Виконання рішення українського суду за кордоном. Журнал “Фінансовий директор компанії” №10(45), 04.10.2018.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Виконання рішення українського суду за кордоном. Журнал “Фінансовий директор компанії” №10(45), 04.10.2018.

ЯК СТЯГНУТИ БОРГ ЗА РІШЕННЯМ УКРАЇНСЬКОГО СУДУ ЗА КОРДОНОМ?

Питання виконання рішення українського суду за кордоном постає у випадку, коли боржник, про стягнення з якого прийнято рішення, незалежно від резидентства, має місце проживання чи майно за межами України. Таким боржником може бути резидент іншої країни, який не має в Україні майна, або резидент України, який володіє майном на території іншої держави.

Для забезпечення примусового стягнення у зазначеному випадку в багатьох юрисдикціях є процедура визнання і примусового виконання іноземних судових рішень.

За вказаною процедурою позивач звертається до суду в країні, де планується примусове виконання.
Останній при відсутності підстав для відмови в визнанні такого рішення постановляє ухвалу про приведення його до примусового виконання і видає виконавчий документ.
На підставі виконавчого листа в цій країні відкривається виконавче провадження і здійснюється примусове стягнення за звичайними нормами місцевого законодавства.

При ініціюванні виконання рішення українського суду за кордоном варто звернути увагу на таке:

1. В кращому випадку між Україною і країною, в якій запитуватиметься примусове виконання рішення, повинен діяти міжнародний договір, умовами якого встановлено визнання і виконання судових рішень однієї з договірних сторін на території іншої.

У гіршому випадку, при відсутності вказаного міжнародного договору, місцеве законодавство запитуваної країни повинно встановлювати визнання і приведення до виконання іноземних судових рішень за принципом взаємності з презумпцією її існування.

При відсутності в законодавстві країни знаходження боржника правила про визнання іноземних судових рішень перспектива задоволення клопотання позивача є примарною.

2. Звернення з клопотанням до суду за кордоном повинно здійснюватися за процедурою й переліком документів, встановлених міжнародним договором.
Документи за переліком мають бути належно посвідченими в Україні, легалізованими чи апостильованими (за необхідності), і супроводжуватися нотаріальним перекладом на відповідну мову.

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ В БАГАТЬОХ ЮРИСДИКЦІЯХ Є ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ І ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ

3. Клопотання про примусове виконання рішення українського суду приймається локальним судом за місцем проживання (знаходження) боржника чи його майна.
Якщо таке місце і наявність майна не буде завчасно з’ясоване стягувачем й зазначене з підтвердженнями в клопотанні, то його прийняття до розгляду може не відбутися або відбудеться зі значним затягуванням часу на пересилку документів до належного суду.

4. При підготовці й відправленні клопотання й документів до іноземного суду необхідне дотримання вимог процесуального кодексу запитуваної країни.
Процесуальне законодавство різних країн містить додаткові вимоги до змісту й комплекту необхідних документів а також дій, без яких клопотання про виконання рішення українського суду за кордоном не буде прийняте до розгляду чи задоволене.
Локальними процесуальними кодексами також встановлюється підвідомчість справ за вказаними клопотаннями, розмір і порядок сплати судового збору.

5. Якщо боржник, щодо якого запитується виконання українського рішення, не приймав участі в судовому процесі, вимагатимуться належні докази про своєчасне повідомлення йому про судовий розгляд, передбачені відповідним процесуальним кодексом України та міжнародним договором. Відсутність таких доказів є підставою для відмови в визнанні судового рішення за кордоном.

6. Різними міжнародними договорами і місцевими законодавствами встановлено різні правила щодо подачі виконавчого листа українського суду для визнання українського судового рішення за кордоном.

В деяких випадках вимагається подача оригіналу виконавчого листа.

Наприклад, за ст. 8 Багатосторонньої угоди країн-учасниць СНД «Про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності» від 20.03.1992 р. до клопотання додається виконавчий документ.
За інформаційним листом Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації №96 від 22.12.2005 р. «Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів…» роз’яснено, що при відсутності виконавчого документа, наявність якого передбачено статтею 8 Угоди, арбітражний суд повинен залишити заяву про визнання і приведення у виконання іноземного судового рішення без руху і встановити заявнику термін для представлення виконавчого документа; У разі неподання виконавчого документа у встановлений термін суд повертає заяву на підставі ч. 4 ст. 128 АПК РФ.

Якщо вимагається подача оригіналу виконавчого листа, то звернення до іноземного суду вимагає глибокого обдумування, якщо за цим же виконавчим листом відкрито й здійснюється виконавче провадження в Україні. При поверненні виконавчого листа стягувачу за його заявою виконавче провадження в Україні підлягає закінченню.

Відправити запит в Юридичне бюро Писаренка
надіслати

В деяких випадках вимагається подача документа про часткове виконання рішення в Україні й не зазначається про подачу оригіналу виконавчого листа.

Наприклад, за ст. 53 Конвенції країн-учасниць СНД «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993 р. до клопотання додається документ, що підтверджує часткове виконання рішення на момент його пересилання.
В такому разі подається належно засвідчена копія виконавчого документа та довідка ДВС про розмір стягненої в Україні частини боргу й вартість виявленого майна боржника, на яке планується звернення стягнення.

6. Звернення про виконання рішення українського суду за кордоном обмежено, як правило, 3-ма роками з дня набрання ним чинності.
Тривалий, на перший погляд, строк може бути пропущено з огляду на перелік та форму документів, необхідних для подачі, час та процедури для їх збору, особливо, коли рішення частково виконувалося в Україні.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua