Реєстрація товарного знака в митному реєстрі України – засіб заборони контрафактних поставок.

Включення товарного знака в митний реєстр України. Реєстрація торгової марки в митниці.

Реєстрація товарного знака в митному реєстрі України – засіб заборони контрафактних поставок.

ВКЛЮЧЕННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА В МИТНИЙ РЕЄСТР - ПРОТИДІЯ СІРОМУ ІМПОРТУ. 

Дієвим засобом захисту власного чи ліцензійного товарного знака є реєстрація в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності.

З моменту включення до реєстру вступає в силу механізм сприяння захисту прав інтелектуальної власності, який реалізується митними органами при інформуванні правовласника.

Механізм забезпечує протидію поставкам контрафактних товарів та/чи сплату сірим імпортером разової або постійної оплати правовласнику за використання товарного знака.

Доцільною є своєчасна реєстрація знака в Україні іноземним виробником при перспективах імпорту в Україну чи українським резидентом, який замовляє за кордоном виробництво товарів під власною маркою і імпортує їх. 

МЕХАНІЗМ СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК ПРИ ІМПОРТІ

Для захисту майнових прав на свій чи ліцензійний товарний знак правовласник подає до Державної митної служби заяву про включення знака в митний реєстр із необхідними документами.

Згідно нової редакції Наказу Міністерства фінансів України №648, чинної з 30.06.2020 р., реєстрація об’єктів ПІВ у митному реєстрі здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності» і інформація про зареєстровані в ньому об’єкти доводиться до митних органів через Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби; після завершення реєстрації об’єкта ПІВ у митному реєстрі інформація та електронні (скановані) копії документів автоматично доводяться до митних органів.

З дня реєстрації митні органи зобов’язані виконувати заходи з захисту прав на знак при імпорті, яким би митним органом не здійснювалося митне оформлення. 

Якщо при митному контролі при ввезенні (у т.ч. транзиті) або вивезенні товарів за межі митної території України, поміщенні в митні режими імпорту, експорту, тимчасового ввезення, митного складу, переробки митний орган виявляє на підставі даних митного реєстру товари, які містять торгову марку, то їх митне оформлення призупиняється.

Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів та продовження іще не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митного органу чи заступник.

У день прийняття рішення митний орган засобами зв'язку повідомляє правовласника про пред'явлення товарів до митного оформлення, а декларанта - про причини призупинення митного оформлення. Датою отримання повідомлення є день, коли таке повідомлення надіслано правовласнику засобами зв'язку, указаними у заяві про включення товарного знака в митний реєстр.

Декларантові повідомляється найменування й адреса правовласника; правовласнику - кількість товарів, причини та строк призупинення митного оформлення, найменування та адреса декларанта.

Якщо протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення митного органа (фактично – після надсилання) правовласник не поінформує письмово про звернення до суду для захисту своїх прав на товарний знак або не подасть мотивованого клопотання про продовження строку призупинення митного оформлення, то товари розмитнюються в загальному порядку.

Якщо правовласник поінформує про звернення до суду або звернеться з клопотанням протягом 10 робочих днів, призупинення митного оформлення продовжується додатково не більш як на 10 робочих днів. Включення 

При призупиненні митного оформлення партії спірних товарів її вивезення сторонньою особою з митної території України у незмінному вигляді забороняється до завершення процедури призупинення.

Якщо протягом указаних строків правовласник подає ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, прийняте іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами.

В протилежному випадку товари, за відсутності ознак порушення митних правил, підлягають митному оформленню в загальному порядку, а витрати та збитки відшкодовуються декларанту правовласником. 

Правовласник може надати висновок експертизи, проведеної уповноваженим органом, про порушення прав інтелектуальної власності при імпорті товарів сторонньою особою.

В цьому разі митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються.

Правовласник має право взяти зразки спірних товарів для передачі експерту. Останні з примірником висновку експертизи повертаються до закінчення 20 робочих днів.

Відтак, вирішальне значення для заборони контрафактного імпорту є готовність правовласника до оперативного проведення експертизи та звернення до суду про захист прав на товарний знак.

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ І МИРОВА УГОДА НА КОРИСТЬ СТОРІН

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Для протидії ввезенню товарів правовласник у 10-денний строк має подати позов про заборону імпорту в Україну та зобов`язання вивезення товару, поданого до митного оформлення сірим імпортером за митною декларацією, і заяву про забезпечення позову зупиненням митного оформлення контрафактного товару.

Позов обґрунтовується, зокрема, вчиненням дій щодо імпорту з порушенням прав інтелектуальної власності позивача і неможливістю митного оформлення такого товару.

Після звернення до суду оптимальним варіантом врегулювання спору для стороннього імпортера є укладення мирової угоди з правовласником про надання дозволу на одноразовий імпорт та реалізацію на території України товару.

Мировою угодою погоджується розмір оплати за використання товарного знака для одноразового ввезення та продажу товарів, витрат правовласника на юридичний захист, експертизу, зберігання товару на складі митного органу, які сплачуються правопорушником.

Товари, митне оформлення яких призупинено, підлягають розміщенню і платному зберіганню за рахунок правовласника на складі митного органу, якщо він повідомляє про наявність ознак порушення його прав на торгову марку. Правовласник має право отримати від митних органів інформацію про розмір очікуваних витрат. Компенсація таких витрат здійснюється порушником прав інтелектуальної власності. Митний орган може дозволити зберігання товарів без розміщення на складі митного органу за зверненням декларанта і за його рахунок.

Мирова угода подається господарському суду зі спільною заявою про її затвердження. Ухвалою суду провадження у справі закривається.

Крім мирової угоди через суд, спірні питання і виплата компенсації можуть бути погоджені окремою угодою сторін чи ліцензійним договором щодо торгової марки.   

В такому разі правовласник заявляє митному органу згоду на поновлення митного оформлення товарів.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА В МИТНОМУ РЕЄСТРІ

Для включення товарного знака до митного реєстру згідно ст. 398 Митного кодексу України правовласник подає заяву за встановленою формою згідно наказу Міністерства фінансів України.

До заяви додаються:

копія Свідоцтва на знак для товарів і послуг та при необхідності виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг на знак;

докладний опис товарної марки і способу її ідентифікації на товарах; 

докладний опис кожного товару, що містить торговий знак, та характерних (типових) ознак, що містяться на оригінальних товарах, який дає змогу митному органу ідентифікувати такий об'єкт ПІВ і товари та визначити код товарів згідно з УКТ ЗЕД;

матеріали із зображенням оригінальних товарів, що містять товарний знак (фотографії, проспекти тощо);

докладний опис контрафактних товарів та їх характерних (типових) ознак, який дає змогу митному органу ідентифікувати піратські товари чи товари з підозрою на порушення прав інтелектуальної власності на товарний знак (за наявності);

матеріали із зображенням оригінальних та контрафактних товарів, що містять товарний знак (фотографії, проспекти тощо).

Виписка з державного реєстру про реєстрацію в Україні товарного знака має засвідчувати дійсність свідоцтва про його реєстрацію на дату подання заяви із зазначенням терміну дії правової охорони.

Докладний опис товарного знака і товарів має містити характерні ознаки, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, та методи ідентифікації товарного знака у конкретному товарі.

Реєстрація товарного знака в митному реєстрі проводиться на один рік з можливістю подальшого продовження при підтвердженні чинності прав на торгову марку на підставі письмового звернення, поданого правовласником не пізніше 10 робочих днів до закінчення її строку. 

Послуги з реєстрації товарного знака в митному реєстрі
надішліть ваш запит

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2780
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)