Податкова амністія для фізичних осіб 2021-2023. Кому варто скористатися?

Податкова амністія 2021. Подання нульової декларації. Звільнення від відповідальності.

Податкова амністія для фізичних осіб 2021-2023. Кому варто скористатися?

ВЛАСНИКИ АКТИВІВ, ПРИДБАНИХ ДО 01.01.21, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПЛАТУ ПОДАТКІВ ПРИ ДОБРОВІЛЬНОМУ ДЕКЛАРУВАННІ ЗА ЗАКОНОМ 1539-IX.

Починаючи з липня 2021 року, в Україні діє державна кампанія з посилення контролю за оподаткуванням доходів фізичних осіб.

Першим етапом є податкова амністія.

В її рамках запропоновано фізичним особам, які мають у власності грошові кошти чи немонетарні активи, набуті протягом життя за рахунок доходів, з яких не сплачено податки, надіслати одноразову декларацію про такі активи. З задекларованих українських активів сплачується збір в розмірі 5% вартості, з зарубіжних – 9%. Декларування є добровільним.

Особи, які сплатили одноразовий збір, звільняються від обов’язку нарахування та сплати податків по повній ставці з задекларованих активів та кримінальної відповідальності за несплату податків, вчиненої до 01 січня 2021 р. Такі особи можуть розпоряджатися задекларованими активами в подальшому без будь-яких перевірок, умов чи додаткових обов’язкових платежів.

Після завершення першого етапу (31 серпня 2022 року, в серпні 2022 року продовжено до 1 березня 2023 року) запроваджується оподаткування фізичних осіб за непрямими методами.

Якщо особа не подала «амністійну» декларацію і не зможе довести податкову легальність доходів, за які придбала активи до 01.01.2021 р., то підпаде під оподаткування непрямими методами. А саме, при розпорядженні її майном, яке перевищує визначений підрозділом 9-4 Перехідних положень Податкового кодексу мінімум чи вартість, його ціна оподатковуватиметься ПДФО за ставкою 18%.

В статті описую аспекти добровільного декларування активів при податковій амністії та власну точку зору щодо непрямих методів на другому етапі кампанії з посилення контролю за оподаткуванням фізосіб.

АКТИВИ ТА ОСОБИ, ДОПУЩЕНІ ДО АМНІСТІЙНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

Законом №1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» встановлено коло осіб та майна, які підпадають під Закон про податкову амністію.

Фізичні особи:

 • резиденти України (у т.ч. самозайняті особи);
 • нерезиденти (але які були податковими резидентами України на момент набуття активів чи доходів, за рахунок яких придбано об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового Кодексу є чи були платниками податків);

крім осіб:

 • які станом на 01.09.2021 р. є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави;
 • дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;
 • які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до антикорупційних законів (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади);
 • стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи за Законом "Про санкції".

Активи, які пропонуються до декларування за Законом про податкову амністію:

гроші, валютні цінності, будь-яке майно, майнові права, розміщені на території України та/або за її межами, набуті за рахунок доходів, що підлягали на час їх отримання оподаткуванню, та з яких не були сплачені в повному обсязі податки і збори відповідно до законодавства України та/або міжнародних договорів, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом податкових періодів до 01 січня 2021 року.

Активи, які можуть розкриватися в «нульовій» декларації:

 • розміщені на території України та/або за її межами, набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені в повному обсязі податки і збори за національним податковим законодавством та/або міжнародними договорами, отриманих в податкові періоди до 01 січня 2021 року;
 • одержані внаслідок кримінального діяння з ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), внесків на загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування;
 • не задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства в періоди до 01 січня 2021 року;
 • одержані внаслідок порушення у сфері валютного законодавства;
 • одержані внаслідок порушення за п. 12 ст. 50 Закону "Про захист економічної конкуренції";
 • що належать декларанту на праві особистої чи спільної власності станом на дату подання одноразової (спеціальної) декларації;
 • валютні цінності, депозити, вклади, банківські метали в національній чи іноземній валюті;
 • права грошової вимоги до юридичної чи фізичної особи;
 • будь-яке нерухоме майно, в т.ч. незавершене будівництво;
 • будь-яке рухоме майно, включаючи предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби;
 • частки у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права;
 • майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;
 • цінні папери та/або фінансові інструменти;
 • права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди;
 • майнові права, з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи.

Активи, які не можуть бути об’єктами «нульової» декларації по Закону про податкову амністію:

 • одержані внаслідок вчинення кримінальних діянь, окрім зазначених вище;
 • готівка в національній та іноземній валютах, крім внесеної в банк на дату подання декларації;
 • які належать декларанту, стосовно якого вже розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінального ухилення від сплати податків/внесків за ст.ст 212, 212-1, 366, 378 ККУ (щодо порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи);
 • активи фізичної особи або юридичної особи, які належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень за статтями 209, 258-5, 306, ч.ч. 1, 2 ст. 368-3, ч.ч. 1, 2 ст. 368-4, ст.ст. 368, 368-5, 369 і 369-2 Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані згідно глави 12 розділу III ЦПКУ);
 • які знаходяться на рахунках фінансових установ та/або розташовані на території Російської Федерації, визнаної державою-агресором, чи мають джерела походження з такої країни.

ВИГОДИ ПРИ ПОДАННІ ОДНОРАЗОВОЇ ДОБРОВІЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Особам, які подали «нульову» декларацію, по-перше, забезпечується матеріальна вигода; по-друге, надаються гарантії від притягнення до кримінальної відповідальності за несплату податків з вартості задекларованого майна.

З активів, розкритих у амністійній декларації, сплачується збір з одноразового декларування. Ставки збору є в 2 - 3,5 разів меншими, ніж ПДФО, який мав сплачуватися на дату отримання доходів, за які придбано активи.;

Так, ставка складає 5% щодо грошей, банківських металів, депозитів, прав вимоги, нерухомого та рухомого майна, що знаходяться (зареєстровані) в Україні.

Збір становить 9% щодо валютних цінностей, депозитів (вкладів) в іноземних банках або іноземних фінансових установах, прав грошової вимоги до нерезидентів України, нерухомого та рухомого майна, що знаходяться за кордоном.

ПДФО, який підлягав сплаті при отриманні доходів в минулому, складав 15-18% залежно від дати.

Збір за спецдекларування вноситься одноразово чи з розстроченням на 3 роки рівними частинами.

Декларант після повної сплати збору звільняється від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом набуття активів, зазначених в «нульовій» декларації, отриманих у будь-якому з податкових періодів до 01.01.2021 р.

Декларант також звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства, що мали місце у податкових періодах до 01.01.2021 р.

До декларанта, який сплатив збір з детінізації доходів, не можуть:

1) застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням та використанням задекларованих активів за будь-який період до 1 січня 2021 року за статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ЄСВ);

2) розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства щодо придбання чи використанням зазначених в одноразовій добровільній декларації об’єктів декларування до 1 січня 2021 р.

Законом про детінізацію доходів встановлено, що декларації при податковій амністії та відомості з них не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях і будь-яких судових справах (у межах складу та вартості розкритих активів при сплаті збору).

Задекларовані активи, сплачений з них збір та сама спецдекларація не можуть використовуватися як підстава для відкриття кримінального провадження за ст.ст. 212, 212-1 ККУ або повідомлення про адміністративне правопорушення щодо самозайнятої особи в частині сплати єдиного податку та ЄСВ.

Активи, збір та «нульова» декларація не можуть бути використані як доказ визнання декларантом факту вчинення правопорушень за вказаними статтями чи своєї вини у їх вчиненні.

Додатковою вигодою є сплата збору з одноразового декларування зі «старої» вартості активів, а не поточної ринкової. Для більшості об’єктів декларування, які знаходяться в Україні (крім валютних цінностей) база для збору визначається за витратами на їх придбання чи номінальною вартістю, зазначеною у відповідних документах.

ОПОДАТКУВАННЯ АКТИВІВ ПРИ НЕПОДАННІ ДОБРОВІЛЬНОЇ СПЕЦДЕКЛАРАЦІЇ

В інтерв’ю ЗМІ представниками ДПС, Мінфіну та ВР часто повідомляється, що особи, які не скористалися податковою амністією для детінізації доходів, після її закінчення зіткнуться з посиленим оподаткуванням при розпорядженні істотними активами. Заявляється, що ті, хто набув гроші чи рухоме майно за доходи до 01.01.2021 р., не зможуть їх використати на суму більше 400 тис. грн., а щодо нерухомого майна – понад порогове значення об’єкта/площі, якщо не доведуть податкову легальність своїх доходів. Вартість незадекларованих тіньових активів обкладатиметься ПДФО за повною ставкою 18% після введення непрямих методів контролю над доходами фізосіб на другому етапі фіскалізації.

Заяви про неможливість розпорядження істотним майном, як податковий адвокат, вважаю неправдоподібними. Це суперечить Конституції та Конвенції про захист прав людини щодо непорушності права власності. Крім того, держава навпаки зацікавлена в поповненні цивільного обігу, так як левова більшість операцій з купівлі-продажу чи передачі майна або грошей створює об’єкти оподаткування й наповнення бюджету. Майновий оборот також підживлює економіку, забезпечує роботу і зарплати.

З заявами про виникнення питань до осіб, які не розкрили тіньові активи, про доведення їх податкової легальності я згоден. Так само, як з високою імовірністю сплати ПДФО по ставці 18% з грошей чи майна в Україні чи за кордоном, які підпадали під податкову амністію, але не були задекларовані.

Так, Перехідними положеннями Закону про детінізацію доручено КМУ до травня 2022 року внести законопроект щодо посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб.

На доповнення до існуючих прямих методів оподаткування фізосіб Податковий кодекс буде доповнено непрямими методами (оподаткування витрат). За цим методом оподаткуванню підлягатимуть гроші чи майно, які витрачає фізична особа вартістю понад визначені законом порогові значення, якщо не доведе податкову легальність доходів, за які вона придбала такі активи в минулому.

Введення в закон непрямих методів контролю фізосіб буде другим етапом кампанії з фіскалізації оподаткування, початої Законом про податкову амністію.

Законопроекту про непряме оподаткування поки не має.

Але чинним Законом №1539-IX встановлено порогові значення валютних цінностей/іншого майна, при перевищенні яких до особи виникнуть питання про пояснення їх податкової легальності. З контексту Закону вбачається, що коли особа не доведе, що не порушила податкового чи валютного законодавства, їй буде нараховано ПДФО за ставкою 18% з розпорядження такими активами.

На мій погляд, для осіб, які не подали амністійну декларацію, з 01.09.2022 р. (у серпні 2022 року продовжено до 01.03.2023 р.) буде запроваджено наступне оподаткування за непрямими методами.

1. «Недоторканий» мінімум активів. Розпорядження майном в його межах не викликатиме інтересу податкових органів і донарахування зобов’язань з ПДФО;

2. Контрольовані витрати. ПДФО 18% при внесенні валютних цінностей на рахунок чи розпорядженні ними, придбанні чи відчуженні нерухомості, корпоративних прав, іншого рухомого майна понад порогові значення «недоторканого» мінімуму, якщо особа не доведе податкову легальність попередніх доходів.

Законом №1539-IX визначено «недоторканий» мінімум майна, яке вважається придбаним при повній сплаті податків і зборів.

Порогові значення такого майна:

1) гроші та будь-які інші активи, крім нерухомості та одного транспортного засобу (див. п.п. 2, 3), сумарною вартістю більше 400 тисяч гривень станом на 01.03.2023 р.;

2) нерухоме майно, розташоване на території України станом на 01.03.2023 р.:

квартира/квартири, загальною сукупною площею 120 кв.м. і вище, або майнові права на них у багатоквартирному будинку незавершеного будівництва;

житловий будинок/будинки, загальною сукупною площею 240 кв.м. і вище, в т.ч. незавершеного будівництва за умови наявності права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

виключно нежитлові будинки некомерційного призначення в т.ч. незавершеного будівництва, загальною площею 60 кв.м. і більше;

земельні ділянки сукупним розміром по кожній окремій ділянці не вище норм приватизації за Земельним кодексом;

3) один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім призначеного для перевезення 10 осіб i більше, легкового автомобіля з об’ємом циліндрів 3 тисячі куб.см. та/або середньоринковою вартістю понад 400 тисяч гривень, літака, гелікоптера, яхти, катера).

Якщо особа після 01.03.2023 р. розпоряджатиметься активами понад «недоторканий» мінімум, їй нараховуватиметься ПДФО 18% з вартості активів, якщо нею не буде доведено податкову легальність доходів. Внесення валютних цінностей на рахунок, розпорядження ними, придбання чи відчуження нерухомості, корпоративних прав, іншого рухомого майна понад порогові значення «недоторканого» мінімуму викликатиме перевірку за непрямими методами оподаткування.

КОМУ ДОЦІЛЬНО ПОДАТИ «АМНІСТІЙНУ» ДЕКЛАРАЦІЮ?

Серед осіб, які можуть скористатися можливостями детінізації доходів за Законом про податкову амністію, виділю категорії, яким очевидно варто це зробити.

 1. особи, які планують придбати майно за нотаріальними угодами, чи правочинами, які відслідковуються в держреєстрах чи оплачуються через банк, вартістю сукупно понад 400 000 грн., за гроші, отримані без сплати податків до 01.01.2021;
 2. власники грошей, отриманих без сплати податків до 01.01.2021, якщо такі кошти в подальшому вноситимуться на власні рахунки в фінансових установах сукупно в сумі більше 400 000 грн.;
 3. особи, які відчужуватимуть одну чи наступну квартиру, сукупною загальною площею від 120 кв.м. чи будинок/будинки від 240 кв.м. чи будь-яку нежитлову нерухомість комерційного призначення чи земельні ділянки площею понад норми приватизації, які належали їм на дату закінчення кампанії з декларування;
 4. особи, які планують офіційні інвестиції за рахунок грошей, отриманих без сплати податків до 01.01.2021;
 5. власники грошових доходів, отриманих без сплати належних податків до 01.01.2021, якщо такі кошти в подальшому використовуватимуться в сумі сукупно понад 400 000 грн. в офіційних операціях, помітних для податкового контролю;
 6. особи, які відчужуватимуть легковий автомобіль з мотором від 3000 куб.см. чи ринковою вартістю більше 400000 гривень або другий і більше автомобілів, які належали їм на дату закінчення кампанії з декларування;
 7. особи, які відчужуватимуть частку в статутному капіталі номінальної чи ринковою вартістю понад 400000 гривень, яка належала їм на дату закінчення кампанії з декларування;
 8. особи, які планують внески в статутний капітал чи оплату цінних паперів або фінансових інструментів, на сукупну суму понад 400 000 грн. за гроші, отримані без сплати податків до 01.01.2021;
 9. власники коштів в іноземній валюті чи будь-якого рухомого або нерухомого майна, набутого за кордоном до 01.01.2021 при порушенні валютного чи податкового законодавства України;
 10. власники контрольованих іноземних компаній, а також часток у статутних капіталах, цінних паперів іноземних компаній, набутих за доходи при порушенні валютного чи податкового законодавства України;
 11. резиденти України - менеджери, працівники, представники ІТ-бізнесу, надавачі послуг і т.п. для іноземних компаній, які до 01.01.2021 отримували оплату праці на рахунки в Україні чи за кордоном в виді бонусів без сплати ПДФО;
 12. власники грошових доходів з криптовалютних операцій;
 13. отримувачі неофіційних доходів онлайн чи офлайн (власники інтернет-магазинів, представники шоу-бізнесу, нотаріуси, ріелтори, отримувачі платежів на банківські картки, діджітал, блогери і т.п.);
 14. будь-які фізособи-податкові резиденти України, які отримували значні доходи на території України чи за кордоном до 01.01.2021 без сплати належних податків та/чи придбали за них істотне майно.

Особливу увагу амністійному декларуванню варто приділити власникам іноземних банківських рахунків та компаній. Найближчим часом (2022-2023 р.р.) Україна вводить в чинність правила про контрольовані іноземні компанії, що стосуються переважно фізичних осіб, та приєднується до міжнародного автоматичного обміну банківською інформацією, що надасть податківцям відомості по зарубіжним компаніям та рахункам фізичних осіб. Такі іноземні активи засвітяться перед ДПС й підпадуть під оподаткування на другому етапі посилення податкового контролю за прямими чи непрямими методами з 01.03.2023 р.

Додатково з практичних питань амністійного декларування нерухомості - у блогу за цим посиланням.

Щодо захисту в кримінальних справах щодо ухилення від сплати податків за ст. 212 ККУ читайте у цій статті.

Щодо оподаткування деяких операцій фізичних осіб з відчуження нерухомості членам сім'ї читайте за цим посиланням. 

Юридичний супровід амністійного декларування активів
НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Відповіді на запити: податкова амністія 2023; нульова декларація; стимулювання детінізації доходів; кому варто декларувати активи; одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів; тіньові активи; звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків; амністійне декларування; адвокат з податкових справ; непрямі методи оподаткування фізичних осіб.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

4924
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (5 голоси)