Порядок держреєстрації ЮО, ФОП, внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Порядок держреєстрації ЮО, ФОП, внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ Й ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ З ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Для вчинення реєстраційних дій щодо ЮО, ФОП, громадської організації і т.д. заповнюються відповідні заяви, форми яких затверджені Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 р. №3268/5.

За типом суб’єкта заяви поділяються, зокрема,  на:

 1. Заява щодо державної реєстрації ФОП – (форма 1);
 2. Заява щодо державної реєстрації Ю.О. (окрім громадського формування та органу влади) – (форма 2);
 3. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4);
 4. Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 5);
 5. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6);

За ст. 15 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено правила та рекомендації для заповнення форм реєстраційних заяв.

Зокрема, відомості про кінцевого бенефіціарного власника зазначаються у будь-якому випадку при поданні всіх форм заяв.

РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

Для реєстрації ФОП фізичній особі потрібно подати документи, передбачені ст. 18 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Заповнюється заява за ф. 1.

Державна реєстрація може бути здійснена при особистій подачі документів особисто (через ЦНАПи або суб’єкта держреєстрації), або у паперовій формі поштовим відправленням чи в електронній формі.

Для держреєстрації через інтернет-портал «ДІЯ»:

Відкрийте браузер та перейдіть на сайт diia.gov.ua. Зареєструйтесь, увійдіть до кабінету. Для вашої ідентифікації вам знадобиться КЕП. В меню послуги оберіть одну з трьох послуг в сфері державної реєстрації ФОП:

 1. Відкриття ФОП
 2. Внесення змін до даних про ФОП
 3. Закриття ФОП

Для відкриття ФОП вам надається можливість подати одночасно 2 заяви, перша - форма 1, друга - на вибір системи оподаткування.

Далі у полі зліва буде вказано інформацію про вас, яку потрібно буде ввести, а у полі справа буде вказано підказка для користувача - навіщо вам вводити цю інформацію.

Після заповнення всіх заяв, перед тим як їх підписати, уважно перевірте написані вами заяви.

Якщо ви впевненні, що всі данні є коректними – підпишіть та надішліть заяву (за допомогою вашого КЕП).

РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ІЗ ВНЕСЕННЯМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КБВ

Для реєстрації ЮО потрібні документи (ст. 17 Закону) та подання  заяви по формі 2:

На першій сторінці заяви зазначаються відомості:

 1. про реєстраційну дію.
 2. про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про ЮО).
 3. організаційно-правова форма, назва, ідентифікаційний код (крім випадків державної реєстрації створення ю.о.).

В кінці кожної заповненої сторінки ставиться підпис, дата.

У заяві вказуються відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи:

 1. Тип дії: в ній потрібно вибрати один із трьох варіантів (зміна відомостей, включення, виключення);
 2. У розділі КБВ ЮО потрібно вказати повну назву ЮО після чого вказати паспортні данні КБВ – його засновника чи керівника,  який володіє більше 25% акцій та здійснює вирішальний вплив;
 3. Потрібно вказати відсоток % частки статутного капіталу або відсоток права голосу в Ю.О.;
 4. Тип бенефіціарного володіння:
 • Прямий (безпоседньо засновником є ф.о., яка володіє більшою часткою);
 • Непрямий (опосередкований, коли засновником є інша ЮО).

На третій сторінці вказуються відомості про КБВ засновника Ю.О.

 1. Тип дії: в ній потрібно вибрати один із трьох варіантів. (зміна відомостей, включення, виключення)
 2. Вказати паспортні данні КБВ засновника Ю.О.
 3. Вказати інформацію про Ю.О., засновником якої є дана особа.
 4. Вказати розмір частки статутного капіталу Ю.О.
 5. За бажанням номер телефону, пошта.

В заяві вказуються відомості про засновників / учасників ЮО, інформація про керівника (паспортні дані, обмеження щодо представництва Ю.О. (за наявності), інформація зв’язку із ЮО, про заявника та спосіб отримання виписки у паперовій формі (у випадку подання заяви в паперовій формі), особу, яка може вчиняти дії від імені Ю.О. (за наявності).

 • сторінка заяви заповнюється у разі припинення Ю.О.

Спосіб подачі документів для реєстрації ЮО станом на 01.01.2021 р.:

 • У паперовій формі (через ЦНАП або суб’єкта держреєстрації) особисто або через представника;
 • У паперовій формі поштовим відправленням;
 • В електронній формі (через Онлайн будинок юстиції) цього зробити не можливо у зв’язку з недоопрацюванням інтернет-порталу для реєстрації юридичних осіб.

Водночас, станом на 01.01.2021 р. через Онлайн будинок юстиції можна отримати дві послуги:

 1. Реєстрацію нового товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту;
 2. Переведення існуючого товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі власного статуту, на діяльність на підставі модельного статуту.

У майбутньому подання документів для реєстрації юросіб онлайн буде можливим після того, як Мінюст доопрацює сайт і надасть детальну інструкцію дій.

ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ІСНУЮЧИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Для внесення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників для вже існуючих ЮО потрібно подати наступну інформацію:

 1. Заяву про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (форма 6);
 2. Структуру власності за формою та змістом, визначеними в порядку, затвердженому Держфінмоніторингом за погодженням з Мін’юстом (на даний час не затверджено);
 3. Витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її місцезнаходження (у разі, якщо засновником юрособи є юрособа - нерезидент);
 4. Нотаріально засвідчену копію документу, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, - для фізособи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізособи – резидента.

Порядок заповнення заяви по формі 6.

На першій сторінці заяви ф. 6 зазначається підтвердження відомостей про КБВ:

 1. Потрібно вказати найменування Ю.О., КБВ якої є заявник.
 2. Вказати відомості про самого заявника: паспортні дані, номер телефону.

До другої сторінки потрібно внести відомості про кінцевих бенефіціарних власників Ю.О., а саме:

 1.  Найменування Ю.О. та чи наявний КБВ, якщо він відсутній потрібно вказати причину позначивши в клітинці «V»;
 2. Паспортні данні КБВ;
 3. Місце проживання / за наявності місце проживання за кордоном;
 4. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу в юридичній особі;
 5. Тип бенефіціарного володіння:
 • Прямий (засновником є ф.о., яка володіє більшою часткою або найбільшим відсотком права голосу);
 • Непрямий (опосередкований, засновником є інша ЮО).

До третьої сторінки потрібно внести інформацію про кінцевих бенефіціарних власників засновника Ю.О., а саме:

 1. Найменування засновника, яким є юридична особа;
 2. Паспортні данні КБВ юридичної особи - засновника;
 3. Місце проживання / за наявності місце проживання за кордоном;
 4. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу в юридичній особі;
 5. Тип бенефіціарного володіння – прямий чи непрямий вплив.

Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства (в порядку, затвердженому Держфінмоніторингом за погодженням з Мін’юстом) на даний час не подається, оскільки форма цього документу на сьогодні не затверджена.

У випадку наявності в юридичної особи іноземних юридичних осіб-учасників подається виписка чи інший документ, що підтверджує реєстрацію Ю.О. - нерезидента в країні її місцезнаходження, із реєстрів іноземних держав в яких були зареєстровані Ю.О. – нерезиденти. Цей документ повинен відображати всі останні зміни та реєстраційні дії, які відбувалися із вказаною Ю.О. – нерезидентом. В законі немає конкретної норми про граничну давність видачі такого витягу, виписки чи іншого документа. Якщо виписка видана, наприклад 7 років тому, то є дійсною і прийнятною, крім випадку, коли щодо іноземної юридичної особи були вчиненні реєстраційні дії (зміни статутного капіталу, нові учасники і т.д.) В такому випадку потрібно отримати нову виписку чи витяг з урахуванням усіх останніх змін.  

Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників для діючих юросіб подається:  

 1. Щороку протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації (наприклад 10.10.2019 р. дата реєстрації, тоді подати інформацію потрібно не пізніше 24.10.2020 р.).
 2. Протягом 30 робочих днів при зміні інформації чи даних про кінцевих бенефіціарних власників
 3. Протягом 3 робочих днів – подання виправленої інформації у разі виявлення неточності чи помилок.

ЗАЯВНИК ПРИ ВЧИНЕННІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» заявником при поданні документів при вчиненні реєстраційних дій є, зокрема:

 • засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 • голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
 • уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
 • спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з обмеженою відповідальністю або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вступ до ТОВ в порядку спадкування (правонаступництва) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • учасник, який виходить з товариства з обмеженою відповідальністю, його спадкоємець чи правонаступник або уповноважена ними особа - у разі подання заяви про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • позивач або уповноважена ним особа - у разі подання судового рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та розмірів часток учасників такого товариства чи судового рішення, що набрало законної сили, про стягнення з відповідача (витребування з його володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» ТОВ для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
 • державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням безвісно відсутньою чи оголошенням померлою.
ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1473
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні