗАКОНОМ МАЄ ПРАВО НА МАЙНО, ОСКІЛЬКИ ДРУГИЙ ЗАПОВІТ СКАСОВУЄ ПОПЕРЕДНІЙ.

В спадкових справах часто зустрічаються ситуації складення спадкодавцем у один день кількох заповітів на одну і ту ж особу, але щодо різного майна.

В такому випадку у спадкоємців, не охоплених заповітом, є підстави претендувати на істотну спадщину залежно від змісту і черговості нотаріального посвідчення заповітів.  

За ч. 2 ст. 1254 Цивільного кодексу України заповіт, який було складено заповідачем пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить..

Якщо спадкодавець складає в один день кілька заповітів, за одним з яких одному спадкоємцю заповідає усе майно, а за іншим – тому ж самому спадкоємцю лише певне майно (наприклад, земельна ділянка чи грошові вклади), то виходячи з ст. 1254 зазначений спадкоємець за заповітом успадковує лише земельну частку (грошові вклади), а все інше майно має спадкуватись між всіма спадкоємцями за законом, які прийняли спадщину.

Відтак, при множинності заповітів спадкоємець за законом може звернутися до суду із позовом про визнання права власності на спадкове майно, мотивуючи наявністю не охопленого останнім заповітом обсягу спадкової маси.

Судами у задоволенні таких позовів відмовлялося до прийняття постанови КЦСВС № 369/3186/17 від 26.06.2019 р. Мотивуючи свої рішення, суди послалися на те, що спадкодавець склав заповіти, посвідчені однією особою, які стосуються одного спадкоємця та не суперечать один одному, позаяк останній заповіт не змінює усі умови попереднього та не скасовує його, а лише уточнює в частині, що стосується певного майна.

З прийняттям вказаної постанови ВС судова практика позитивно зміниться. 

При складенні заповідачем декількох заповітів може мати місце їх «конкуренція», оскільки необхідно з`ясувати, який саме заповіт (заповіти) визначає (визначають) спадкоємця (спадкоємців) і/або спадкове майно.

Так, оскільки спадкодавець склав в один день кілька заповітів, маючи можливість скласти один, то останній заповіт є новим і містить нове заповідальне розпорядження щодо спадкового майна. Тому він скасовує попередні заповіти.

Останній по часу заповіт містить розпорядження тільки відносно певного майна, а інше майно на яке відкрилась спадщина, має спадкуватись спадкоємцями за законом.

За ч. 1 ст. 1245 ЦКУ частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

За змістом ч.ч. 2, 3 ст. 1254 ЦКУ для випадку, коли заповідачем складено декілька заповітів, передбачено правила, що повинні враховуватися для того, щоб визначити який саме заповіт (заповіти) визначає (визначають) спадкоємця (спадкоємців) і/або спадкове майно.

Визнання права власності на спадщину / Юридичний супровід спадкових спорів
ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЧИ ПОСЛУГ

Такі правила полягають в тому, що:

- внаслідок складення нового заповіту відбувається втрата чинності попереднім,

тобто, якщо новий заповіт повністю суперечить попередньому заповіту, то новий заповіт скасовує попередній заповіт і визначення спадкоємця (спадкоємців) і/або спадкового майна відбувається на підставі останнього заповіту;

- внаслідок складення нового заповіту відбувається часткова втрата чинності попереднім заповітом,

тобто, якщо новий заповіт частково суперечить попередньому заповіту, то новий заповіт тільки частково скасовує попередній заповіт і визначення спадкоємця (спадкоємців) і/або спадкового майна відбувається на підставі двох заповітів.

При цьому за змістом ч. 3 ст. 1254 ЦКУ складення нового заповіту, яким зменшено обсяг спадкової маси у порівнянні з попереднім, але не змінено спадкоємця, скасовує попередній заповіт у відповідній частині, оскільки спадкодавець визначив спадкоємця тільки щодо частини спадщини.

Додатково з питань визнання недійсним заповіту читайте  в статті тут,  в цій статті,  і за цим посиланням.

Відповіді на запити: Визнання права власності на спадкове майно при наявності двох заповітів. Втрата чинності заповітом при посвідченні нового. Визнання права власності на спадщину через суд. Юрист по спадковим спорам. Київ.

 

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1900
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні