Перерахунок пенсії військовим пенсіонерам / військовослужбовцям / пенсіонерам МВС.

Перерахунок пенсії військовослужбовцям, пенсіонерам МВС.

Перерахунок пенсії військовим пенсіонерам / військовослужбовцям / пенсіонерам МВС.

ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ Й СТЯГНЕННЯ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВИМ ПЕНСІОНЕРАМ, ПЕНСІОНЕРАМ МВС ТА ДЕЯКИМ ІНШИМ ОСОБАМ.

Закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі-Закон) визначає як умови та норми пенсійного забезпечення громадян України, які перебували на військовій службі, службі в органах МВС, спеціального зв’язку, податкової міліції, кримінально-виконавчій службі України та деяких інших осіб, так і гарантії держави про перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення осіб за посадами/званнями, з яких пенсіонер вийшов на пенсію.

Ст. 63 Закону, яка неодноразово змінювалася, в різних редакціях встановлювала правило про перерахунок пенсії військовим пенсіонерам, пенсіонерам МВС та інших органів. За передостанньою редакцією (до 06.12.2016 р.) усі призначені за цим Законом пенсії підлягали перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

За останньою редакцією (після 06.12.2016 р.) встановлено, що перерахунок пенсії військовим пенсіонерам, пенсіонерам МВС та інших органів здійснюється у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та осіб, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Якщо внаслідок перерахунку пенсії її розмір стає нижчим, зберігається розмір раніше призначеної пенсії.

Станом на березень 2017 КМУ такого порядку не передбачив.

Якщо військовослужбовець надстрокової служби чи служби за контрактом, особа начальницького складу органів МВС чи інша особа, яка має право на пенсію за цим Законом, була відряджена для роботи в органах влади чи місцевого самоврядування, сформованих ними органах чи організаціях, ВУЗах, одержувала зарплату в них в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, і вийшла на пенсію з такого місця роботи, то пенсія їй обчислюється виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для військовослужбовців чи осіб начальницького складу органів МВС (ст. 43 Закону).

Отже, у випадку підвищення за постановою КМУ грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців чи посад, або окладів на посадах чи роботах, у відрядженні на яких перебував військовослужбовець, з яких останній вийшов на пенсію, раніше призначена пенсія підлягає перерахунку в сторону збільшення.

Постановою КМУ «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» №713 від 14.07.2021 р. встановлено доплату у розмірі 2000 грн. деяким категоріям осіб.

До структури грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу включається (за ПКМУ від 07.11.2007 року №1294):

1) посадовий оклад;
2) оклад за військовим (спеціальним) званням;
3) щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії).

ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ:

Приклади нормативно-правових актів, за якими повинен здійснюватися перерахунок пенсії військовим пенсіонерам / військовослужбовцям / пенсіонерам МВС / податкової міліції, деяким іншим особам:

1) ПКМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
2) ПКМУ від 07.11.2007 року №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»;
3) ПКМУ від 09.12.2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», якою з 01.12.2015 року підвищено на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, до яких прирівняно і посаду пенсіонера в випадку звільнення з роботи в відрядженні;
4) ПКМУ від 06.04.2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» з 01 травня 2016 року підвищено посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, до яких прирівняно і посаду пенсіонера в випадку звільнення з роботи в відрядженні;
5) ПКМУ від 18.01.2017 р. N 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», якою з 01.01.2017 р. підвищено посадові оклади відповідних працівників.

Якщо при наявності вищезазначених підстав вам не здійснено перерахунок пенсії, або якщо на ваше письмове звернення здійснено неправильний перерахунок, маєте право на захист і стягнення виплати в адміністративному суді.

РОЗПОВСЮДЖЕНІ НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ДЕРЖОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ:

1) нездійснення перерахунку при наявних для того підставах;
2) включення в розрахунок пенсії тільки посадового окладу, але не включення інших елементів (надбавок, доплат, іншого додаткового грошового забезпечення);
3) зазначення в розрахунку неправильного розміру надбавки, доплати чи іншого елемента грошового забезпечення;
4) зменшення розміру раніше встановлених надбавок;
5) зменшення %-ї ставки обмеження максимального розміру пенсії в відношенні до грошового забезпечення.

ЗМЕНШЕННЯ ПЕНСІЇ ДО 70% ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПОЧАТКОВО ВСТАНОВЛЕНОМУ БІЛЬШОМУ ПРОЦЕНТНОМУ СПІВВІДНОШЕННІ Є ПРОТИПРАВНИМ З ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ПОНОВИТИ ПОЧАТКОВИЙ % З НАСТУПНИХ ПІДСТАВ:

Якщо пенсія призначена та виплачувалася до 27.03.2014 р., то її розмір становив 80% чи більше % від грошового забезпечення при відповідній вислузі років (що повинно бути зазначено в розрахунках пенсій за вказаний період).

За ст. 13 Закону (в редакції від 04.04.2006 р. № 3591-ІУ) пенсії за вислугу років призначалися в таких розмірах:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт “а” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт «б» статті 12): за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» (пункт «в» статті 12): за вислугу 15 років – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, було встановлено в розмірі не вище 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.

Законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. № 1166-VІІ змінено ст. 13 Закону й обмежено максимальний розмір пенсії до 70% грошового забезпечення.

ЗМЕНШЕННЯ ПЕНСІЇ ДО 70% ЗА ВКАЗАНИМ ЗАКОНОМ Є ПРОТИПРАВНИМ.

ЗМЕНШЕННЯ ПЕНСІЇ ДО 70% ЗА ВКАЗАНИМ ЗАКОНОМ (ТОБТО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМИ ЩОДО МАКСИМАЛЬНОГО ВІДСОТКА ПЕНСІЇ, ЯКА ДІЄ НА ДАТУ ПЕРЕРАХУНКУ, А НЕ НОРМИ, ЯКА ДІЯЛА НА ЧАС ПЕРВІСНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ) Є ПРОТИПРАВНИМ, ВИХОДЯЧИ З НАСТУПНОГО:

1) Порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців врегульовано Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

За ст. 22 Конституції України, права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

За редакцією ст. 13 Закону від 04.04.2006 р. № 3591-ІУ максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.

Законом від 08.07.2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який набрав чинності з 01.10.2011 року, було внесено зміни в ряд актів, в т.ч. до ст. 13 Закону щодо розміру пенсії за вислугу років у відсотках.
За змінами в ст. 13 Закону максимальний розмір пенсії, яка призначається за вислугу років, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.

Законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 1166-VII, також внесено зміни до ст. 13 Закону, за якими максимальний розмір пенсії, яка призначається за вислугу років, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів сум грошового забезпечення.

Але з системного аналізу норм Закону вбачається, що хоча Законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» обмежено максимальний розмір пенсії до 70 процентів грошового забезпечення, але стосується це обмеження лише випадків первісного призначення пенсії, тоді як підстави та порядок її перерахунку особам, визначеним Законом, регулюються саме ст. 63 даного Закону.

За ст. 63 Закону перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей у зв’язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону. Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Отже, при перерахунку раніше призначених пенсій не допускається звуження змісту та обсягу досягнутих службовцями силових органів прав, свобод, соціальних гарантій.
Їх не може бути звужено шляхом внесення змін до законодавства.

При перерахунку повинні застосовуватися саме норми, що визначають розмір пенсії у відсотках, які діяли на момент первісного призначення пенсії, а подальші зміни до закону щодо зменшення відсоткового розміру пенсії стосуються порядку призначення пенсії у разі реалізації такого права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії.

2) За. ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», чинного з 01.10.2011 р., встановлено, що обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) максимальним розміром, встановленим цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) призначена до набрання чинності цим Законом.

За ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Рішенням Конституційного Суду України №1-рп/99 від 09.02.1999 р. дано офіційне тлумачення цій статті – його треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).

Отже, зменшення максимального обсягу пенсії в відсотках при її перерахунку не може застосовуватися для зменшення встановленого законом на момент первісного призначення чи досягнутого пізніше максимального обсягу пенсії.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду в постанові від 11.07.2022 р. №620/613/21 виснував, що обмеження максимального розміру пенсії, призначеної по Закону №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», є протиправним. Ця постанова є важливою для формування єдиної правозастосовчої практики в подібних спорах.

УМОВИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ТА СТЯГНЕННЯ ПЕНСІЇ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ.

ВИ МОЖЕТЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА ПЕРЕРАХУНОК ТА СТЯГНЕННЯ ПЕНСІЇ В СУДОВІЙ СПРАВІ, ЯКЩО:

1) ви є особою, яка перебувала на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, спеціального зв’язку, податкової міліції, кримінально-виконавчій службі чи інших органах, і пенсія вам призначена за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
2) з 01.01.2008 р. до вашої пенсії не додано надбавку за виконання особливо важливих завдань чи інші доплати в розмірі 50% -100% грошового забезпечення (за ПКМ №1294 від 07.11.2007 р.)
3) вам зменшено чи скасовано будь-яку раніше встановлену надбавку до пенсії;
4) після 01.10.2011 р. вам зменшили розмір пенсії до 70% грошового забезпечення, хоча первісно вона була призначена у більшому відсотковому розмірі (до внесення змін в ст. 13 Закону про зменшення 90-80-70% – «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»);
5) ви вийшли на пенсію з державних органів чи органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, куди були відряджені зі служби для роботи, але після збільшення посадових окладів в цих органах по аналогічній вашій посаді пенсію вам не збільшили (наприклад, за ПКМУ з 01.12.2015 р., 01.01.2017 р. та інших).

ДЛЯ УСПІШНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ В СУДІ ПОТРІБНІ:

1. Витяг з наказу з місця служби про звільнення;
2. Витяг з наказу по відповідному держоргану, якщо ви звільнені з відрядження з цього органа;
3. Довідки військкомату чи іншого органа про розмір вашого грошового забезпечення для призначення пенсії станом на час її первісного призначення чи досягнення максимального в вашій справі розміру;
4. Довідку військкомату чи іншого органа про розмір вашого грошового забезпечення, надану до Пенсійного фонду для останнього перерахунку пенсії;
5. Розрахунки вашої пенсії, видані Пенсійним фондом, станом на час її первісного призначення чи досягнення максимального в вашій справі розміру;
6. Розрахунки пенсії, видані Пенсійним фондом, по вашій пенсійній справі станом на час останнього перерахунку;
7. Листи Пенсійного фонду та військкомату (чи іншого органа, який надає в ПФ довідку про розмір грошового забезпечення) у відповідь на ваші звернення щодо перерахунку пенсії, якщо ви зверталися зі скаргами чи заявами до таких органів.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

9346
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 4.5 (2 голоси)