Антирейдерські дії при захопленні ТОВ. Засоби юридичного захисту при рейдерстві.

Антирейдерські дії при захопленні ТОВ. Засоби юридичного захисту при рейдерстві.

Антирейдерські дії при захопленні ТОВ. Засоби юридичного захисту при рейдерстві.

ЖУРНАЛ "ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ” №2(37), 2018.

Товариства, власниками яких є нерезиденти, можуть стати легкою ціллю для рейдерського захоплення за підтримки недобросовісних юристів.

Втім, описана нижче модель із практики може бути застосована і для інших підприємств в Україні.

Рейдерське захоплення підприємства починається з фальсифікації. 

Порядок рейдерського захоплення ТОВ, юридичний захист від яких було реалізовано:

1) Підробка печатки нотаріуса країни резиденції материнської компанії;
2) Скріплення печаткою підробленої довіреності материнської компанії на представництво на загальних зборах учасників ТОВ в Україні;
3) Виготовлення протоколу зборів учасників дочірнього підприємства про звільнення директора та призначення рейдера;
4) Візит представника по підробленій довіреності до нотаріуса в Україні для нотаріального посвідчення підпису на протоколі;
5) Подача новим «директором» документів про заміну керівника держреєстратору;
6) Реєстрація зміни директора в ЄДРПОУ;
7) Реалізація потрібних рейдеру дій, наказів, документів від імені виконавчого органу ТОВ.

Перша організаційно-правова проблема, яка сприяє зазначеній моделі, полягає у відсутності у нотаріуса України можливості перевірити іноземну довіреність.

При перевірці повноважень представника материнської компанії нотаріус України позбавлений доступу до реєстру нотаріальних довіреностей іншої держави і офіційного доступу до реєстру підприємств цієї країни. Законодавство не зобов’язує українського нотаріуса перевіряти дійсність іноземної довіреності та повноваження особи, яка видала її від імені компанії-нерезидента.
Відтак, іноземна довіреність приймається, в кращому випадку, відповідно до знань нотаріуса форми і змісту такого документа в конкретній державі, а в гіршому випадку - на зовнішній вигляд.

Друга проблема - відсутність у державного реєстратора України підстав відмовити в реєстрації зміни керівника при подачі належно оформленого протоколу зборів учасників, підписаного представником по іноземній довіреності.

Законом не покладений на реєстраторів обов’язок і не дана можливість перевіряти дійсність довіреності, виданої учасником за межами України.

Тому при отриманні зовні і за змістом правильно оформлених документів, передбачених Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстратор не має права зупинити розгляд або відмовити в реєстраційній дії по заміні керівника при рейдерському захопленні підприємства.

СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ПРИ РЕЙДЕРСТВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАКАЗОМ КОМІСІЇ МІНЮСТУ ЧИ РІШЕННЯМ СУДУ 

При юридичному захисті від рейдерського захоплення скасування реєстраційних дій здійснюється:

1) Наказом комісії Міністерства Юстиції України за результатами розгляду спеціальної скарги на рейдерське захоплення підприємства, поданої підприємством або учасником;

2) Рішенням суду за позовом підприємства або учасника.

Розгляд Мін’юстом займає 3-7 тижнів. Здійснюється за обґрунтованою скаргою, до якої додаються копії документів з реєстраційної справи, на підставі яких виконане рейдерське захоплення.

Згідно «Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 10.06.2016 р. N1657/5 Міністерства юстиції України документи з реєстраційної справи в паперовій формі надаються за запитом встановленої форми відповідної юридичної особи, поданим в центр адміністративних послуг. Уповноважена особа ЦНАП за допомогою програмних засобів ЄДРПОУ формує, реєструє і роздруковує запит, який підписується заявником. Про отримання копій документів заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставлянням власного підпису та дати отримання.

Скарга подається до комісії Мін’юсту на підставі відомостей із отриманих документів з реєстраційної справи щодо оскаржуваної реєстраційної дії.

Комісія Мін’юсту за скаргами в сфері держреєстрації є спеціалізованим органом, який компетентно розглядає і відміняє безпідставні або незаконні реєстраційні дії при рейдерському захопленні підприємств.

Але звернення до неї за вказаних обставин рейдерства при виконанні професійних послуг адвоката є виправданим виключно при наявності порушень закону при прийнятті документів та здійсненні реєстраційних дій держреєстратором.

За загальним правилом Законом не покладено на держреєстратора обов’язок і не дана можливість перевірки факту нотаріального посвідчення підписів учасників чи інших осіб на документах, що подаються для державної реєстрації (крім перевірки використання спеціальних нотаріальних бланків, на яких викладені такі документи, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів).

Тому при отриманні правильно оформлених (за зовнішньою формою і змістом) документів держреєстратор не може призупинити або відмовити в реєстраційних діях при рейдерському захопленні підприємств.

При відсутності порушень закону зі сторони держреєстратора скасування реєстраційних дій здійснюється рішенням господарського суду (як похідної вимоги).

ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ ПРОТИ РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ ЮРОСОБИ

Для розгляду судом потрібно 2-12 місяців через специфіку процесу, судової юрисдикції, обсягу позову.

В залежності від конкретних обставин і рейдерських дій позов може подаватися до господарського суду (при відсутності вини та порушень зі сторони держреєстратора) чи до адміністративного (при вині та порушеннях закону держреєстратором).

В першому випадку вимоги щодо реєстраційних дій розглядаються господарським судом у спорі з корпоративних відносин чи з правочинів щодо корпоративних прав, як похідні.

В другому випадку визнання протиправними й скасування реєстраційних дій держреєстратора здійснюється адміністративним судом в публічно-правовому спорі.

Через тривалість, передбачені законом засоби не забезпечують захисту підприємства в режимі реального часу. Відсутність миттєвої протидії з боку державних органів сприяє вказаному рейдерському захопленню ТОВ. Відповідно, оперативний юридичний захист повинен базуватися на повноваженнях органів підприємства і юридичному професіоналізмі.

Засоби юридичного захисту від рейдерського захоплення підприємства:

• Обговорення факту захоплення, обставин і документів виконаних реєстраційних дій на прийомі у начальника відповідного управління державної реєстрації за участю держреєстратора;
• Отримання від нотаріуса, чий підпис і печатка підроблені, письмового підтвердження про відсутність нотаріального посвідчення довіреності;
• Подача суб’єкту реєстрації заяви про вчинення реєстраційних дій на підставі сфальсифікованих документів;
• Подача суб’єкту реєстрації запиту про видачу копій документів, поданих для зміни відомостей в ЄДР;
• Подача заяв до обслуговуючих банків про захоплення повноважень розпорядника рахунком, відсутності права розпорядження коштами у рейдера і блокування грошових операцій за підписом останнього;
• Заява в поліцію про рейдерське захоплення ТОВ і заподіяний збиток;
• Звернення до податкового органа для отримання інформації про банківські рахунки, відкриті за період з дня рейдерського захоплення;
• Подача заяви до органу податкової служби про блокування прийняття документів за підписом рейдера і видачі документів останньому;
• Подача заяви в комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юсту про скасування реєстраційних дій (в залежності від обставин);
• Подача позову в суд про скасування реєстраційних дій при рейдерському захопленні підприємства;
• Подача клопотання до суду про накладення арешту на майно та заборону здійснення реєстраційних дій.

На час розгляду скарги або позову особа-рейдер має бути відсторонена від повноважень керівника підприємства рішенням вищого органу з реєстрацією відповідних відомостей в ЄДРПОУ.
Звільнення особи-рейдера зборами учасників представляється неприпустимим, так як означає згоду з правомірністю останнього на посаді директора в період до звільнення.

Юридичний захист при рейдерстві підприємства
надішліть ваш запит

Рекомендації з юридичного захисту:

• Постійний моніторинг відомостей про підприємство за інформацією в ЄДР;

• Наявність довіреності підприємства з уповноваженням адвокатів на представництво перед державними реєстраторами, органами податкової служби, слідства, нотаріату, банками на випадок юридичного захисту від рейдерського захоплення ТОВ;

• Наявність довіреності, виданої засновником, на ім’я юристів на представництво і прийняття рішень на загальних зборах учасників підприємства.

• Внесення змін у договір про розрахунково-касове обслуговування щодо порядку зміни осіб, які мають право розпорядження коштами, та заборони видаткових операцій з банківського рахунку;

•  Зберігання в безпечному місці оригіналів документів про права на істотне майно підприємства для ускладнення рейдерського захоплення.

Про додаткові заходи упередження рейдерського захоплення - читайте за цим посиланням.

Відповіді на запити: Рейдерське захоплення ТОВ. Юридичний захист від рейдерського заволодіння компанією. Скасування рейдерських реєстраційних дій та записів у держреєстрі. Послуги адвоката. Антирейдер.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

6287
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)