Повернення вилученого при обшуку майна та грошових коштів.

Повернення вилученого при обшуку майна та грошових коштів.

ЯК ПОВЕРНУТИ ВИЛУЧЕНІ ПРИ ОБШУКУ МАЙНО ТА ГРОШОВІ КОШТИ?

Вилученню при обшуку підлягають виключно майно чи грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, чи які є засобом або знаряддям його здійснення, або мають доказове значення про обставини його вчинення.

Вилучене при обшуку у провадженнях про економічні та податкові злочини може бути майно у вигляді речей чи грошових коштів, якщо вони:

1) призначалися для фінансування злочину або винагороди за його вчинення;

2) є предметом злочину чи незаконного обігу; Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ

3) одержані внаслідок вчинення злочину або є доходами від них;

4) використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину або зберегли на собі його сліди.

Обшук і вилучення майна при ньому не може проводитися слідчим поліції самовільно.

ВИЛУЧЕННЯ ГОТІВКИ ЧИ МАЙНА ПОЗА САНКЦІОНОВАНИМ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПЕРЕЛІКОМ - ПІДСТАВА ДЛЯ НЕГАЙНОГО ПОВЕРНЕННЯ 

Слідча дія проводиться виключно за санкцією слідчого судді місцевого суду на території юрисдикції якого знаходиться орган поліції.

Для проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором звертається до судді з клопотанням, зазначаючи підстави для обшуку, конкретне житло чи володіння чи їх частину, де планується обшук, індивідуальні або родові ознаки майна і грошових коштів, які планується вилучити, їхній зв’язок із вчиненим злочином.

Якщо слідчий суддя визнає клопотання обгрунтованим, то дає санкцію на обшук ухвалою.

Ухвала містить відомості про: Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ

– конкретну адресу, яка піддається обшуку;

– власника приміщення та особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

– конкретні речі та грошові кошти, для виявлення й вилучення яких проводиться обшук.

Копія ухвали перед початком обшуку вручається володільцю приміщення.
Слідчий зобов’язаний допустити адвоката для участі при обшуку і не має права заборонити учасникам обшуку користуватися його правовою допомогою.

Обшук повинен проводитися у відповідності до ухвали слідчого судді.  Пернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ

Тому, при обшуку слідчий може оглядати і вилучати виключно майно та грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження і прямо зазначені в судовій ухвалі.

ОБСТАВИНИ Й ПІДСТАВИ ПОВЕРНЕННЯ ВИЛУЧЕНОГО ПОЛІЦІЄЮ ПРИ ОБШУКУ 

Вилучене при обшуку майно та грошові кошти, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Протокол обшуку з описом усього вилученого майна та грошових коштів вручається особі, у якої проведено обшук.

Отже, вилученню при обшуку підлягає лише майно та грошові кошти, які:

– прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук; Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ
– є знаряддям, засобом чи предметом злочину чи придбані в результаті його вчинення;
– знайдені слідчим за адресою, вказаною в санкції суду. Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ П

Оскільки у провадженнях про економічні та податкові злочини доведенню підлягають злочинний умисел та злочинний спосіб заволодіння майном при їх вчиненні, то вилучені при обшуку можуть бути лише предмети чи гроші, які відповідають вказаним ознакам в безпосередньому зв’язку з указаними злочинами.

Вилучені при обшуку майно, речі, комп’ютери, готівкова валюта і т.п., які не відповідають вказаним умовам, є тимчасово вилученим майном.

Таке майно має бути негайно повернене володільцю, якщо судом за клопотанням слідчого на нього не буде накладено арешт протягом 5 днів з дня обшуку.

Повернення вилученого при обшуку майна чи грошових коштів володільцю може здійснюватися самим слідчим чи за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення безпідставним. Оскільки прокурор зі слідчим є представниками сторони обвинувачення й погоджено проводять обшук, таке повернення є мало імовірним.

Відтак, єдиним дієвим засобом для повернення вилученого при обшуку майна чи валюти є ухвала слідчого судді, яка виноситься за результатами розгляду відповідної скарги володільця.

За законом тимчасово вилучене майно має бути негайно повернене, якщо слідчий не звернувся до судді з клопотанням про його арешт протягом 48 годин після вилучення майна, або якщо суддя протягом 72 годин із дня отримання клопотання не виніс ухвалу про арешт майна та грошових коштів.

При наявності вказаних передумов для повернення вилученого майна й грошей володілець має звернутися до слідчого з відповідною заявою.

При відмові чи ігноруванні заяви володілець подає скаргу слідчому судді на бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого при обшуку майна та грошей.

Скарга розглядається в судовому засіданні з участю адвоката та слідчого.  Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ

Презумпція невинуватості – завжди першооснова. Якщо слідчий вважає, що має місце злочин і вилучає майно, повинні бути достатні докази. Інакше, вилучення майна у платника податків – як мінімум, неетично. В т.ч. по відношенню до держави.

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТА
надіслати

При належній юридичній і фактичній обгрунтованості скарги і відсутності її спростування слідчим суд визнає неповернення вилученого при обшуку майна протиправним та зобов’язує слідчого його повернути.

Тому, головними завданнями для повернення тимчасово вилученого при обшуку майна та грошей є юридичне та документальне доведення:

– невідповідності вилученого майна переліку, зазначеному в ухвалі слідчого судді;
– легальності походження, придбання і володіння вилученим майном та валютою;
– відсутності звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого при обшуку майна й грошей та відсутності відповідної ухвали суду;
– невідповідності адреси, за якою вилучено майно, адресі, санкціонованій суддею. Повернення вилученого при обшуку майна, грошових коштів. Послуги адвоката. Київ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1152
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)