Ефективний спосіб захисту в іпотечних спорах.

Спосіб захисту в іпотечних спорах. Скасування рішення державного реєстратора.

Ефективний спосіб захисту в іпотечних спорах.

НОВОВВЕДЕННЯ З 16.01.2020 ЗГІДНО ЗАКОНУ ЩОДО ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ.

За протирічивою, але усталеною судовою практикою, чинною до 16.01.2020 р., ефективним способом судового захисту іпотекодавців від неправомірного стягнення їх нерухомості банками було скасування запису державного реєстратора в Державному реєстрі прав про проведену державну реєстрацію права власності банку за іпотечним застереженням.

Проте така практика більше не застосовна, оскільки судові рішення з її врахуванням з 16.01.2020 р. не дають можливості реєстрації припинення права власності банку на іпотечну нерухомість.

Так, за ч. 2 ст. 37 Закону «Про іпотеку» рішення про реєстрацію права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, може бути оскаржено іпотекодавцем у суді.

За ч.2 ст. 26 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в чинній до 16.01.2020 р. редакції) у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав.

КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД ВИРІШЕННЯ КРЕДИТНИХ ТА ІПОТЕЧНИХ СПОРІВ

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Але у постанові ВС від 29.12.2019 р. №367/2022/15-ц (та в ряді інших) Велика Палата висловила правовий висновок, що належним способом захисту прав позивача є скасування запису про проведену державну реєстрацію права відповідача, позаяк рішення суб`єкта державної реєстрації про таку реєстрацію вичерпує свою дію.

Цього правового висновку дотримувалися адвокати з іпотеки і суди в іпотечних спорах.Проте Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 р., який набрав чинності з 16.01.2020 р., внесені зміни до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Абзаци 1-3 ч. 3 ст. 26 цього Закону  викладено в такій редакції:

«3. Відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, не підлягають скасуванню та/або вилученню.

У разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення чи у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, а також у разі визнання на підставі судового рішення недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування на підставі судового рішення державної реєстрації прав, державний реєстратор чи посадова особа Міністерства юстиції України (у випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону) проводить державну реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав відповідно до цього Закону.

Ухвалення судом рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, а також скасування державної реєстрації прав допускається виключно з одночасним визнанням, зміною чи припиненням цим рішенням речових прав, обтяжень речових прав, зареєстрованих відповідно до законодавства (за наявності таких прав)». 

За ст. 4 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації прав підлягають право власності та обтяження, зокрема, заборона та іпотека.

За п. 3 Прикінцевих положень Закону щодо протидії рейдерству судові рішення про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що на момент набрання чинності цим Законом набрали законної сили та не виконані, виконуються в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" до набрання чинності цим Законом.

Відтак, внаслідок зміни положень закону попередня практика про належний спосіб захисту прав позивача шляхом скасування запису про проведену державну реєстрацію права банку на іпотечну нерухомість більше не відповідає вимогам ч. 3 ст. 26 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД ВИРІШЕННЯ КРЕДИТНИХ ТА ІПОТЕЧНИХ СПОРІВ
ЗАПИТ ПОСЛУГ

За ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб у спосіб, визначений законом або договором.

Ця норма кореспондується із ч. 2 ст. 16 ЦКУ, за якою суд може захистити цивільне право або інтерес способом, що встановлений законом.

На сьогодні ефективним способом захисту права власності іпотекодавця проти стягнення банком нерухомості, імперативно встановленим законом, є скасування судом рішення держреєстратора про реєстрацію прав банку при одночасному припиненні права власності банку та обтяжень, зареєстрованих за таким рішенням держреєстратора.

Додатково щодо юридичного захисту в іпотечних спорах - за цим посиланням.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1069
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні