Виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю. “Юридична газета” № 3-4, 13.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю. “Юридична газета” № 3-4, 13.

ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. МОЖЛИВІСТЬ ЧИ ІЛЮЗІЯ?

 

Виключення учасника з ТОВ за законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» після 17.06.2019 р.

Новим законом про ТОВ прямо передбачено лише дві підстави для виключення учасника з ТОВ.

Загальні збори товариства можуть рішенням виключити учасника:

– при наявності заборгованості з внесення повністю чи частково вкладу у первісний статутний капітал при створенні товариства (ст. 15);

– померлого учасника, частка якого у статутному капіталі складала менше 50%, – коли протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини його спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства (ст. 23).

Виходячи з передбаченого законом права виключення учасника з ТОВ при невнесенні вкладу в статутний капітал, вбачається можливою третя підстава для виключення:

– у випадку невнесення повністю чи частково додаткового вкладу за прийнятим вищим органом рішенням про збільшення статутного капіталу ТОВ.

Проте, правове регулювання порядку внесення і наслідків прострочення вкладів у статутний капітал при створенні товариства за ст.ст. 14, 15 Закону та порядку внесення і наслідків прострочення додаткових вкладів у збільшення статутного капіталу за ст.ст. 16, 18 Закону містить ряд відмінностей.

Відтак, підстави і можливість виключення учасника з ТОВ при невнесенні додаткового вкладу у збільшення статутного капіталу потребують унормування в новому статуті ТОВ, розробленому за сучасним законом.

Розрахунки з виключеним учасником проводяться у порядку, строки та розмірі, передбаченими для виходу учасника з ТОВ.

ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. МОЖЛИВІСТЬ ЧИ ІЛЮЗІЯ?

Виключення учасника з ТОВ за законом «Про господарські товариства» до 17.06.2019 р. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. 

Статті 52, 64 попереднього Закону «Про господарські товариства» теоретично давали можливість зборам учасників товариства з обмеженою відповідальністю виключити деяких учасників, які, на думку інших, не виконують обов’язків або перешкоджають ТОВ.

Учасник міг бути виключений з ТОВ у випадках систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків або перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства.

Практично ж ефективно скористатися правом виключення учасника з ТОВ, щоб припинити їх участь в ТОВ, бувало можливо лише при дотриманні певних умов:

1. На зборах повинні зареєструватися учасники, у яких в сукупності є більше 50% голосів; ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. 

2. За виключення певних учасників з ТОВ та внесення змін до статуту щодо перерозподілу часток у статутному капіталі повинні проголосувати інші, у яких є більше 50% загальної кількості голосів всіх учасників (а не тільки присутніх на зборах);

3. Статут повинен містити конкретну реальну мету/цілі ТОВ та способи їх подальшої зміни й визначення;

4. В статуті повинні бути затверджені конкретні положення й критерії, які визначають, що саме вважається систематичним невиконанням чи неналежним виконанням учасником обов’язків по відношенню до ТОВ чи перешкоджанням своїми діями досягненню цілей ТОВ;

5. Рішення про виключення учасника з ТОВ повинно ґрунтуватися на фактичній бездіяльності чи діях, вказаних в положеннях статуту, допущених з вини учасника, які можуть бути доведені письмовими доказами.

Виключений учасник має право оскаржити рішення зборів в суді, де, при недотриманні вказаних умов, вірогідність задоволення позову прагне до 100%. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. 

За п. 29 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 N13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» при вирішенні спорів, пов’язаних з виключенням учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, господарські суди досліджують обставини, пов’язані з виключенням, дають оцінку поведінці учасника, встановлюють наявність чи вірогідність настання негативних для товариства наслідків у зв’язку з діями (бездіяльністю) учасника, причинний зв’язок між ними, мотиви поведінки учасника, форму вини, суттєвість ускладнення чи практичного унеможливлення діяльності ТОВ через поведінку учасника.

Оскільки судова діяльність об»ємна, а висновки суду ґрунтуються на оціночних судженнях і власному переконанні судді, які часто не задовольняють сторону спору, то конкретика вищевказаних умов забезпечить ясну судову перспективу.

Відсутність в статуті точних критеріїв неналежного виконання обов»язків чи несприятливої поведінки учасника призводить до визнання рішення про виключення учасника з ТОВ недійсним.

На практиці варто глибоко зважити прийняття рішення про виключення учасника з товариства. Його наслідком є право виключеного учасника вимагати саме від ТОВ виплати в грошовій формі вартості частини майна ТОВ пропорційно частці учасника на дату виключення. За ст. 64 Закону «Про господарські товариства» ТОВ повинно забезпечити виплату у строк 12 місяців.

Виплата за рішенням суду здійснюється по ринковій ціні. Це може видатися несправедливим, адже учасник спричинив несприятливі наслідки для товариства. ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ. 

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua