Карантин як форс-мажор - підстава для звільнення від відповідальності за договором.

Карантин як форс-мажорна обставина. Звільнення від відповідальності за порушення договору.

Карантин як форс-мажор - підстава для звільнення від відповідальності за договором.

ПОРЯДОК ДОВЕДЕННЯ І ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН ПРИ КАРАНТИНІ.

За ПКМ №№211, 215 введено загальнодержавний карантин з 12.03.2020 року. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

За ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» та п. 3.1. "Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", форс-мажорними є обставини непереборної сили як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Форс-мажорними обставинами, зокрема, є введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, в т.ч. епідемія, тощо.

Обставини непереборної сили (форс-мажорні) уповноважені встановлювати виключно торгово-промислові палати України (ТПП).  Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Вказані обставини мають бути встановлені лише стосовно окремого суб’єкта в кожному конкретному випадку, а не на загальнонаціональному рівні.

Зацікавлений суб’єкт має довести, що не може  виконати саме свої зобов’язання і саме через карантин. Карантинні заходи є форс-мажором саме для нього, коли об’єктивно унеможливлюють виконання саме ним договірних зобов’язань.

Форс-мажорні обставини засвідчуються ТПП лише по кожному договору окремо.  Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Проте, потреба в сертифікаті ТПП про засвідчення карантину як форс-мажору відсутня, якщо сторонами включено до договору, що доказом форс-мажорних обставин є рішення уряду чи уповноважених органів про запровадження карантину.

ПОРЯДОК ЗАСВІДЧЕННЯ КАРАНТИНУ ЯК ФОРС-МАЖОРНОЇ ОБСТАВИНИ.

Обставини непереборної сили (форс-мажорні) уповноважені встановлювати виключно торгово-промислові палати України (ТПП).

Для засвідчення форс-мажору і видання сертифікату ТПП встановлює причинно-наслідковий зв’язок між карантином і невиконанням зацікавленим суб’єктом договірних зобов’язань.

Сертифікат ТПП видається лише при встановленні вказаного зв’язку, що є його перевагою.  

Для засвідчення обставин непереборної сили і отримання сертифікату ТПП заявник подає документи:

про доведення існування форс-мажору (рішення органів місцевого самоврядування про карантин, локальні акти юридичних осіб на їх виконання, які унеможливлюють виконання заявником обов’язків за договором, договірні документи, переписка сторін щодо проблем виконання договору і т.п.);

необхідні для здійснення процедури засвідчення форс-мажорних обставин. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Видача сертифікату про форс-мажор ТПП - розділ 6 Регламенту ТПП. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Строк розгляду документів –7 робочих днів щодо звернення суб’єкта господарювання.

За результатами розгляду заяви ТПП засвідчує форс-мажор і видає сертифікат чи відмовляє в цьому.

ВГСУ у постанові від 04.05.2016 № 910/14139/14 зазначив, що «при вирішенні питання щодо впливу обставин непереборної сили має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобов’язання».

ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН ПРИ КАРАНТИНІ.

Обставини непереборної сили є підставою звільнення особи від відповідальності за порушення договірного зобов’язання (ст. 617 ЦКУ, ст. 218 ГКУ).

Відповідальність не тотожна самому зобов’язанню. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Форс-мажорні обставини не звільняють особу від виконання основного зобов’язання за договором, а звільняють лише від відшкодування збитків, моральної шкоди, неустойки чи іншого виду відповідальності, встановленого сторонами чи законом.

Основне зобов’язання має бути виконано, як тільки це стане можливим по закінченню карантину.

Проте обов’язок виконання припиняється, якщо договором передбачено право контрагента на односторонню відмову від договору при настанні форс-мажорних обставин і контрагент ним скористався.

Наслідки настання форс-мажорних обставин у сфері публічно-правових відносин (поза господарськими чи цивільними договорами) встановлено Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".  Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Запровадження карантину і його визнання форс-мажорною обставиною не звільняє учасників судового процесу від виконання обов'язків та дотримання строків, встановлених процесуальним законом.   

 

07.09.2016 № 910/6240/16; 18.02.2016 № 910/24738/15; 26.03.2018 № 910/7036/17. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

526
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)