Порядок внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників до ЄДР.

Внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Порядок внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників до ЄДР.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Кінцевий бенефіціарний власник юрособи - лише фізична особа, яка здійснює прямий чи/та непрямий вирішальний вплив на діяльність юрособи, у т. ч. через ланцюг контролю/володіння (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону № 361).

Прямим вирішальним впливом є безпосереднє володіння фізособою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юрособи.

Непрямим вирішальним впливом є, зокрема:

 • володіння фізособою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юрособи через пов’язаних фізичних чи юросіб;
 • реалізація права контролю, володіння, користування або розпоряджання всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юрособи;
 • реалізація права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юрособи, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юрособи, незалежно від формального володіння.

Відтак, кінцевим бенефіціарним власником юрособи може бути як учасник, так і неучасник підприємства, незалежно від розміру частки в СК чи формального права голосу.

Юрособа не має КБВ, якщо розмір частки кожного з її учасників не складає 25 і більше процентів СК і водночас жоден з них не здійснює непрямого вирішального впливу на діяльність юрособи.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти держреєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення з поданням документів, що підтверджують такі зміни.

За ст. 9 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про юридичну особу (крім держорганів і органів місцевого самоврядування): зокрема, про кінцевого бенефіціарного власника. Такі відомості зазначаються у будь-якому випадку при поданні заяви по формі 2 для вказаних юросіб.

Для вчинення реєстраційних дій щодо ЮО заповнюються відповідні заяви, форми яких затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 р. №3268/5.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ІСНУЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Відомості про КБВ підлягають підтвердженню щорічно, з наступного року з дати держреєстрації юрособи, протягом 14 календарних днів.

Для щорічного підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників існуючій ЮО потрібно подати наступну інформацію (ст. 17-1 Закону про держреєстрацію ЮОФОГФ):

 1. Заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6);
 2. Структуру власності за формою та змістом згідно Наказу Мінфіну від 19.03.2021 р. №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (рекомендаційні "Зразки складання схематичного зображення структури власності" є на сайті Мінфіну);
 3. Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження (у разі, якщо засновником юрособи є юрособа - нерезидент);
 4. Нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, - для фізособи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізособи – резидента.

В інших випадках інформацію про КБВ можна подати/обновити за заявою по формі 2 шляхом:

 • вчинення окремої реєстраційної дії (без подання рішення вищого органу);
 • одночасно з вчиненням інших реєстраційних дій (з поданням документів згідно ч.ч. 4, 5 ст. 17 Закону про держреєстрацію ЮОФОГФ).

Порядок заповнення заяви по формі 6.

На першій сторінці заяви ф. 6 зазначається підтвердження відомостей про КБВ:

 1. Потрібно вказати найменування Ю.О., КБВ якої є заявник.
 2. Вказати відомості про самого заявника: паспортні дані, номер телефону.

До другої сторінки потрібно внести відомості про кінцевих бенефіціарних власників Ю.О., а саме:

 1. Найменування Ю.О. та чи наявний КБВ, якщо він відсутній потрібно вказати причину позначивши в клітинці «V»;
 2. Паспортні данні кінцевого бенефіціарний власника;
 3. Місце проживання / за наявності місце проживання за кордоном;
 4. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу в юридичній особі;
 5. Тип бенефіціарного володіння (прямий / непрямий).

До третьої сторінки потрібно внести інформацію про кінцевих бенефіціарних власників засновника Ю.О., а саме:

 1. Найменування засновника, яким є юридична особа;
 2. Паспортні данні КБВ юридичної особи - засновника;
 3. Місце проживання / за наявності місце проживання за кордоном;
 4. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу в юридичній особі;
 5. Тип бенефіціарного володіння – прямий чи непрямий вплив.

Структура власності згідно Наказу Мінфіну від 19.03.2021 р. №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (рекомендаційні "Зразки складання схематичного зображення структури власності" див. на сайті Мінфіну).

У випадках здійснення особою непрямого вирішального впливу на управління або діяльність юрособи незалежно від формального володіння "Положенням про форму та зміст структури власності» передбачено подання заявником офіційних документів чи їх нотаріальних копій, які підтверджують можливість такого впливу (наприклад, договір купівлі-продажу корпоративних прав; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; договір управління майном; інші відповідні документи).

Водночас, у настановах «Прозорість і бенефіціарна власність (Рекомендації FATF 24 і 25)» зазначається, що бенефіціарним власником визнається особа, яка здійснює управління ЮО одноособово або спільно з іншими на основі будь-яких домовленостей чи взаємовідносини, через укладення формальних і неформальних угод, через номінальних власників.

Тому, в деяких випадках офіційні документи щодо здійснення бенефіціарного володіння можуть бути відсутні; а при їх наявності їх підготовка чи збирання можуть створювати складності.

Виходом в такій ситуації є включення відповідних відомостей про спосіб вирішального впливу (характер бенефіціарної вигоди, інтересу) до рішення вищого органа ЮО, яке подається для держреєстрації змін до відомостей про ЮО. «Положенням про форму та зміст структури власності» передбачено прийняття структури власності із зазначенням бенефіціарного власника, відомості про вплив якого відслідковуються за документами, які подаються для проведення реєстраційної дії у пакеті документів разом із структурою власності.

У випадку наявності в юридичної особи іноземних юридичних осіб-учасників подається виписка чи інший документ, що підтверджує реєстрацію Ю.О. - нерезидента в країні її місцезнаходження, із реєстрів іноземних держав в яких були зареєстровані Ю.О. – нерезиденти. Цей документ повинен відображати всі останні зміни та реєстраційні дії, які відбувалися із вказаною Ю.О. – нерезидентом. В законі немає конкретної норми про граничну давність видачі такого витягу, виписки чи іншого документа. Якщо виписка видана, наприклад 7 років тому, то є дійсною і прийнятною, крім випадку, коли щодо іноземної юридичної особи були вчиненні реєстраційні дії (зміни статутного капіталу, нові учасники і т.д.) В такому випадку потрібно отримати нову виписку чи витяг з урахуванням усіх останніх змін.

Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників для діючих юросіб подається:

 1. Щороку протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації (наприклад 10.10.2019 р. дата реєстрації, тоді подати інформацію потрібно не пізніше 24.10.2020 р.).
 2. Протягом 30 робочих днів при зміні інформації чи даних про кінцевих бенефіціарних власників.
 3. Протягом 3 робочих днів – подання виправленої інформації у разі виявлення неточності чи помилок.

Після 11.10.2021 р. за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про КБВ або його відсутність чи підтвердження відомостей про КБВ юрособи до керівника юрособи за ч. 6 ст. 166-11 КпАП застосовується штраф від 1 до 3 тис. НМДГ (17 - 51 тис. грн).

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ ЗІ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ІЗ ВНЕСЕННЯМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ

Для реєстрації ЮО потрібні документи (ст. 17 Закону) та подання заяви по формі 2.

У заяві вказуються відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи. Потрібно вказати паспортні данні КБВ – його засновника чи керівника, який володіє більше 25% акцій та здійснює вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або права голосу в ЮО; тип бенефіціарного володіння (прямий, коли безпосередньо засновником є ФО, яка володіє більшою часткою, чи непрямий, коли засновником є інша ЮО чи вплив здійснюється будь-яким чином незалежно від формального володіння).

На третій сторінці вказуються відомості про КБВ засновника ЮО:

 1. Тип дії (включення)
 2. Вказати паспортні данні КБВ засновника Ю.О.
 3. Вказати інформацію про ЮО, засновником якої є дана особа.
 4. Вказати розмір частки статутного капіталу ЮО.
 5. За бажанням номер телефону, пошта.

В заяві вказуються відомості про засновників / учасників ЮО, інформація про керівника (паспортні дані, обмеження щодо представництва ЮО (за наявності), інформація зв’язку із ЮО, про заявника та спосіб отримання виписки у паперовій формі (у випадку подання заяви в паперовій формі), особу, яка може вчиняти дії від імені ЮО (за наявності).

Спосіб подачі документів для реєстрації ЮО станом на 01.01.2021 р.:

 • У паперовій формі (через ЦНАП або суб’єкта держреєстрації) особисто або через представника;
 • У паперовій формі поштовим відправленням;
 • В електронній формі (через Онлайн будинок юстиції) цього зробити не можливо у зв’язку з недоопрацюванням інтернет-порталу для реєстрації юридичних осіб.

Водночас, станом на 01.01.2021 р. через Онлайн будинок юстиції можна отримати дві послуги:

 1. Реєстрацію нового товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту;
 2. Переведення існуючого товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі власного статуту, на діяльність на підставі модельного статуту.

У майбутньому подання документів для реєстрації юросіб онлайн буде можливим після того, як Мінюст доопрацює сайт і надасть детальну інструкцію дій.

ЗАЯВНИК ПРИ ВЧИНЕННІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» заявником при поданні документів при вчиненні реєстраційних дій є, зокрема:

 • засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 • голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 • спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вступ до ТОВ в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • учасник, який виходить з товариства з обмеженою відповідальністю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • позивач або уповноважена ним особа - у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та розмірів часток учасників такого товариства чи судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача (витребування з його володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» ТОВ для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
 • державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою.
ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

3387
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні