Перелік речовин / субстанцій лікарських засобів, заборонених до включення в косметичні засоби в Україні.

ПЕРЕЛІК РЕЧОВИН / ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ, ЗАБОРОНЕНИХ ДО ВКЛЮЧЕННЯ В КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ В УКРАЇНІ*​

* Включення до косметики будь-якої фармацевтичної речовини, призначеної для використання у виробництві лікарських засобів як активний інгредієнт, незалежно від відсутності такої речовини в цьому переліку, автоматично переводить косметичний засіб із звичайного  в лікарський і вимагає окремої держреєстрації як лікарський косметичний засіб в Міністерстві охорони здоров’я України.

Про процедуру державної реєстрації косметики, в яку для покращення дії додано лікарську речовину,  - читайте за цим посиланням.

 

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ РЕЧОВИН В КОСМЕТИЦІ:

    1. N-5-Хлорбензоксазол 2-іл-ацетамід

    2. 2-Ацетоксиетилтриметиламоній  гідроксід  (ацетилхолін   та його солі)

     3. Діанол ацеглюмат*
 

     4. Спіронолактон*
 

     5. (4-(4-Гідрокси-3-йодофенокси)-3,5-діодофеніл) оцтової кислоти чи її солей
 

     6. Метотрексат*
 

     7. Амінокапронова кислота* та її солі
 

     8. Цинхофен*, його солі, похідні та солі цих похідних
 

     9. Тіропропілова кислота* та її солі
 

     10. Трихлороцтова кислота
 

     11. Aconitum   napellus  L.  (Аконітум  напелус  L.)  (листя, коріння та галенові препарати)
 

     12. Аконітін (головний алкалоїд Аконітум напелус L.) та  його солі
 

     13. Adonis  vernalis L. (Горицвіт весняний) та його препарати
 

     14. Епінефрін*
 

     15. Алкалоїди раувольфії зміїної та їх солі
 

     16. Алканові алкоголі, їх складні ефіри, прості ефіри та солі
 

     17. Ізопреналін*
 

     18. Аліл ізотіоціанат Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     19. Алокламід* та його солі
 

     20. Налорфін*, його солі та ефіри
 

     21. Симпатикомиметичні  аміни,  які  впливають  на центральну нервову  систему:  деякі  речовини  містяться  у  першому   списку медикаментів,  які  підлягають  медичному  припису  та внесенні до резолюції АР(69) 2 Європейської Ради
 

     22. Анілін, його солі, галогено- та сульфопохідні
 

     23. Бетоксикаїн* та його солі
 

     24. Зоксазоламін*
 

     25. Прокаінамід*, його солі та похідні
 

     26. Бензидін
 

     27. Тіаміногептан*, його ізомери та солі
 

     28. Октодрін* та його солі
 

     29. 2- Аміно-1, 2-біс (4-метоксифеніл) етанол  та його солі
 

     30. 1,3 - Диметилпентиламін та його солі
 

     31. 4- Аміносаліцилова кислота та її солі
 

     32. Толуідіни, їх ізомери, солі, галогено- та сульфопохідні
 

     33. Кснлідіки, їх ізомери, Солі, галогени- іа сульфипихідні
 

---------------

     * В цій Директиві,  найменування,  які позначені *,  видані у комп'ютерному вигляді у 1975  році  International  Non-proprietary Names  (INN)  щодо  фармацевтичних продутів,  списки 1-33 щодо INN ВВОЗ Женева, серпень 1975.
 

     34. Імператорін         (9-(3-метилбут-2-енілокси)фуро(3,2-q)  хлоромен-7-одіш)
 

     35. Ammi majus L. (Амі велика) та її галогенові препарати
 

     36. 2,3- дихлор-2-метилбутан Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     37. Речовини з андрогеним ефектом
 

     38. Олія антраценова
 

     39. Антибіотики
 

     40. Сурма та її сполуки
 

     41. Кутра конопляна та її препарати
 

     42. Апоморфін (R5,   6,  6а, 7- тетрагідро-6-метил-4Н-дибензо (de, g)-хінолін-10, 11-диол) та його солі
 

     43. Миш'як та його сполуки Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     44. Atropa beIIadonna L. (Беладонна звичайна) та її препарати
 

     45. Атропін, його солі та похідні
 

     46. Солі барію за винятком сульфата барію, сульфіда барію при умовах,  встановленних  у  додатку III, частини 1 та лаки,  солі і пігментні препарати з барвників,  перелічених за посиланням (3)  у
додатку IV, частини 1 та додатку IV, частини 2
 

     47. Бензол 
 

     48. Бензімідазол -2(ЗН)-один
 

     49. Бензазепіни та бензодіазепіни
 

     50. 1-Диметиламінометил-1-метилпропіл-бензоат  (амілокаін) та його солі
 

     51. 2, 2, 6-Триметил-4-піпериділ  бензоат (бензамін) та  його
солі
 

     52. Ізокарбоксазід*
 

     53. Бендрофлюметіазід* та його похідні
 

     54. Берилій, та його сполуки Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     55. Бром, елементарний
 

     56. Бретілій тозілат*
 

     57. Карбромал*
 

     58. Бромізовал*
 

     59. Бромфенірамін* та його солі
 

     60. Бензилоніум бромід*
 

     61. Тетріламоній бромід*
 

     62. Бруцін Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     63. Тетракаїн* та його солі
 

     64. Мофебутазон*
 

     65. Толбутамід*
 

     66. Карбутамід*
 

     67. Фенілбутазон*
 

     68. Кадмій та його сполуки
 

     69. Кантаріди. Кантаріз везікаторія
 

     70. (1R, 2S)   -  гексагідро-1, 2-диметил-3, 6-епоксифталевий
ангідрид (кантарідин)
 

     71. Фентробамат*
 

     72. Нітропохідна карбозолу
 

     73. Сірководень
 

     74. Каталаза
 

     75. Цефалін та його солі
 

     76. Кеноподій амброзії (олія ефірна)
 

     77. 2, 2, 2-Трихлоретан-1, 1-диол
 

     78. Хлор  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     79. Хлорпропамід*
 

     80. Дифеноксилат* гідрохлорід
 

     81. 4-Фенілазофенілен-1, 3-діамін     цитрат      гідрохлорид (хрізоїдін цитрат гідрохлорід)
 

     82. Хлорзоксазон*
 

     83. 2-Хлор-6-метилпірімідін-4-іл-диметиламін (крімідин-ISO)
 

     84. Хлорпротикзен* та його солі
 

     85. Клофенамід*
 

     86. N; N- біс (2-хлоретил) метиламін N-оксид та його солі
 

     87. Хлорметін* та його солі
 

     88. Циклофосфамід* та його солі
 

     89. Маномустін* та його солі
 

     90. Бутанілікаїн* та його солі
 

     91. Хлормезанон*
 

     92. Трипаранол*
 

     93. 2-(2-(4-Хлорфеніл)-2-фенілацетил)     індан 1,     3-діон  (хлорфасінон-ISO)
 

     94. Хлорфеноксамін*
 

     95. Фенаглікодол*
 

     96. Хлоретан
 

     97. Хром; кислота хромова та її солі
 

     98. Clavicehs purpurea Tul. (Ріжки) її алкалоїдні та галенові препарати
 

     99. Conium maculatum L. (Боліголів) (плоди, порошок, галенові препарати)
 

     100. Гліцикламід*
 

     101. Кобальт бензосульфонат
 

     102. Колхіцин, його солі та похідні
 

     103. Колхікозід та його похідні
 

     104. Colchicum autumnale  L.  (Пізньоцвіт  осінній)  та  його
галенові препарати
 

     105. Конваллятоксин
 

     106. Anamirta cocculus L. (фрукт)
 

     107. Кротон послаблюючий (олія)
 

     101. 1-Бутил-3-(N-кротоноілсульфанілін) сечовина
 

     109. Кураре та курарін Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     110. Синтетичні курареподібні речовини
 

     111. Цианістий водень та його солі
 

     112. 2-альфа-циклогексилбензіл   (И,  N,  N', И' - тетраетил) триметиленднамін (фенетамін)
 

     113. Цикломенол* та його солі
 

     114. Натрій гексациклонат*
 

     115. Гексапропімат*
 

     116. Декстропропоксифен*
 

     117. 0, 0'- Диацетіл-N-алліл- N-норморфін
 

     118. Піпазетат* та його солі
 

     119. 5-(альфа В- Дибромфенетал)-5-метилгідантон
 

     120. N, N'- Пентаметиленбіс (триметиламонієві) солі,    тобто пентаметоній бромід*
 

     121. N, N'-  (Метиліміно)  диетилен)-біс(етилдиметиламонієві) солі, тобто азаметоній бромід*
 

     122. Цикларбамат*
 

     123. Клофенотан*; DDT (ISO)
 

     124. N, N'- Гексаметиленбіс (триметиламонієві)  солі,   тобто
гексаметоній бромід*
 

     125. Дихлоретан (етилен хлорид)
 

     126. Дихлоретилен (ацетилен хлорид)
 

     127. Лізергід* та його солі
 

     128. 2-Диетиламіноетил З-гідрокси-4-фенілбензоат та його солі
 

     129. Сінхокаїн* та його солі
 

     130. З-Диетиламінопропіл     циниам
 

     131. 0, 0'-Диетил 0-4-нітрофеніл фосфортіат (паратіон-ISO)
 

     132. (Оксалілбісіміноетилен)біс(0хлорбензил)  диетиламонієві) солі, тобто амбеномій хлорид* Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     133. Метилпрілон* та його солі
 

     134. Дігіталін та усі наперстянки пурпурової
 

     135. 7-(2-гірокси-3-(2-гідроксиетил) - N -метиламіно) пропіл) теофілін(ксантілон)
 

     136. Диокситедрін* та його солі
 

     137. Піпрокурариум*
 

     138. Пропіфеназон*
 

     139. Тетрабеназин та його солі
 

     140. Каптодіам*
 

     141. Мефеклоразін* та його солі
 

     142. Диметиламін
 

     143. 1, 1-Біс(диметиламінометил)пропіл   бензоат (амідрикаїн,
аліпін) та його солі
 

     144. Метапурілен* та його солі
 

     145. Метамфепрамон* та його солі
 

     146. Амітриптілін* та його солі
 

     147. Метформін* та його солі  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     148. Ізосорбіт динітрат*
 

     149. Малононітрил
 

     150. Сукцінонітрил
 

     151. Ізомери динітрофенола
 

     152. Інпрокван*
 

     153. Димевамід* та його солі
 

     154. Дифенілпіралін* та його солі
 

     155. Сульфінпіразон*
 

     156. N- (3-Карбамоїл-3,      3-Дифенілпропіл)-      N,     N- диізопропілметиламонієві солі, тобто йодини ізопропаміда*
 

     157. Бенактизін*
 

     158. Бетатропін* та його солі
 

     159. Цуклізін* те його солі Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     160. 5, 5-Дифеніл-4-імідозолідон
 

     161. Пробенецід*
 

     162. Дисульфірам; тірам (ISO)
 

     163. Емітін, його солі та похідні
 

     164. Ефедрін та його солі
 

     165. Оксанамід* та його похідні
 

     166. Езерін або фізозтігмін та його солі
 

     167. Складні  ефіри 4-амінобензойної    кислоти   з   вільною аміногрупою за винятком перелічених у додатку VII, частина 2
 

     168. Солі холіна та його складні ефіри, тобто холінхлориди
 

     169. Караміфен* та його солі Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     170. Диетил 4-нітрофеніл фосфат
 

     171. Мететогептазін* та його солі
 

     172. Оксифенерідін* та його солі
 

     173. Етогептазін* та його солі
 

     174. Метептазін* та його солі
 

     175. Металфенідат* та його солі
 

     176. Доксиламін* та його солі
 

     177. Толбоксан*
 

     178. 4-Бензилоксифенол, 4-метоксифенол та 4-етоксифенол
 

     179. Паретоксикаїн* та його солі
 

     180. Фенозолон*
 

     181. Глутетімід* та його солі
 

     182. Окис етилену
 

     183. Бемегрід* та його солі
 

     184. Валноктамід*
 

     185. Галоперідол*
 

     186. Параметазон*
 

     187. Флуанізон*
 

     188. Трифлуперідол*
 

     189. Флуерезон*
 

     190. Флуероурацил*  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     191. Фтористоводнева кислота, її нормальні солі, її комплекси та гідрофториди виключаючи ті, що подані в додатку III, частина 1.
 

     192. Фурфурілтриметиламонійні солі, тобто фуртретоніум йодид*
 

     193. Галантамін*
 

     194. Прогестагени
 

     195. 1, 2, 3, 4, 5, 6-Гексахлорциклогексан (ВНС-ISO) (ліндан)
 

     196. (1R,  4S,  5R,  8S)-1,  2,  3,  4,  10,  10-Гексахлор-6,  7-ецокси-1,  4,  4а,  5,  6,  7,  8,    8а-октагідро-1,       4:5,  8-диметанонафталин (изодрін-ISO)
 

     197. Гексахлоретан
 

     198. (1R, 4S, 5К, 8S) 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-1, 4,  4а, 5, 8, 8а-гексагідро-1, 4:5, 8-диметанонафталін (ізодрін-ISO)
 

     199. Гідрастін, гідрастінін та їх солі
 

     200. Гідразиди та їх солі
 

     201. Гідразін, його похідні та їх солі
 

     202. Октаиоксін* та його солі
 

     203. Варфарін* та його солі
 

     204. Етил біс (4-гідрокси 2-оксо-1-беніопіран-3-іл) ацетат та солі кислоти
 

     205. Метокарбамол*
 

     206. Пропатіл нітрат*
 

     207. 4, 4'-Дигідрокси-3, 3'-(3-метилтіопропіліден) дикумарін
 

     208. Фенадіазол*
 

     209. Нітроксолін та його солі
 

     210. Гіосциамін, його солі та похідні
 

     211. Hyoscyamus niger L.  (Блекота  чорна)  (листа,  насіння, порошок та галенові препарати)
 

     212. Пемолін* та його солі
 

     213. Йод
 

     214. Декаметиленбіс(триметиламонієві) солі, тобто декаметоній бромід
 

     215. Іпекакуана  (Іпекакуана  звичайна  та  споріднені  види) (корінна, порошок та галенові препарати)
 

     216. (2-Ізопропілпент-4-єноїл) сечовина (апроналід)
 

     217. Альфа-сантонін   (3S,   5аR,  9bS) -3,  За,  4,  5,  5а, 9-гексагідро-3, 5а, 9-триметилнафто (1, 2-b) фуран-2,8-дион
 

     218. Lobelia inflata L. та її галенові препарати
 

     219. Лобелін* та його солі
 

     220. Барбітурати Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     221. Ртуть  та її сполуки,  за винятком тих окремих випадків, що   приведені   в   додатку   VI,   частина I
 

     222. 3, 4, 5-триметоксифенетиламін та його солі
 

     223. Метальдегід
 

     224. 2-(4-Алліл   2-метоксифенокси)  N,  N -диетилацетамід та
його солі
 

     225. Куметарол*
 

     226. Декстрометорфан* та його солі
 

     227. 2-Метилгептіламін та його солі
 

     228. Ізомезептен* та його солі
 

     229. Мекаміламін*
 

     230. Гиаіфеназін*
 

     231. Дикумарол*
 

     232. Фенметразін*, його похідні та солі
 

     233. Тіамазол*
 

     234. 3,      4-Дигідро-2-метокси-2-метил-4-феніл-2Н,      5Н, пірано(З, 2-с-)-(1) бензопіран-5-он (циклокумарол)
 

     235. Каризопродол*
 

     236. Мепробамат*
 

     237. Тефазолін* та його солі
 

     238. Ареколін
 

     239. Полдін метилсульфат*
 

     240. Гідроксизін*
 

     241. 2-Нафтол
 

     242. 1- та 2- Нафтіламіни та їх солі
 

     243. 3-(1-Нафтіл)-4-гіпроксикумарін
 

     244. Нафазолін* та його солі
 

     245. Неостігмін та його солі (тобто неостігмін бромід*
 

     246. Нікотин та його солі
 

     247. Аміл нітрити  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     248. Неорганічні нітрити за винятком нітриту натрію
 

     249. Нітробензол
 

     250. Нітрокрезоли та їх солі лужних металів
 

     251. Нітрофурантоїн*
 

     252. Фуразолідон*
 

     253. Пропан-1, 2, 3 - триїл тринітрат
 

     254. Аценокумарол*
 

     255. Лужний пентаціаонітрозілферра(2-)
 

     256. Нітростілбени, їх гомологи та їх похідні
 

     257. Норадреналін та його солі
 

     258. Носкапін* та його солі
 

     259. Гуанетідін* та його солі
 

     260. Естрогени за винятком перелічених у додатку V
 

     261. Олеандрін
 

     262. Хлорталідон*
 

     263. Пелетірін та його солі
 

     264. Пентахлоретан
 

     265. Пентаерітрітіл тетранітрат*
 

     266. Петрихлораль*
 

     267. Октаміламін* та його солі
 

     268. Пікринова кислота
 

     269. Фенацемід*
 

     270. Дифенклоксазін*
 

     271. 2-Феніліндан-1, 3-дион (феніндион)
 

     272. Етилфенацемід*
 

     273. Фенпрокомон*
 

     274. Фенірамідол*
 

     275. Триамтерен* та його солі
 

     276. Тетраетил пірофосфат; ТЕРР (ISO)
 

     277. Тритоліл фосфат
 

     278. Псілосибін*
 

     279. Фосфор та фосфіди металів
 

     280. Талідомід* та його солі
 

     211. Физостигма отруйна Balf
 

     282. Пікротоксин*
 

     283. Пілокарпін та його солі
 

     284. Альфа-пінеридин-2-іл-бензил  ацетат   вліво  повертаючий ізомер (левофацетопіран) та його солі
 

     285. Піпрадрол* та його солі
 

     286. Азациклонол* та її солі
 

     287. Бітамиверін*
 

     288. Бутопіприн* та його солі
 

     289. Свинець   та  його  сполуки,  за  винятком  наведених  у
додатку III, N 55 у приведених умовах
 

     290. Коніїн
 

     291. Prunus Iaurocerasus L. ('лавро-вишнева вода')
 

     292. Метирапон*
 

     293. Радіоактивні речовини (1)
 

     294. Juniperus sabina L.(Яловець козачий) (листя, олії ефірна
та галенові препарати)
 

     295. Гіосцин, його солі та похідні
 

     296. Солі золота
 

     297. Селен  та його сполуки за винятком дисульфіда селену при умовах, наведених у посиланні N 49 у додатку III, частина 1
 

     298. Solarnun  nigrus L.  (Паслін чорний)  та його   галенові
препарати
 

     299. Спартеїн та його солі
 

     300. Глюкокортікоїди
 

     301. Datura stramonium L. (Дурман звичайний або смердючий) та його галенові препарати
 

     302. Строфантини, їх аглюкони та їх відповідні похідні
 

     303. Строфант та його галенові препарати
 

     304. Стрихнін та його солі
 

     305. Стрихвози та їх галенові препарати
 

     306. Наркотики, природні та синтетичні: Всі речовини наведені в Табл.  I та II єдиної Конвенції наркотичних ліків,  підпісаної в Нью Йорку 30 березні 1961.
 

     307. Сульфонаміди  (сульфаніламіди  та  їх  похідні, одержані заміщенням одного або більше Н-атомів на NH2 групи) та їх солі
 

     308. Сультіам*
 

---------------

     (1) Наявність    природних    радіоактивних    речовин     та радіоактивних    речовин    за    рахунок   штучного   забрудненні навколишнього середовища допускастьсі при умові,  що  радіоактивні речовини   не   потрапляють   в    косметичні    продукти  при  їх виготовленні  і  що  їх  концентрація  знаходиться  у  межах,   що встановлені   Директивою,  яка  надає  основні  стандарти  захисту здоров'ї робітників та населенні від  впливу  іонізуючої  радіації (OJ. N0 11, 20.2.1959, р. 221/59).
 

     309. Неодім та його солі  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     310. Тіотеп*
 

     311. Pilocarpus   jaborandi   Holmes   (Пилокарпус)  та  його галенові препарати
 

     312. Телур та його сполуки
 

     313. Ксилометазолін* та його солі
 

     314. Тетрахлоретилен
 

     315. Чотирьоххлорнстий вуглець
 

     316. Гексаетил тетрафосфат
 

     317. Талій та його сполуки
 

     318. Thevetia neriifolia Juss. Екстракт глікозіда
 

     319. Етіонамід*
 

     320. Фенотіазін* та його сполуки
 

     321. Тіосечовина  та  її  похідні,  за  винятком  наданних  у
додатку III, частина 1
 

     322. Мефенезін* та його складні ефіри
 

     323. Вакцини,   токсини   або   сиворотки,   які  наведені  в доповненні до другої Директиви  Ради  від  20 травня та  1975  про наближення умов,  встановлених відповідно до закону, регулювальних або  адміністративних   актів  по  відношенню  до     патентованих медичних препаратів (OJ. N L, 147, 9.6, 1975, лист 13)
 

     324. Транілціпромін* та його солі
 

     325. Трихлорнітрометан (хлорпікрін)
 

     326. 2, 2, 2 - Триброметанол (триброметиловий спирт)
 

     327. Трихлорметин* та його солі
 

     328. Третамін*
 

     329. Галламін триетіодид*  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     330. Urginea scilla Stern. Та її галенові препарати
 

     331. Вератрин, його солі та геленові препарати
 

     332. Schoenocaulon  officinale  Ling.  (насінні  та  галенові
препарати)
 

     333. Veratrum Spp. (Чемериця та її препарати)
 

     334. Хлорвініловий мономер
 

     335. Ергокальциферол* та холeкальциферол (вітаміни D2, D3)
 

     336. Солі 0-алкілдитіокарбонових кислот
 

     337. Йохімбін та його солі
 

     338. Диметилсульфоксид*.
 

     339. Дифенгідрамін* та його солі
 

     340. 4-трет-Бутілфенол
 

     341. 4-трет-Бутілпіракатехол
 

     342. Дігідротахістерол*
 

     343. Діоксан
 

     344. Морфолін та його солі
 

     345. Pyrethrum album L. (Маруна) та її галенові препарати
 

     346. 2-(4-Метоксибензил-М-<2-піриділ) аміно)  етилдіметиламін малеат
 

     347. Трипеленамін*
 

     348. Тетрахлорсаліциланіліди
 

     349. Дихлорсаліциланіліди
 

     350. Тетрабромсаліциланіліди
 

     351. Дибромсаліциланіліди
 

     352. Бітіонол*  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці. 

     353. Тіурам моносульфіди
 

     354. Тіурам дисульфіди
 

     355. Диметилформамід
 

     356. 4-Фенілбут-3-ен-2-он
 

     З57. Бензоати 4-гідрокси-З-метоксиціаннаміловий   спирт,   за винятком тих, що звичайно знаходяться у природних есенціях
 

     358. Фуро (3, 2-g) хромен-7-он та його алкіл-заміщені похідні (тобто триоксизалан* та 8-метоксипсорален), за винятком   тих,  що звичайно знаходяться у природних есенціях
 

     359. Олія з насіння Лавра благородного
 

     360. Сафрол, за винятком  нормального   вмісту   у  природних есенціях, які використовують у концентраціях, які не перевищують;

     100 мл готовому виробі;

     50 мл у виробах зубної та стоматологічної гігієни, при умові, що сафрол  не  використовувається  у зубних пастах, які призначені для дітей;
 

     361. 5, 5'-Диізопропіл -2, 2' 4, 4'-диїл-дигіпойодіт
 

     362. З'-етил-   5',   8', 7,  8'-тетрагідро-  5', 6', 8', 8'- тетраметил* -2'-ацетонафталін (ацетил  етил  тетраметил  тетралін. АЕТТ)
 

     363. О-фенілендіамін та його солі  
 

     364. 4-метіл-m-фенілендіамін та його солі
 

     365. Арістолохінова кислота та її солі
 

     366. Хлороформ Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     367. 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-р-діоксин
 

     368. 2, 6-Діметил-1, 3-діоксан-4-іл ацетат (Діметоксан)
 

     369. Pyrithione натрій (INNM)
 

     370. N-(трихлорметилтіо)-4-циклогексан-1,     2-дикарбоксимід
(Каптан)
 

     371. 2,    2'-Дигідрокси-3,    3',    5,    5',     6,     6' -гексахлордифенілметан (Гексахлорофен)
 

     372. 6-(Піперідиніл)-2,   4-пірімідіндіамін -3-оксид (Міноксидил), його солі та похідні
 

     373. 3, 4', 5-Трибромсаліциланілід (Трибромсалан)
 

     374. Phytolacca Spp. (Лаконос) та його препарати
 

     375. Третиноїн* (ретиноїнова кислота та її солі)
 

     376. 1-Метокси-2,   4-диамінобензол   (2,  4-диаміноанізол-CI 76050) та його солі
 

     377. 1-Метокси-2,  5-диамінобензол  (2,  5-диаміноанізол)  та
його солі
 

     378. Барвник CI 12140
 

     379. Барвник CI 26105
 

     З80. Барвник CI 42555            Барвник CI 42555-1            Барвник CI 42555-2
 

     381. Аміл-4-диметиламінобензоат,   суміш  ізомерів (Радимат А (INN)
 

     382. Перекис бензоїлу
 

     383. 2-Аміно-4-нітрофенол
 

     384. 2-Аміно-5-нітрофенол
 

     385. 11-альфа-Гідроксипрегн-4-ен-3, 20-діон  та  його складні
ефіри
 

     386. Барвник CI 42640
 

     387. Барвник CI 13065
 

     388. Барвник CI 42535
 

     389. Барвник CI 61554  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     390. Антіандрогени стероїдної будови
 

     391. Цирконій  та  його  сполуки,  виключаючи  комплекси   за посиланням  N 51 у додатку III, частини 1 та цирконієві лаки, солі
та пігменти кольорових агентів,  наведених за  посиланням  N  3  у додатку IV, частина 1
 

     392. Тіротрицин
 

     393. Ацетонітрил
 

     394. Тетрагідрозолін та його солі
 

     395. Гідрокси-8-хінолін   та  його  сульфат,  виключаючи  для використання по вимогам посилання N 51 і додатку III, частина 1
 

     396. Дитіо-2,   2'-біспіридін-диоксид   1,  1'  (додаток   до тригідрату сульфата магнію)-(пірітіон дисульфід + сульфат магнію)
 

     397. Барвних CI 12075 та його лаки, пігменти і солі
 

     398. Барвник CI 45170 та CI 45170:1
 

     399. Лідокаїн
 

     400. 1, 2-Епоксибутан
 

     401. Барвник CI 15585
 

     402. Лактат стронцію  Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.
 

     403. Нітрат стронцію
 

     404. Полікарбоксилат стронцію
 

     405. Прамокаїн
 

     406. 4-Етокси-m-фенілендіамін та його солі
 

     407. 2, 4-Діамінофенілетанол та його солі
 

     408. Катохол
 

     409. Пітрозаміни
 

     410. Нітрозаміни Перелік заборонених речовин в косметиці; Якість косметики заборонені речовини; Шкідливі речовини в косметиці.

     411. Вторинні діалканоламіни
 

     412. 4-аміно-2-нітрофенол

 

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ПИСАРЕНКА