Максимович Денис Миколайович, юрист. Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування. Юридичне бюро Писаренка.

З 01.01.2015 р. реєстрація трудового договору між працівником і роботодавцем-фізичною особою-підприємцем у державній службі зайнятості скасована. Введено обов”язок ФОП повідомити орган державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу. Не дивлячись на це, на практиці виникають питання, пов”язані з дотриманням законодавства при оформленні трудових відносин. Їх огляд див. нижче.

Прийом працівників на роботу до ФОП у 2015 році по-новому.

01.01.2015 р. вступив в силу закон ВРУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» №77-VIII (далі-Закон). Результатом стало внесення змін до процедури прийому працівників на роботу.

У старій редакції Кодексу законів про працю (далі-КЗПП) укладення трудового договору оформлялося наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Також трудовий договір вважався укладеним тоді, коли працівника було фактично прийнято на роботу, але наказу чи розпорядження не було видано. Окрім того, стара редакція КЗПП передбачала необхідність реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою у державній службі зайнятості.

В новій редакції ст. 24 КЗПП додержання письмової форми трудового договору визначене як обов’язкове при укладенні трудового договору з фізичною особою і є обов’язковою вимогою для допуску працівника до роботи. При цьому реєстрацію трудового договору у державній службі зайнятості скасовано і введено обов”язок ФОП повідомити відповідному органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним місцем свого обліку про прийняття працівника на роботу. Виходячи з Закону, таке повідомлення має проводитись у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок повідомлення Кабміном не встановлено.

Ст. 4 прикінцевих та перехідних положень Закону зазначає, що Кабінет Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання ним чинності має привести нормативну базу у відповідність з цим законом. П’ять місяців потому, але Кабмін не вирішив цієї задачі.
Проблема відсутності встановленого порядку повідомлення органу державної влади про прийняття працівника на роботу дещо згладжена листом Державної фіскальної служби України №2627/7/99-99-17-03-01-17 від 29.01.2015. В листі встановлюється тимчасова процедура повідомлення у вигляді заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. №454. Заповнена таблиця подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць до територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника з зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками.

Хоча вищезазначений лист і вирішує проблему повідомлення ДФС, але не вирішує інших питань у ході прийому працівника на роботу у ФОП в 2015 році.

Так, Наказ Міністерства праці України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» №58 від 29.07.1993 р. залишений законодавцем без уваги під час прийняття Закону і все ще є чинним.

Ст. 21-1 Інструкції дублює положення старої ст. 24-1 КЗПП про необхідність реєстрації трудових договорів в органах служби зайнятості. Формально за Інструкцією трудові договори в органах служби зайнятості все ще підлягають реєстрації, хоча логічно припустити що це саме той випадок, коли застарілий підзаконний нормативний акт має бути приведено у відповідність зі змінами поточного законодавства.

Служба зайнятості – не за бортом.

Факт скасування реєстрації в службі зайнятості трудового договору найманого працівника з фізичною особою – підприємцем за Законом не означає, що органи зайнятості більше не мають відношення до оформлення прийому працівників на роботу.

Ст. 21-1 Інструкції зобов’язує підтверджувати записи, внесені до трудової книжки фізичною особою-роботодавцем, підписом посадової особи органу державної служби зайнятості та його печаткою.

Виходячи з зазначеного, можна зробити наступні висновки.

Процедура прийому працівника на роботу фізичною особою-підприємцем з 01.01.2015 року була змінена, але все ще не отримала остаточної форми.

Трудовий договір найманого працівника з фізичною особою – підприємцем тепер є обов’язковою умовою допущення працівника до роботи. При цьому сам договір більше не реєструється в органах служби зайнятості.

Натомість, законодавчо встановлено необхідність повідомлення органу ДФС про прийняття працівника на роботу. Форма такого повідомлення, встановлена ДФС, носить на сьогодні тимчасовий характер.

Процедура заповнення трудової книжки фактично не була змінена, тому записи про прийом на роботу у ФОП в 2015 році та про звільнення працівника, як і раніше, потребують затвердження у службі зайнятості та скріплення її печаткою.

П.С. Після опублікування цієї статті 03 липня 2015 р. набрала чинності постанова Кабміну від 17.06.2015 р. №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Постановою затверджено форму повідомлення про прийняття працівника на роботу та встановлено, що воно подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) або фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Повідомлення подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із вказаних способів:

– засобами електронного зв’язку з використанням ЕЦП;
– на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
– на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Вам сподобалася стаття? Прокоментуйте нашу публікацію.

Поставити запитання й отримати юридичну консультацію ви можете, зареєструвавшись на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Тел. +38 (044) 270 60 46
E-mail: info@fides.com.ua