НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ / ДОСТУП ДО РЕЄСТРУ ПРИ ВОЄННОМУ СТАНІ.

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ / ДОСТУП ДО РЕЄСТРУ ПРИ ВОЄННОМУ СТАНІ.

Мін'юст поступово відновлює доступ до реєстрів та встановлює правила нотаріального посвідчення угод та документів в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 19.04.2022 р. №480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Встановлено особливості вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану та протягом 1 місяця з дня його припинення/скасування:

Нотаріальне посвідчення договорів щодо нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як 3 роки, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, а також видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, які не відбулися (далі - нотаріальні дії щодо цінного майна) здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі - Перелік).

Визначені критерії, за якими до Переліку не включатимуться нотаріуси, зокрема, ті які після 24.11.2017 вчиняли виконавчі написи на кредитних договорах, не посвідчених нотаріально, щодо яких Мін'юстом після 01.01.2020 приймалися рішення про анулювання чи блокування діяльності, які після 25.02.2022 до формування Переліку посвідчували договори щодо відчуження нерухомого майна,  щодо яких внесено подання про анулювання свідоцтва про право на нотаріальну діяльність, вчиняли нотаріальні дії від імені фізичних осіб, які в момент вчинення таких дій перебували за межами України, крім як по довіреності таких осіб чи в порядку законного представництва, або померлих.

Заборонено:

- вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна нотаріусами, робоче місце яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої згідно затвердженого Міюстом переліку припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану (перелік затверджений наказом МЮУ від 01.04.22 №1307/5, у редакції за наказом від 11.04.22 №1429/5);

- нотаріальне засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та із статутних капіталів юридичних осіб;

- нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за нотаріально засвідченою заявою іпотекодавця, або предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абз. 2 п. 5-2 Прикінцевих положень Закону «Про іпотеку»;

- нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до спливу 1 місяця з дня державної реєстрації права власності його відчужувача, крім випадків набуття відчужувачем права власності на спадкове майно або в результаті визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності;

- нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у т.ч. про внесення змін до таких договорів або їх припинення), які укладаються (підписуються) від імені фізичної особи - відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності;

- нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (її частини) у статутному капіталі  юридичної особи, які укладаються (підписуються) від імені фізичної особи - відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності;

- вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, які не є нотаріально посвідченими.

Нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності:

- на нерухоме майно здійснюватиметься виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розташованого у м. Києві або Київській області;

- на нерухоме майно, розташоване у м. Києві або Київській області, здійснюватиметься виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташовано у м. Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

В умовах воєнного стану довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів, довіреностей через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Начальнику табору (установи, де створено дільницю) для військовополонених надано право посвідчувати заповіт військовополоненого.

Встановлено правило про зупинення чи відмову у вчиненні нотаріальних дій для громадян та юросіб рф.

Так, в разі звернення громадян російської федерації (за винятком тих, які проживають на території України на законних підставах) чи юридичних осіб, зареєстрованих в рф чи кінцевим бенефіціарним власником чи учасником з часткою більше 10% статутного капіталу якої є громадянин чи юрособа російської федерації нотаріальні дії зупиняються до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, а у разі звернення за вчиненням нової нотаріальної дії вони отримуватимуть відмову (за виключенням засвідчення підпису на заяві про вихід з громадянства РФ та посвідчення заповіту військовополоненого).

Про юридичний супровід операцій та спорів з нерухомістю читайте на цій сторінці.

29 квітня 2022 р.

Коментувати