Ліцензування будівельних робіт в 2013 році. “Юридична практика” №15(798), 2013 р.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Ліцензування будівельних робіт в 2013 році. “Юридична практика” №15(798), 2013 р.

У бізнес-середовищі останнім часом розповсюдилася інформація про відміну ліцензування робіт у будівельній діяльності з 2012 року. Аналіз законодавства у цьому питанні станом на 2013 рік приведено в даній статті.
За ст. 2 чинної на сьогодні редакції Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» встановлено, щовиди господарської діяльності, не передбачені у статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
Станом на сьогодні пунктом 11 ч.1 статті 9 цього Закону встановлено, що відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягає, зокрема, будівельна діяльність.

Таким спеціальним Законом є «Про архітектурну діяльність», статтею 17 якого встановлено, що діяльність, пов’язана із створенням об’єкта архітектури, підлягає ліцензуванню; органом ліцензування є орган державного архітектурно-будівельного контролю; порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5.12.2007 р. N 1396 – «ПОРЯДОК ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури». Постанова втрачала чинність у зв’язку із закінченням строку дії 01.01.2012 р., але її дія відновлена постановою КМУ від 18.01.2012 р. N 43.

За п.п. 1, 2 цього Порядку встановлено, що ліцензуванню підлягає господарська діяльність, пов’язана з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності (далі – будівельна діяльність); юридична особа та фізична особа (підприємець) – суб’єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Згідно п.п. 1.2-1.4 «ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 N 47, підлягає ліцензуванню господарська діяльність за такими видами:

1) вишукувальні роботи для будівництва;
2) розроблення містобудівної документації;
3) проектування об’єктів архітектури;
4) будівельні та монтажні роботи;
5) монтаж інженерних мереж;
6) будівництво транспортних споруд;
7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва,
і за переліком конкретних робіт провадження господарської діяльності, в якому ці роботи з 06.10.2010 р. викладені по-новому.

За ст. 32 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про регулювання містобудівної діяльності» усі об’єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності (із змінами, внесеними законом від 20.11.2012 р.); категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до державних будівельних норм та стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта будівництва; порядок віднесення об’єктів до IV і V категорій складності визначається Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 557.
За цим порядком віднесення об’єкта будівництва до відповідної категорії складності здійснюється проектувальником і замовником на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об’єкта. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта визначається згідно з вимогами ДБН В.1.2-14-2009 “Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ” за рівнем можливих економічних збитків і (або) інших втрат, пов’язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта.
До IV категорії складності, зокрема, відносяться об’єкти будівництва, які розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування більше 500 осіб, у разі аварії можуть спричинити збитки в обсязі понад 15000 мінімальних розмірів заробітних плат.
До V категорії складності, зокрема, відносяться об’єкти будівництва, які розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) періодичне перебування понад 1000 осіб.

Отже, станом на 2013 рік підлягають ліцензуванню види робіт в будівництві, що містяться в переліку, зазначеному в ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВАХ, якщо вони виконуються у будівництві об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

Додаткову інформацію з питань ліцензування будівельних робіт читайте на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua