Оподаткування при виході учасника з ТОВ, спадкуванні частки в статутному капіталі, компенсації спадкоємцям.

Оподаткування при виході учасника з ТОВ, спадкуванні частки в статутному капіталі, компенсації спадкоємцям.

Оподаткування при виході учасника з ТОВ, спадкуванні частки в статутному капіталі, компенсації спадкоємцям.

 

ПДФО ТА ВЗ ПРИ СПАДКУВАННІ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ

Вартість частки в статутному капіталі ТОВ, яку отримує фізична особа-спадкоємець, є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО)  та в багатьох випадках - військовим збором (ВЗ).

Оподаткування вказаними обов’язковими платежами ставиться Податковим кодексом України (ПКУ) в залежність від ряду умов.

За п. 174.1. ПКУ до оподатковуваних ПДФО об'єктів спадщини відносяться об'єкти комерційної власності,  зокрема, цінні папери, корпоративні права, майнові та немайнові права.

За ст. 167 Господарського кодексу України корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відтак, спадкуючи частку в статутному капіталі ТОВ, фізична особа з метою оподаткування  успадковує корпоративні права, які підлягають оподаткуванню.  

СТАВКИ ПДФО ПРИ СПАДКУВАННІ ЧАСТКИ В СК РІЗНЯТЬСЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ СПОРІДНЕННЯ ТА РЕЗИДЕНТНОСТІ СПАДКОЄМЦЯ

1) За п. 174.2. ПКУ при спадкуванні частки в СК ТОВ, яка переходить до членів сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (крім нерезидентів), встановлено нульову ставку ПДФО (0%).

За п.п. 14.1.263. ПКУ членами сім’ї учасника ТОВ першого ступеня споріднення є батьки, чоловік або дружина, діти, у т.ч. усиновлені; другого ступеня споріднення - рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері  і з боку батька, онуки.

2) За п. 174.2.2. ПКУ при спадкуванні частки в СК ТОВ, яка переходить до будь-яких інших спадкоємців, окрім членів сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення та нерезидентів, встановлено ставку ПДФО 5%.

Базою оподаткування є балансова вартість частки померлого учасника ТОВ станом на день відкриття спадщини.

Особами, відповідальними за сплату ПДФО до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину (крім членів сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення та нерезидентів). Вартість успадкованої частки в СК має бути задекларовано ними в річній податковій декларації (п. 174.3. ПКУ).

3) При спадкуванні частки в СК ТОВ, яка переходить ВІД чи ДО спадкоємців - нерезидентів, встановлено ставку ПДФО 18%.

Так, за п. 170.10.1. ПКУ доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV ПКУ для нерезидентів.

За п. 174.2.3. ПКУ при спадкуванні частки в СК ТОВ спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента встановлено ставку ПДФО 18%.

Спадкоємці-нерезиденти зобов'язані сплатити ПДФО за ставкою 18% до нотаріального оформлення об'єкта спадщини у виді частки в СК ТОВ. В цьому випадку контроль за сплатою податку здійснює нотаріус чи в сільських населених пунктах - уповноважена посадова особа органу місцевого самоврядування, які видають свідоцтво про право на спадщину за наявності доказу сплати спадкоємцем-нерезидентом податку з вартості частки в ТОВ (п.п. 174.3., 174.4. ПКУ).

Якщо міжнародною конвенцією України про уникнення подвійного оподаткування передбачено іншу ставку чи звільнення від оподаткування доходу резидента договірної держави у виді успадкованої частки в статутному капіталі ТОВ, то застосовуються ставки податку, визначені міжнародним договором.

За п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ вартість успадкованої частки в статутному капіталі ТОВ може обкладатися військовим збором по ставці 1,5%.

Звільняється від оподаткування військовим збором лише вартість частки в ТОВ, успадкованої членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, крім нерезидентів. Тобто у осіб, для яких при успадкуванні частки в ТОВ встановлено нульову ставку ПДФО.

Для решти спадкоємців (тобто для яких встановлена ставка ПДФО 5% чи 18%) вартість успадкованої частки в статутному капіталі оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%.

За ст. 162.1. та ст. 163 ПКУ платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, та податкові агенти, а об'єктом оподаткування – зокрема, доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Відповідальними за утримання та сплату ВЗ до бюджету є ті ж особи, які відповідають за утримання, сплату ПДФО до бюджету у разі отримання спадщини. 

Щодо порядку спадкування частки учасника в ТОВ - читайте за цим посиланням.

ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТИ СПАДКОЄМЦЮ ПРИ ВИКЛЮЧЕННІ ПОМЕРЛОГО З ТОВ

У разі смерті учасника ТОВ - фізичної особи, частка якого у статутному капіталі складала менше 50%, та якщо протягом 18 місяців з дня відкриття спадщини спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства, останнє може виключити померлого учасника з ТОВ.

В такому випадку товариство зобов’язане здійснити розрахунки зі спадкоємцями виключеного померлого учасника.

Сума виплати є рівною ринковій вартості частки в СК, яка належала виключеному спадкодавцю,  станом напередодні прийняття загальними зборами рішення про його виключення з товариства. 

Щодо розміру й порядку виплати спадкоємцям при виключенні померлого з ТОВ - читайте за цим посиланням.

За ст. 24 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» суб’єктом, зобов’язаним здійснити виплату спадкоємцям, є саме товариство (далі-Закон про ТОВ).

Сума виплати, яку отримує фізична особа-спадкоємець, є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Сума виплати спадкоємцю при виключенні померлого учасника з ТОВ включається до оподатковуваного доходу фізичної особи як додаткове благо у вигляді грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку (п.п. Г п.164.2.17., 164.2.20. ПКУ).

За п. 171.2. ПКУ особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату до бюджету ПДФО з інших доходів (крім заробітної плати), є податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні.

Податковим кодексом в прямій формі не покладено на товариство обов'язок обчислення, утримання й перерахування ПДФО з суми, виплачуваної спадкоємцю при виключенні померлого учасника з ТОВ.  

Проте, за п.п. 168.2.2. ПКУ особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

За п.п. 168.4.7. ПКУ відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум ПДФО до бюджету несе юридична особа, що виплачує оподатковуваний дохід.

ПДФО сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом (п.п. 168.1.2., 168.4.2.).

Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету ПДФО з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, сплаченого на користь платників податку, а також суми утриманого з них ПДФО до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (п. 176.2. ПКУ).

За п. 170.10.3. ПКУ коли доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів.

Тому, виходячи з принципу розумної обачності, товариство, яким виключено померлого учасника, є податковим агентом щодо утримання та сплати ПДФО з виплати спадкоємцю, не тільки якщо останній є нерезидентом, але коли є і резидентом.

За п. 168.1.1. ПКУ податковий агент, який виплачує дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати ПДФО із його суми за його рахунок за ставкою, визначеною в ст. 167.

Пунктом 167.1. ПКУ встановлена ставка ПДФО - 18% бази оподаткування доходів.

Відтак, незалежно від того чи є спадкоємець виключеного померлого учасника ТОВ резидентом чи нерезидентом, із суми виплати такому спадкоємцю утримується й сплачується в бюджет ПДФО в розмірі 18%.

В такому ж порядку утримується й сплачується військовий збір в розмірі 1,5%.

ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТИ ПРИ ВИХОДІ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

При виході учасника з ТОВ останнє зобов’язане виплатити вартість його частки в СК.   

Сума розраховується з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників ТОВ пропорційно до розміру частки в статутному капіталі учасника, який вийшов.

За ст. 24 Закону про ТОВ суб’єктом, зобов’язаним здійснити виплату учаснику при виході з ТОВ, є саме товариство.

Виплата є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором в складі результату операцій з інвестиційними активами.

За п. 164.2.9. ПКУ до річного оподатковуваного доходу фізичної особи включається інвестиційний прибуток від проведення операцій з інвестиційними активами, зокрема, з корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.

За 170.2 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим колишнім учасником ТОВ від продажу частки в СК (чи її вартості при виході), та сумою документально підтверджених витрат на її придбання (тобто суми внеску до СК чи купівлі частки).

До продажу інвестиційного активу прирівнюється повернення колишньому учаснику ТОВ коштів або майна, внесених ним до статутного капіталу, у разі виходу з товариства чи його ліквідації.

Частка в СК, попередньо подарована фізичній особі, чи успадкована нею, вважається придбаною за суму державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених при даруванні чи спадкуванні.

До складу річного оподатковуваного доходу включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками податкового року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом податкового року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених протягом такого року.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться учасником при виході з ТОВ самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Для оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом є календарний рік.

Учасник, який вийшов з ТОВ, за результатами податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію з відображенням загального фінансового результату (інвестиційного прибутку або збитку), отриманого протягом цього року (п. 170.2.1.).

Пунктом 167.1. ПКУ встановлена ставка ПДФО – 18% інвестиційного прибутку.

Юридичний супровід спорів між учасниками і товариством
запит консультації чи послуг

Отже, при отриманні виплати при виході учасника з ТОВ, такий учасник самостійно визначає суму інвестиційного прибутку та загального фінансового результату календарного року і декларує їх у складі загального річного оподатковуваного доходу, незалежно чи є резидентом чи нерезидентом.

При цьому товариство подає до ДФС за своїм місцезнаходженням інформацію про виплачену при виході учасника суму у податковому розрахунку №1ДФ.

Позитивний фінансовий результат виплати учаснику при виході з ТОВ є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5% (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Фізична особа, яка вийшла з учасників ТОВ, зобов’язана сплатити суми ПДФО та ВЗ із зазначених в поданій нею річній декларації доходів.  

Відповіді на запити: Оподаткування при спадкуванні частки ТОВ, ПДФО при виплаті спадкоємцям ТОВ, при виході учасника з ТОВ. Розрахунки зі спадкоємцями при виключенні учасника з ТОВ.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2725
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (5 голоси)