Скасування реєстраційних дій та записів у держреєстрі при рейдерському захопленні чи зміні учасника ТОВ.

Скасування реєстраційних дій та записів при рейдерському захопленні ТОВ. Скарга в комісію Мінюсту. Послуги адвоката. Антирейдерство.

Скасування реєстраційних дій та записів у держреєстрі при рейдерському захопленні чи зміні учасника ТОВ.

Одним з варіантів рейдерського захоплення товариств є подання держреєстратору підробних документів про передачу частки учасника в статутному капіталі.

Після здійснення реєстраційної дії з внесення змін до установчих документів, а також до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в ЄДР та статуті власником частки зазначається рейдер. 

При побудові юридичного захисту скасування реєстраційних дій та записів в єдиному державному реєстрі здійснюється:

1) Наказом комісії Міністерства юстиції України за результатами розгляду спеціальної скарги, поданої підприємством або учасником;

2) Рішенням суду за позовом підприємства або учасника. 

За власною практикою захисту від рейдерського захоплення в статті викладено підстави скасування судом реєстраційних дій та записів в єдиному державному реєстрі.

В залежності від конкретних обставин і рейдерських дій позов може подаватися до господарського суду (при відсутності вини та порушень зі сторони держреєстратора) чи до адміністративного (при вині та порушеннях закону держреєстратором).

В описаному випадку після ознайомлення з реєстраційною справою подано позов до адміністративного суду про скасування реєстраційних дій та запису в єдиному державному реєстрі через прийняття держреєстратором документів з порушенням закону.

АРГУМЕНТИ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ПРИ АНТИРЕЙДЕРСТВІ 

1. Внаслідок прийняття підробних документів реєстраційні дії зі зміни власника частки в статутному капіталі виконано при відсутності волі й волевиявлення вищого органа товариства.

Реєстраційними діями офіційно визнано від імені держави зміну власника та статуту Позивача без його відома, оскільки за п. 4 ч.1 ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зміна відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, є державною реєстрацією, тобто офіційним визнанням шляхом засвідчення державою факту відповідної зміни.
Реєстраційні дії й записи є об’єктивно безпідставними, здійснені без відома і волі легітимних загальних зборів учасників Позивача.

Так, з 2005 року учасником товариства з часткою в 65% статутного капіталу є ТОВ «АСФ», тому за ст.ст. 58, 59 Закону «Про господарські товариства» загальні збори учасників Позивача є легітимними й повноважними вирішувати всі питання порядку денного виключно за присутності на них представника по довіреності або законного представника ТОВ «АСФ».
Генеральним директором ТОВ «АСФ» з 19 січня 2017 р. є С.
Попередній генеральний директор ТОВ «АСФ» М. обіймав посаду з 19 травня 2014 р. по 18 січня 2017 р. Після звільнення не має повноважень представляти ТОВ «АСФ».
Довіреностей на право представництва ТОВ «АСФ» на загальних зборах учасників Позивача зазначені генеральний директор та колишній генеральний директор не видавали.

Загальних зборів учасників, в т.ч. з вирішенням питань про зміну власника частки в СК або статуту Позивача, за участю ТОВ «АСФ» або його легітимних представників в 2017 році не проводилося і рішень загальних зборів Позивача, датованих 2017 роком, вказаними особами не підписувалося.

Відтак, для антирейдерства підлягають скасуванню судом реєстраційні дії та записи зі зміни власника частки в СК та статуту на підставі підробного протоколу загальних зборів, підписаних, начебто, генеральним директором ТОВ «АСФ» М., як безпідставні.

2. При розгляді справи з’ясувалося, що оспорювані реєстраційні дії вчинені на підставі підробних документів, підписи на яких всупереч закону не посвідчені нотаріально.

Так, підписи учасників на документах підлягають нотаріальному посвідченню. 
За ст.ст. 15, 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі-Закон) документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати, зокрема, вимогам:
– рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом;
– установчий документ юридичної особи повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Реєстраційні дії здійснено на підставі протоколу №10 від 12.10.2017 р. загальних зборів учасників Позивача, на якому підписи голови зборів М. та секретаря – К., начебто, засвідчені приватним нотаріусом С. за №№______ в реєстрі, та нової редакції статуту Позивача, на якому підпис М. як генерального директора ТОВ «АСФ», начебто, засвідчений тим же нотаріусом за №____.
За рішенням протоколу було уповноважено громадянина К. видати від імені підприємства довіреність громадянці Ш. на подання документів держреєстратору для вчинення реєстраційних дій.

Але підписи на цих документах фактично нотаріусом не посвідчувалися.
Приватний нотаріус С. у відповіді №____ на ухвалу суду повідомив, що 12.10.2017 р. ним не вчинялися нотаріальні дії за №_____ з засвідчення справжності підписів М. та С. у новій редакції статуту в протоколі №10 загальних зборів учасників.

Тому, оспорювані реєстраційні дії об’єктивно вчинені з підробними документами, які не містять юридично вірогідного підпису учасника Позивача.
За п.5 ст. 28 Закону невідповідність документів вимогам Конституції та законів є підставою для відмови в державній реєстрації.

Відтак підлягають скасуванню реєстраційні дії та записи в єдиному державному реєстрі.

3. Документи для оспорюваних реєстраційних дій подані об’єктивно неуповноваженою особою.

Так, опис документів для реєстрації змін до статуту, реєстраційна заява на внесення змін до єдиного державного реєстру, заява про повернення документів для усунення підстав зупинення розгляду підписані Ш. на підставі довіреності, виданої К., який підписався як секретар зборів.
Але вказаний К. повноважень на видачу довіреності не має, оскільки легітимними загальними зборами не уповноважувався. Тому довіреність, яку він підписав, не є довіреністю від імені Позивача, а Ш. не є уповноваженим представником за цією довіреністю.
За п.1 ст. 28 Закону подання документів особою, яка не має на це повноважень, є підставою для відмови в державній реєстрації.

Відтак, для антирейдерства підлягають скасуванню реєстраційні дії та записи в єдиному державному реєстрі.

АДМІНІСТРАТИВНЕ І СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ - ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРИ РЕЙДЕРСЬКОМУ ЗАХОПЛЕННІ ПІДПРИЄМСТВА

4. Державним реєстратором – Відповідачем для внесення змін до єдиного державного реєстру прийнято документи від невстановленої особи.

В реєстраційній справі Позивача є ряд документів, підписаних Ш., поданих для вчинення реєстраційних дій в період з 19.10.2017 р. по 23.10.2017 р.
Серед них є також ряд повідомлень Відповідача про зупинення розгляду і повернення поданих документів, останнє з яких видано 23.10.2017 р.
Після кількох зупинень розгляду та повернень документи знов подавалися Ш.
За п.2 ч.2 ст. 25 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» порядок проведення реєстраційних дій включає прийом документів для державної реєстрації за описом у разі подання документів у паперовій формі.
Оспорювані записи в єдиному державному реєстрі вчинені 24.10.2017 р. по документам, прийнятим Відповідачем за описом 24.10.2017 р.
Але в цьому описі не зазначено особу, яка їх надала, та її підпису. 
За п.1 ч. 1 ст. 28 Закону подання документів неуповноваженою особою є підставою для відмови в державній реєстрації.
Факт того, що заява про державну реєстрацію від 24.10.2017 р. підписана Ш., і що в реєстраційній справі є довіреність на ім’я останньої, достеменно не свідчить, що документи подані Відповідачу саме Ш.
Відсутність ПІБ та підпису Ш. в описі унеможливлює ідентифікацію особи, яка подала документи, і, відповідно, висновок про наявність в останньої повноважень на подання документів.
Зазначені обставини мають істотне значення у справі, в якій для рейдерської зміни власника частки в СК та статуту на держреєстрацію подано документи з підробними підписами М., нотаріуса С., зі складанням довіреності від імені Позивача на Ш. за підписом К., місце проживання й анкетні дані якого в реєстраційній справі відсутні.

5. Скасування реєстраційних дій та записів в єдиному державному реєстрі вимагається, оскільки їх виконано в порушення ч. 20 ст. 17 Закону.

В цій нормі встановлено, що у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Реєстраційні дії вчинено на підставі протоколу №10 від 12.10.2017 р. рішення загальних зборів учасників Позивача, підписаного, начебто, М., який, начебто, діяв як законний представник (генеральний директор) ТОВ «АСФ» (учасника Позивача з часткою 65% статутного капіталу).
Але в описі поданих документів та реєстраційній справі не має примірника оригіналу (нотаріально засвідченої копії) документа, що засвідчує повноваження М. як генерального директора ТОВ «АСФ» станом на 12.10.2017 р.

Якби держреєстратор згідно ч. 20 ст. 17 Закону перевірила комплект документів та повноваження М. на дату їх подання, то реєстраційні дії не були б здійснені, оскільки за п. 1 ч.1 ст. 27 Закону подання документів або відомостей не в повному обсязі є підставою для зупинення розгляду документів, а за п.4 ч. 1 ст. 28 Закону неусунення підстав для зупинення розгляду документів є підставою для відмови в державній реєстрації.

За п.п. 5,6 ч. 2 ст. 25 Закону порядок проведення реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником, включає, зокрема:

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.
За ст. 4 Закону державна реєстрація базується на таких основних принципах:

7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;

8) внесення відомостей до ЄДР виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

Оскільки в справі є докази про звільнення М. з посади гендиректора ТОВ «АСФ» з 18 січня 2017 р. та призначення на цю посаду С. з 19 січня 2017 р., то вбачається, що при належній перевірці Відповідачем документа про повноваження М. станом на жовтень 2017 року оспорювані реєстраційні дії та записи не могли бути вчинені.

За ст. 25 вказаного Закону державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться, зокрема, на підставі судових рішень, що набрали законної сили, щодо скасування реєстраційної дії/запису в Єдиному державному реєстрі.

Адміністративним судом першої інстанції в позові клієнта відмовлено. Але рішення скасовано за апеляційною скаргою адвоката й позов задоволено повністю.

В постанові апеляційного суду зазначено: «Виходячи з системного аналізу норм ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» слідує, що реєстраційна дія має вчинятись державним реєстратором у відповідності до вимог закону та на підставі документів, які містять об’єктивні та достовірні дані. В іншому разі, якщо реєстрація вчинена на підставі документів, що таких даних не містять, у тому числі, документів нечинних, державна реєстрація не може вважатись законною, оскільки така реєстрація не відповідатиме меті легалізації відомостей про юридичну особу – офіційному визнанню шляхом засвідчення державою факту відомостей про юридичну особу……

Колегія суддів приходить до висновку, що держреєстратором К. при проведенні реестраційних дій, не була здійснена належна перевірка документа про повноваження М. станом на жовтень 2017 року.

Серед критеріїв /принципів/, які повинні застосовуватись суб’єктом владних повноважень при прийнятті ними рішень є, зокрема, принцип законності, відповідно до якого суб’єкт владних повноважень зобов’язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним, а рішення суб’єкта вланих повноважень має прийматися обгрунтовано, тобто у урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення.

Встановлення невідповідності діяльності суб’єкта владних повноважень вказаному критерію в цілях оцінювання рішення, (дій) є достатньою підставою для задоволення адміністративного позову, за умови, що встановлено порушення прав та інтересів позивача.

Таким чином, в порушення закону, відповідачем вчинено реєстраційну дію за неповного з’ясування відомостей та документів, а тому колегія суддів погоджується з доводами апелянта про наявність правових підстав для задоволення позову.

На підставі вищевикладеного колегія суддів приходить до висновку, що при проведенні реєстраційних дій за №_____ державний реєстратор діяв всупереч встановленому законом порядку, необґрунтовано, упереджено, без з’ясування необхідних обставин, чим порушив законні інтереси позивача».

Апеляційною постановою забезпечено скасування реєстраційних дій та запису в єдиному державному реєстрі при антирейдерстві.

 

ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ПРОТИ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЮРОСОБИ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ - В СТАТТІ ЗА ПОКЛИКАННЯМ.

ПРО ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ УПЕРЕДЖЕННЯ РЕЙДЕРСЬКОЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ - ЗА ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ДО АНТИРЕЙДЕРСЬКОЇ КОЛЕГІЇ МІН’ЮСТУ - У ЦІЙ СТАТТІ НА САЙТІ БЮРО.

Відповіді на запити: Скасування реєстраційних дій та записів в державному реєстрі при рейдерському захопленні ТОВ. Скарга до комісії Мінюсту. Антирейдерство. Відміна зміни учасника ТОВ при рейдерстві.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

8960
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)