Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Юридичний форум / Юридический форум в Украине
(2 чел.) Williamaufut, (1) гость

Юридичний форум / Юридический форум в Украине

ПОСТАВИТИ ЗАПИТАННЯ Й ОТРИМАТИ ТОЧКУ ЗОРУ ПРОФЕСІЙНОГО АДВОКАТА ЮРИДИЧНОГО БЮРО ПИСАРЕНКА.
ВІДПОВІДІ НА ФОРУМІ НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ!
ЗАДАТЬ ВОПРОС И ПОЛУЧИТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АДВОКАТА ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО ПИСАРЕНКО.
ОТВЕТЫ НА ФОРУМЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ!
Відкриття провадження, судовий розгляд, апеляційне і касаційне оскарження судових рішень. Ведення справ і адвокатський захист в судах.
Открытие производства, судебный процесс в Украине, рассмотрение дела, апелляционное и кассационное обжалование судебных решений. Ведение дел и адвокатская защита в судах.
44 Темы 115 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
6 мес., 2 нед. назад
Накладення арештів та заборон судом, виконання ухвал про забезпечення позову, скасування забезпечення позову.
Наложение арестов и запретов судом в Украине, исполнение определений об обеспечении иска, отмена обеспечения иска.
17 Темы 60 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
2 мес., 1 нед. назад
Господарська діяльність, операції з товаром/активами, експорт/імпорт, відносини з контролюючими органами, управління підприємством, ліквідація підприємства.
Хозяйственная деятельность, операции с товаром/активами в Украине, экспорт/импорт, отношения с контролирующими органами, управление предприятием, ликвидация предприятия в Украине.
47 Темы 132 Ответов
Юридичні питання податкового обліку, декларування, сплати податків, зборів, обов'язкових платежів. Спори з податковими органами.
Юридические вопросы налогового учёта, декларирования, уплаты налогов, сборов, обязательных платежей. Споры с налоговыми органами в Украине.
44 Темы 106 Ответов
Виникнення, перехід, припинення права власності, оспорювання права власності.
Возникновение, переход, прекращение права собственности в Украине, оспаривание права собственности.
23 Темы 49 Ответов
Укладення, виконання, зміна, припинення договорів. Недійсність договору.
Заключение, выполнение, изменение, прекращение договоров. Недействительность договора в Украине.
80 Темы 341 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
1 мес., 2 нед. назад
Створення, діяльність, управління, ліквідація ТОВ. Спори між учасниками ТОВ. Корпоративні конфлікти. Рейдерські захоплення.
Создание, деятельность, управление, ликвидация ООО в Украине. Споры между участниками ООО. Корпоративные конфликты. Рейдерские захваты в Украине.
52 Темы 434 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
4 мес., 2 нед. назад
Процедура банкрутства. Судовий розгляд. Стягнення/погашення боргів у банкрутстві. Ліквідація банкрута.
Процедура банкротства в Украине. Судебный процесс. Взыскание/погашение долгов в банкротстве. Ликвидация банкрота.
12 Темы 38 Ответов
от VikaKulvaw
1 год, 7 мес. назад
Примусове виконання судових рішень, розшук і арешт майна, звернення стягнення, оскарження дій / постанов державного чи приватного виконавця.
Принудительное исполнение судебных решений в Украине, розыск и арест имущества, наложение взыскания, обжалование действий исполнителей.
28 Темы 93 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
1 мес., 2 нед. назад
Виникнення й припинення права на спадкування. Прийняття спадщини. Оформлення спадщини у нотаріуса/в суді. Оспорювання заповітів. Спадкові спори.
Возникновение и прекращение права на наследование в Украине. Принятие наследства в Украине. Оформление наследства у нотариуса/в суде. Оспаривание завещаний и права на наследство. Наследственные споры.
27 Темы 66 Ответов
от Юридическое бюро Писаренко
2 мес., 2 нед. назад
Время создания страницы: 0.14 секунд