Звільнення від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності.

Звільнення від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності.

Звільнення від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності.

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ СУДОМ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МИНУВАННЯМ ДАВНОСТІ.

Звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова судової влади держави від офіційного осуду, призначення покарання та визнання судимою особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у випадках у порядку, встановленому КПК.

Застосування інституту давності обумовлене зменшенням суспільної небезпечності кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, внаслідок спливу певного проміжку часу.

Строк давності - це передбачений ст. 49 КК проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення, що визначено в обвинувальному акті та встановлено судом, і до дня набрання вироком законної сили.

Закінчення строку давності  є підставою для звільнення особи, котра вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Таке визначення дала ОП ВС (ККС) у постанові від 06.12.2021 по справі №521/8873/18 (практика адвоката з кримінальних справ).

Загальними положеннями закінчення досудового розслідування закріплений принцип, що особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Однією із форм закінчення досудового розслідування за ст. ч. 2 ст. 283 КПК є звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Правові підстави такого звільнення зазначені у 9 розділі закону про кримінальну відповідальність (далі - КК), зокрема, у зв'язку із закінченням строків давності за ст. 49 КК.

Вказаною нормою встановлено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення відповідно до класифікації, визначеної приписами ст. 12 КК, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення; правила обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення і переривання.

За ст. 49 КК особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) 2 роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) 3 роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) 5 років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) 10 років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) 15 років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

До загального, недиференційованого (нероздільного, однорідного) строку давності зараховується:

1) час, що минув з дня вчинення злочину і до дня ухилення особи від досудового розслідування та суду;

2) час такого ухилення;

3) час, що минув з дня з'явлення особи із зізнанням або затримання, якщо таке мало місце;

4) час проведення поновленого досудового розслідування та судового розгляду.

Перебіг давності цих строків зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п’ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п'ятнадцять років.

Особа, яка ухиляється від досудового слідства і суду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо:

- з дня вчинення злочину будь-якої тяжкості минуло не менше п'ятнадцяти років (загальний строк давності);

- ця давність не була перервана вчиненням іншого нетяжкого, тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наприклад,  якщо особа ухиляється від слідства та суду за тяжкий злочин, десятирічний строк давності зупиняється з моменту ухилення особи і до моменту її з'явлення або затримання, з якого продовжується перебіг десятирічного строку.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків давності строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Винятком є вирішення судом питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі.

Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-2, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу (ч. 5 ст. 49 КК).

У разі вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи таких злочинів як: примушування до шлюбу; одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження, обчислення строків давності, розпочинається з дня, коли така потерпіла особа досягла повноліття або, у разі її смерті, мала б досягти повноліття (ч. 4 ст. 49 КК, практика адвоката з кримінальних справ).

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності визначений параграфом 2 глави 24 КПК.

Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється судом.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов'язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов'язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили (ст. 532 КПК).

З клопотанням має право звернутися до суду на стадії досудового розслідування і судового розгляду: прокурор, сторона захисту, адвокат.

Прокурор перед зверненням до суду з клопотанням повинен отримати згоду підозрюваного на таке звільнення та зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо такого звільнення.

Зміст клопотання визначений ст. 287 КПК.

Після отримання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження (ч. 1 ст. 314 КПК, послуги адвоката з кримінальних справ).

РІШЕННЯ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК звільняє її від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Частина 5 ст. 74 КК застосовується лише у випадках, коли суд не може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК).

Якщо особа заперечує проти закриття справи за нереабілітуючою її підставою (закінчення строків давності) і вимагає закрити її, наприклад, за відсутністю події або складу злочину, суд, за наявності для цього підстав, визнає особу винною, ухвалює обвинувальний вирок і звільняє її від покарання, керуючись положеннями ст. 49, ч. 5 ст. 74, ст. 106 КК.

Суд може звільнити від кримінальної відповідальності (покарання) і закрити провадження за клопотанням адвоката з кримінальних справ:

- під час підготовчого судового засідання (статті 283 - 288, 314, 315, 368 - 372 КПК);

- під час розгляду справи по суті в загальному порядку судом першої інстанції (статті 283 - 288, 318, 337, 342 - 380 КПК);

- під час провадження в суді апеляційної інстанції (статті 283 - 288, 337, 342 - 380, 392 - 396, 401, 404 - 422 КПК);

- під час провадження в суді касаційної інстанції (статті 283 - 288, 337, 342 - 380, 392 - 396, 401, 404 - 422, 430, 433 - 442, 532 - 534 КПК).

За нормами КПК судове рішення за результатами кримінального провадження про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності необхідно постановляти відповідно до статей 284, 288, 368 - 372 цього Кодексу у формі ухвали.

З моменту звільнення особи від кримінальної відповідальності припиняється дія кримінально-правових відносин між державою та людиною, яка вчинила злочин.

Закон не містить підстав відновлення таких відносин, припинених внаслідок звільнення від кримінальної відповідальності. Тому вчинення особою нового злочину після звільнення її від кримінальної відповідальності не створює повторності злочину.

Щодо належного застосування положень ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК ККС ВС сформував позицію у своїй постанові від 06.12.2021 по справі № 521/8873/18.

Суди першої та апеляційної інстанцій мають обов'язок відповідно до положень ст. 285 КПК роз'яснити особі, яка притягується до кримінальної відповідальності те, що на момент судового розгляду чи апеляційного перегляду закінчились строки давності притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності, що є правовою підставою, передбаченою ст. 49 КК, для звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

ПОСЛУГИ АДВОКАТА З КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

У справі №521/8873/18, яка розглядалася ВС, касатор вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 КК, яке відповідно до ст. 12 КК є злочином невеликої тяжкості за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Особа повинна бути звільнена від кримінальної відповідальності за п. 2 ч. 1 ст. 49 КК, оскільки на час розгляду справи в апеляції минули строки давності (три роки).

Проте, розглянувши кримінальне провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого без належного повідомлення про дату, час і місце апеляційного розгляду та без участі останнього, суд апеляційної інстанції у порушення вимог ст. 285 КПК не роз'яснив обвинуваченому про закінчення на момент апеляційного перегляду строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 286 КК, що є правовою підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК у порядку, передбаченому КПК, і таке звільнення є підставою для закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави та наслідки такого заперечення.

Адвокатом з кримінальних справ стверджувалося, що не роз’яснення судом першої чи апеляційної інстанцій відповідно до вимог ст. 285 КПК зазначених обставин є порушенням вимог кримінального процесуального закону, що потягнуло неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, а саме незастосування закону, який підлягав застосуванню.

З цих підстав ОП ВС скасував вирок та рішення апеляції, звільнив підсудного від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, оскільки суд допустив порушення процесуального закону, що потягло неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, не застосувавши закон, який підлягав застосуванню (послуги адвоката з кримінальних справ).

Щодо кримінальних справ про ухилення від сплати податків за ст. 212 ККУ читайте за цим посиланням.

Щодо справ про легалізацію доходів/майна, отриманих злочинним шляхом, за ст. 209 КК - читайте тут.

Про послуги адвоката в кримінальних справах про розтрату чужого майна за ст. 191 КК - у цій статті.

Щодо захисту при звинуваченні в одержанні неправомірної вигоди за ст. 368 КК читайте в цьому матеріалі.

Щодо послуг адвоката в кримінальних справах про шахрайство за ст. 190 ККУ читайте за цим лінком.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

4420
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)