Перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. Нагляд та контроль за діяльністю виконавчого органу товариства. 2019 р.

Перевірка діяльності директора ТОВ. Аудит звітності. Нагляд та контроль за діяльністю виконавчого органу товариства. 2019 р.

НОВИМ ЗАКОНОМ З 17.06.2018 Р. ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКТОРА/ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ДИСПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Новацією є істотне розширення переліку документів, до яких товариство має забезпечувати доступ кожному учаснику.

Широке коло документів надає учасникам можливість самостійного контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органа.

У будь-який час, якщо інше не встановлено статутом, товариство має надати доступ учаснику, зокрема, до документів:

1) накази і розпорядження виконавчого органу;

2) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

3) річну фінансову звітність;

4) документи встановленої законом звітності, що подаються відповідним держорганам;

5) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, виконавчого органу товариства;

6) документи, що підтверджують права товариства на майно;

7) документи бухгалтерського обліку.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника виконавчий орган має надати йому копії зазначених документів, за копіювання та пересиланням яких може вимагатися компенсація фактичних витрат.

Перелік додаткових документів, до яких має забезпечуватися доступ виконавчим органом, і порядок надання доступу встановлюються статутом.

Нововведенням закону є право учасників з 10 чи більше відсотків СК самостійно замовити проведення аудиту фінансової звітності товариства і обов’язок останнього забезпечити проведення такого аудиту.

Новація сприяє у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органа.

Для проведення аудиту учасник/ки залучають аудитора (аудиторську фірму), не пов’язаних майновими інтересами з товариством, його посадовими особами чи учасниками, самостійно укладаючи договір з установленням обсягу аудиторських послуг.

Виконавчий орган зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг протягом 10 днів з дня отримання запиту учасника/ків та екземпляра оригіналу договору на аудиторські послуги.

Оплата аудиторських послуг покладається на замовника, якщо інше не встановлено статутом чи загальними зборами.

Для захисту інтересів учасників та товариства доцільне включення до статуту спеціальних положень про порядок надання документів при проведенні аудиту та здійсненні контролю за діяльністю виконавчого органу.

Однією з форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Законом передбачено контроль зі сторони наглядової ради, члени якої є посадовими особами товариства.

Статут має визначати порядок діяльності, межі і порядок здійснення компетенції наглядовою радою, кількість її членів, порядок їх обрання та припинення повноважень, розмір їх винагороди.

З кожним членом наглядової ради укладається оплатний чи безоплатний цивільно-правовий договір або трудовий договір.

Трудовий контракт є виключно платним.

Договір з членом наглядової ради від імені товариства підписує уповноважена загальними зборами особа.

З огляду на трудомісткість и затратність утримання наглядової ради буває недоцільним її створення у товариствах з невеликою кількістю учасників чи обсягами фінансово-господарської діяльності.

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ СТАТТІ
ВІДПРАВИТИ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

524
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (4 голоси)