ПОДАННЯ ДОКАЗІВ.
2018: НОВОВВЕДЕННЯ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

В 2018 році повністю новий процесуальний кодекс адміністративного судочинства – в дії.

Підхід до доказів та доказування має бути глибоко оновлений суб’єктами бізнесу для забезпечення перемоги в адміністративних позовах проти суб’єктів владних повноважень.

Збирання доказів перед судовим розглядом – обов’язок сторони та її адвоката. Подання усіх доказів сьогодні здійснюється при позовній заяві або у встановлений судом додатковий строк при наявності поважних причин.
Подані з запізненням докази не приймаються, крім прострочених з обгрунтовано незалежних причин.

Звична раніше презумпція доказування перевіряючим органом правомірності своїх дій чи рішень змінена. Позивач самостійно повинен доводити обставини у справі, щодо яких заперечує суб’єкт владних повноважень. Позивач має навести аргументи та докази, якщо відповідач подав відзив.

Копія доказу, який подається, повинна підтверджуватися оригіналом. Суд не приймає до уваги копію при відсутності оригіналу, якщо опонент висловлює сумнів щодо неї та вимагає оригінал.

Обставини, встановлені щодо особи чинним рішенням суду в будь-якій справі, приймаються без нового доказування, якщо контролюючий орган не спростує їх в загальному порядку.

Копії доказів по новому КАСУ перед подачею до суду надсилаються опоненту з пред’явленням квитанцій чи розписки. Інакше не приймаються судом до уваги.
Докази витребовуються судом переважно за клопотанням адвоката, а не з власної ініціативи, якщо самостійно вжиті стороною заходи виявилися безрезультатними. Клопотання подається не пізніше позовної заяви, крім об’єктивної неможливості його подачі в такий строк.

Сторони зобов’язані не приховувати докази і подавати їх на ухвалу. Порушення тягне заходи процесуального примусу й тимчасове вилучення документів державним виконавцем.

При наданні послуг адвокатом в адміністративному суді докази від нього витребувані чи вилучені бути не можуть. Документи, подання яких суду суперечить інтересам клієнта згідно правової позиції адвоката у судовій справі, зберігаються в адвокатському досьє, складають предмет адвокатської таємниці й не підлягають розголошенню.

Поставити запитання й отримати юридичну точку зору ви можете, зареєструвавшись на “Форумі Юридичного бюро Писаренка”.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua