Розблокування податкових накладних та зняття ризиковості платника за п.п. 1.6 п. 1 Критеріїв ДПСУ.

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЩОДО РОЗБЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ПЕРЕЛІКУ «РИЗИКОВИХ» ПЛАТНИКІВ ЗА П.П. 1.6 П. 1 КРИТЕРІЇВ ДПСУ.

 

Ведення податкових спорів - одна зі спеціалізацій бюро.

Оскарження рішення регіонального чи центрального органа ДПСУ про відмову в реєстрації податкової накладної можливе в окружному адміністративному суді за місцезнаходженням позивача чи відповідача.

За додатком 4 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної від 11.12.2019 р. №1165 рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку, тобто є оскаржуваним індивідуальним актом за п. 19 ч. 1ст. 4 КАСУ.

Законом встановлена послідовність дій з прийняття рішення регіональної комісії про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника чи ризиковості здійснення господарської операції. Такому рішенню має передувати подання платником податкової накладної/розрахунку коригування. Наступний крок - моніторинг платника податку і податкової накладної/ розрахунку. 

За п. 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної за ПКМУ від 11.12.2019 р. №1165, у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку ризикових.

Результатом судового розгляду є визнання протиправним та скасування рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника та зобов`язання ГУ ДПС виключити платника з переліку ризикових суб`єктів господарювання в «Журналі ризикових платників» АІС «Податковий блок».

Для розробки правової позиції і розгляду справи потрібні, як мінімум, наступні документи:

- заблокована податкова накладна та квитанція про її прийняття регіональним ГУ ДПС;

- квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної, надіслане ГУ ДПС;

- пояснення платника податків та додані до них документи, подані до ГУ ДПС у відповідь на повідомлення про зупинення реєстрації податкової накладної;

- інформація з електронного кабінету підприємства про включення до переліку ризикових платників, надіслана ГУ ДПС;

- скарга на рішення ГУ ДПС про відмову в реєстрації податкової накладної (за наявності);

- рішення ДПСУ за результатами розгляду вказаної скарги (за наявності);

- документи фінансово-господарської діяльності щодо операції по заблокованій податковій накладній, наявності матеріальних і трудових ресурсів для здійснення бізнес-діяльності та реального виконання господарських операцій з урахуванням їх обсягу та часу здійснення;

- документи встановленого законодавством обліку та форм згідно змісту господарської діяльності платника ПДВ.

Гонорар у справах цієї категорії – фіксований аванс та оплата в розмірі обумовленого процента від забезпеченої вигоди.

Аванс включає комплекс з підготовки справи, нормативне і фактичне обґрунтування вимог, ведення процедури адміністративного оскарження (в органах ДПСУ) та судового (в першій - касаційній інстанції при необхідності), включаючи підготовку процесуальних документів та представництво в засіданнях, незалежно від їх кількості.

Процент від вигоди сплачується після зняття статусу «ризикового» платника та реєстрації податкової накладної в результаті послуг.

Судові збори і необхідні витрати клієнта компенсуються за рахунок бюджетних асигнувань податкового органа при задоволенні позову.

Відповіді на запити: Зняття «ризиковості» платника за п.п. 1.6 п. 1 Критеріїв ДПСУ. Виключення платника з переліку ризикових. Податковий адвокат Київ.

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА

тел. (044) 270 6046

е-мейл: info@fides.com.ua