Оподаткування при даруванні корпоративних прав.

Оподаткування при даруванні корпоративних прав.

Оподаткування при даруванні корпоративних прав.

ПДФО ТА ВЗ ПРИ ДАРУВАННІ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ. 

За ст. 167 ГПК України під корпоративними правами слід розуміти права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Розглядаючи питання передачі корпоративних прав у власність фізичній особі на підставі договору дарування слід зазначити, що положення ст. 170 ПК України (щодо оподаткування операцій з продажу інвестиційних активів) у цьому випадку не застосовуються, оскільки вони діють саме у разі продажу корпоративних прав.

Тому в даному випадку слід керуватися загальними правилами оподаткування подарунків, порядок яких регулюється ст. 174 ПК України.

Відповідно до п. 174.2. ст. 174 ПК України ставки податку визначаються в залежності від ступеня споріднення дарувальника із обдаровуваним і їх резидентського статусу незалежно від вартості дарунку.

Так, за 174.6. ст. 174 ПК України об'єкти дарування, зазначені в пункті 174.1 цієї статті (у тому числі й корпоративні права), подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини та у випадку отримання доходу у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або самозайнятою особою, оподатковуються на загальних підставах, передбачених цим розділом для оподаткування додаткового блага (п. 174.2. ст. 174 ПК України).

Враховуючи положення п. 174.2.1. ст. 174 ПК України за нульовою ставкою оподатковуються:

а) корпоративні права, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення;

б) вартість корпоративних прав, що успадковуються дитиною з інвалідністю. Всі інші об’єкти спадщини оподатковуються за правилами, передбаченими п. п. 174.2.2. 174.2.3. цієї статті.

Окрім цього, згідно абз. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

Якщо корпоративні права подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, ринкова вартість такого об’єкту з метою оподаткування не визначається. У всіх інших випадках отримання доходів у вигляді об'єктів спадщини/дарунків об'єктом оподаткування є оціночна вартість або ринкова вартість таких об'єктів спадщини/дарунків, визначена відповідно до п.172.3 ст. 172 ПК України.

Особами, відповідальними за декларування та сплату податку до бюджету, є обдаровуванні, які отримали дарунок (п. 174.3. ст. 174 ПК України).

Звільнення від подання декларації поширюється лише на обдаровуваних резидентів, які отримали у дарунок об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, а також тих резидентів, як сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів дарування (п. 174.3. ст. 174 ПК України).

З приводу питання щодо сплати обдарованим військового збору слід зазначити наступне.

Відповідно до п. 1.2. підрозділу 10 перехідних положень ПК України об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього кодексу.

За ст. 163 ПК України до об’єктів оподаткування належить:

1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

2) доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

3) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Відповідно до п. 165.1. ст. 165 ПК України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи - кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок з урахуванням положень цього розділу (п. 165.1.15. ст. 165 ПК України).

Оскільки дарунок корпоративних прав згідно ст. 165 ПК України не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, то такий дарунок не належить до об’єктів оподаткування, передбачених ст. 163 ПК України, а тому не оподатковується військовим збором.

Отже, в силу зазначених вище положень ПК України суб’єкт оподаткування при отриманні подарунку у вигляді корпоративних прав не сплачує військовий збір.

Додатково щодо оподаткування при відчуженні корпоративних прав читайте за посиланням.

Консультації з оподаткування. Вирішення податкових спорів.
надішліть ваш запит

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

952
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)