Відкриття рахунку за кордоном фізичною особою-резидентом України.

Відкриття рахунку за кордоном фізичною особою 2021 та переказ коштів

Відкриття рахунку за кордоном фізичною особою-резидентом України.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНИХ БАНКАХ З 07.02.2019 РОКУ.

Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", чинним в період 19.02.1993 р. - 06.02.2019 р., встановлювалося отримання фізичними особами-резидентами України індивідуальної ліцензії, зокрема, на операції: 

- вивезення, переказування з України валютних цінностей (понад «кишенькові» суми);

- надання і одержання кредитів в іноземній валюті;

- розміщення валюти на  рахунках і вкладах за кордоном (за незначними виключеннями).

За порушення правил про валютне регулювання статтею 16  Декрету були запроваджені заходи відповідальності, зокрема, за здійснення вищезазначених операцій без одержання  індивідуальної  ліцензії – фінансові санкції в виді штрафу в сумі гривневого еквівалента вказаних валютних цінностей за курсом НБУ на день здійснення незаконних операцій.

Крім цього, з 17.01.2012 р. за ст. 162-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення діяв адміністративний штраф за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків громадянином України, який постійно проживає на її території, від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відтак, за розміщення в період 19.02.1993 р. - 06.02.2019 р. фізособою-резидентом України валюти на власному рахунку за кордоном без отримання ліцензії НБУ встановлена була фінансова санкція в еквіваленті розміщеної суми та адміністративний штраф 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

СКАСУВАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ ЗА КОРДОНОМ

Правове регулювання щодо свободи здійснення валютних операцій на сьогодні ліберально змінено.

Закон України "Про валюту і валютні операції", уведений в дію 07.02.2019 р., передбачає право фізичних та юридичних осіб - резидентів відкривати рахунки у фінансових установах інших країн без отримання ліцензії НБУ; резиденти з урахуванням обмежень, визначених цим та іншими законами України, мають право відкривати рахунки в іноземних фінансових установах, здійснювати через них валютні операції, придбавати валютні цінності за кордоном, здійснювати їх транскордонне переміщення чи переказ (ст.ст. 2, 4).

Тому, відкриття рахунку в іноземному банку та розміщення на ньому коштів, в т.ч. шляхом купівлі для цього іноземної валюти за гривні в Україні та її перерахування за кордон із власного рахунку, починаючи з 07.02.2019 р. не вимагає отримання ліцензії НБУ.

Водночас, законом сьогодні передбачено обмеження суми перерахування валюти з України за кордон фізособою (не суб’єктом підприємницької діяльності).

За ст. 12 вказаного Закону НБУ може запроваджувати ліміти на проведення окремих валютних операцій.

Постановою №5 Нацбанку України від 02.01.2019 р. "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" запроваджено ліміти на окремі валютні операції фізичних осіб з переказу коштів з України («е-ліміти»).

За п. 88 цього Положення фізичній особі-резиденту дозволяється здійснювати переказ валютних коштів з України з метою здійснення інвестиції за кордон, розміщення коштів на власному рахунку, надання нерезиденту валютної позики, якщо це здійснюється для власних потреб та не пов’язано з підприємницькою діяльністю, протягом календарного року на суму не більше 200 000 євро загалом.

Для переказу валютних коштів з України фізична особа має звернутися до банку, у якому має поточний рахунок, із платіжним дорученням та подати відповідні документи, що підтверджують валютну операцію. Для перерахування коштів на власний рахунок фізособи за кордоном подання підтвердних документів не вимагається.

В цей же день банк самостійно надсилає до Національного банку електронний запит засобами АІС “Е-ліміти” для перевірки ліміту фізособи, а НБУ в автоматизованому порядку при відповідності валютної операції ліміту вносить інформацію про неї до АІС “Е-ліміти” та надсилає повідомлення до банку про зменшення загальної суми ліміту резидента на суму валютної операції.

Після отримання від НБУ повідомлення банк здійснює валютну операцію клієнта, термін виконання якої обмежено наступним робочим днем після отримання повідомлення (п.п. 94-100 цього Положення).

Обробка запиту та видача повідомлення про «е-ліміт» Національним банком є безкоштовними.

Відтак, сьогодні фізособа-резидент може купити в Україні безготівкову валюту за гривні і переказати її з власного рахунку в Україні за кордон на цілі, встановлені пунктом 88 Положення, протягом календарного року в межах «е-ліміту» 200 000 євро.

По доступній інформації, для переказу коштів за кордон з українських АТ «Кредобанк», АТ «Приватбанк» клієнт:

поповнює власний рахунок необхідною сумою у іноземній валюті чи гривні;

подає платіжне доручення в іноземній валюті на SWIFT-переказ в межах е-ліміту;

подає заяву на купівлю іноземної валюти;

подає документи, що підтверджують валютну операцію (копії декларації про майновий стан і доходи з відміткою від податкової або довідки з податкової про отримані доходи й сплачені податки, документів щодо переказу коштів (договір, рахунок, інше, що використовується в міжнародній практиці);

підтверджуючі документи не надаються в разі розміщення резидентом коштів на своєму рахунку за межами України чи переказу на суму до еквівалента 400 тис. грн.

Банк перевіряє документи, направляє в НБУ запит для перевірки ліміту клієнта, після повідомлення НБУ про погодження «е-ліміту» перераховує кошти за кордон в цей же чи наступний день.

Конкретний обслуговуючий банк може встановлювати власні ліміти на валютні перекази, які можуть змінюватися за заявою клієнта.

Банками як правило не здійснюються валютні операції в межах е-ліміту: на закордонні рахунки і фінансових установах, реєстрація/місцезнаходження яких – у офшорних зонах чи державі-агресорі/ окупанті, чи в державі, де не виконуються рекомендації міжнародних організацій щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); якщо об'єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження чи проживання в указаній державі (чи території); на користь нерезидентів, що мають реєстрацію/місцезнаходження/ проживання в таких державах (територіях); при наявності підстав вважати валютну операцію сумнівною.

(Постанова правління НБУ від 02.01.2019 р. №8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції»).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ВЧИНЕНЕ ДО 07 ЛЮТОГО 2019 РОКУ.

Не дивлячись на скасування з 07.02.2019 р. ліцензування відкриття фізособами України рахунків за кордоном та розміщення на них коштів (в т.ч. отриманих з закордонного джерела), відповідальність за ці дії, вчинені раніше вказаної дати, залишена в силі.

За п. 8 ст. 16 цього Закону встановлено, що суб’єкти валютних операцій, які до дня введення в дію цього Закону порушили вимоги Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" та (або) нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та контролю, несуть відповідальність, передбачену законодавством України, що діяло на день вчинення таких порушень. Цей пункт не застосовується до фізосіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію згідно підрозділу 9-4 розділу XX перехідних положень Податкового кодексу.

За ст. 3 Закону "Про валюту і валютні операції" відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Питання здійснення валютних операцій, основи валютного регулювання та нагляду регулюються виключно цим Законом. Якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення останнього.

Тому фізособи, які до 07.02.2019 р. відкрили рахунки за кордоном та розмістили на них кошти, несуть відповідальність, яка діяла до цієї дати (фінансова санкція в еквіваленті розміщеної суми та адміністративний штраф 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Звільняються від вказаної відповідальності особи, які подали в період   01.09.2021-01.09.2022 р.р. одноразову (спеціальну) добровільну декларацію, заявивши про наявність валютних цінностей чи інших активів за кордоном за підрозділом 9-4 розділу XX перехідних положень Податкового кодексу.

НАДІШЛІТЬ ЗАПИТ З ВАШИХ ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ
ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

186
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні