Оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ та дій державного реєстратора.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, МБА.​

Оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ та дій державного реєстратора.

Скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ та дій державного реєстратора в судовій справі клієнта.

Запекла боротьба Державної фіскальної служби за зменшення кількості платників ПДВ часто виявляється в анулюванні реєстрації платників ПДВ.

Хоча судовий розгляд для його скасування займає тривалий час, але результат того вартий.

ОБСТАВИНИ АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПДВ КЛІЄНТА.

10.11.2015 р. Клієнту (Позивачу) з сайту Державної фіскальної служби України стало відомо про анулювання реєстрації платника ПДВ за рішенням Державної податкової інспекції (Відповідачем2) через внесення запису до ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про Позивача.

На сайті ДФС України як причина анулювання реєстрації платником ПДВ вказано внесення запису до ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про Позивача.

Узявши 10.11.2015 р. витяг з ЄДР, Позивач дізнався що Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб реєстраційної служби (Відповідачем1) 09.11.2015 р. здійснено реєстраційну дію з внесення запису про відсутність підтвердження відомостей про Позивача.

Позаяк безпідставний запис в ЄДР та анулювання реєстрації платника ПДВ порушують інтереси клієнта, останній звернувся з позовом до державного реєстратора та податкової інспекції до адміністративного суду.

Заявлені позовні вимоги:

– визнання протиправною реєстраційної дії державного реєстратора (Відповідача1) з внесення до Єдиного державного реєстру (далі-ЄДР) інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про Позивача;
– скасування запису в ЄДР щодо відсутності підтвердження відомостей про Позивача;
– визнання протиправними дій Державної податкової інспекції (Відповідач2) з направлення повідомлення про відсутність Позивача за місцезнаходженням;
– визнання протиправним і скасування рішення Відповідача2 про анулювання реєстрації Позивача платником ПДВ.

АРГУМЕНТИ, ОБРАНІ ДЛЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

Реєстраційна дія державного реєстратора (Відповідача1) та запис з внесення до ЄДР інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про Позивача є незаконними з наступних підстав:

Відомості про юридичну особу Позивача в ЄДР були підтверджені й не вимагали додаткового підтвердження на дати оскаржуваних дій.

Так, за ч. 12 ст. 19 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (в редакції на час спірних відносин) у разі надходження державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати поштовим відправленням протягом 5 робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.
За ч. 14 ст. 19 вказаного Закону у разі неподання юридичною особою реєстраційної картки протягом 1 місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Із поданих Відповідачем1 доказів вбачається, що після отримання від ДПІ повідомлення 18-ОПП від 28.09.2015 р. ним було направлено Позивачу повідомлення від 30.09.2015 р. про подання форми №6 про підтвердження відомостей про юрособу в термін до 31.10.2015 р.
Повідомлення отримано Позивачем 08.10.2015 р.
09.11.2015 р. Відповідачем1 внесено реєстраційний запис в ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про Позивача.

Але вказаний запис є передчасним.

Так, 22.10.2015 р. Позивачем направлено Відповідачу1 поштою цінним листом з описом вкладення реєстраційну картку форми №6 (опис вкладення в цінний лист).
Отже, Позивач подав реєстраційну картку протягом 1 місяця за ч. 14 ст. 19 Закону та в термін до 31.10.2015 р. за повідомленням Відповідача1.
За витягом з ЄДР відомості про Позивача підтверджено 11.11.2015 р.

Тому вчинення Відповідачем1 реєстраційного запису в ЄДР від 09.11.2015 р. про відсутність підтвердження відомостей про Позивача є передчасними.

АРГУМЕНТИ, ОБРАНІ ДЛЯ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

За ч. 11 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Державна реєстрація Позивача здійснена 26.02.2015 р., менш ніж 1 рік тому, тому чергове подання картки підтвердження відомостей припадає на 27.03.2016 р.

За ч.ч. 12, 14 ст. 19 вказаного Закону для запису до ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу необхідне дотримання одночасно таких умов:
– попереднє надсилання держреєстратором повідомлення щодо подання реєстраційної картки;
– неподання реєстраційної картки протягом 1 місяця з дати надходження юридичній особі вказаного повідомлення (тобто з підтвердженої документально дати);
– запис вноситься за спливом 1 місяця з дати надходження юридичній особі повідомлення держреєстратора.

Відповідач1 07.09.2015 р. направляв Позивачу рекомендованим листом повідомлення за щодо необхідності подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.
У повідомленні зазначено, що Відповідач2 надіслав форму №18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням.

Починаючи з 01 липня 2015 р. й станом на листопад 2015 р. Позивач орендував офіс за адресою місцезнаходження м. Київ вул. ____ська, 3А оф. 4, сплативши за користування приміщенням (копія договору суборенди, акту приймання-передачі приміщення та квитанції про сплату за оренду).

Тому є протиправною дія Відповідача2 зі складання і надсилання Відповідачу1 повідомлення за формою №18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням.

Не дивлячись на це, Позивач надав Відповідачу1 реєстраційну картку й до ЄДР 21.09.2015 р. внесено запис про підтвердження відомостей про Позивача, що вбачається з витяга з ЄДР станом на 10.11.2015 р.
Інших повідомлень щодо підтвердження відомостей про юридичну особу Відповідач1 Позивачу не направляв.

Тому здійснення Відповідачем1 09.11.2015 р. реєстраційної дії з внесення запису до ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про Позивача порушує умови, встановлені ч.ч. 11, 12, 14 ст. 19 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Через це вказана реєстраційна дія Відповідача1 є протиправною, а вказаний запис в ЄДР підлягає скасуванню.

Рішення податкової інспекції (Відповідач2) про анулювання реєстрації платника ПДВ є незаконними з наступних підстав:

За п.п. 5.5, 5.6 «Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 14.11.2014 р. N1130 рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей).
Такими документами є повідомлення державного реєстратора, відомості з ЄДР щодо наявності запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (підстава – підпункт “ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган приймає рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Оскільки в силу вказаних вище обставин повідомлення Відповідача2 за формою №18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням та запис в ЄДР про відсутність підтвердження відомостей про Позивача, здійснений Відповідачем1, є незаконними, то є протиправним і підлягає скасуванню й рішення ДПІ про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Відправити запит в Юридичне бюро ПисаренкА
ЗАПИТ

Відповідачем2 не додано належних доказів змісту, місця, часу, кількості вчинених дій зі встановлення місцезнаходження Позивача та осіб, які їх вчиняли:

Так, за п.п. 12.2.-12.3. Наказу Мінфіну України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» за наслідками перевірки місцезнаходження платника податків складається акт; якщо встановлено його відсутність за місцезнаходженням, то проводиться робота із з’ясування фактичного місця розташування, відповідальних та пов’язаних осіб платника; у разі неможливості вручення будь-якого документа, надісланого контролюючим органом, у зв’язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням замість акта оформляється довідка про неможливість вручення документа із зазначенням причин.

Відповідачем2 не додано передбаченого акта, доказів роботи із з’ясування фактичного розташування Позивача, його відповідальних та пов’язаних осіб, довідки про неможливість вручення будь-якого документа.
Відсутність доказів унеможливлює з’ясування якості заходів ДПІ зі встановлення місцезнаходження Позивача і їх достатності.

Основною діяльністю Позивача є оптова торгівля вугіллям. Поставки товару здійснюються з місцем навантаження в Донецькій області (поза межами офіса в Києві) автомобільним чи залізничним транспортом (поза офісом в Києві) з місцем розвантаження в пунктах, вказаних покупцями, в різних містах України (поза офісом в Києві).
Укладення договорів і закупівля вугілля здійснюються у державного підприємства «Селідоввугілля» ОП «Шахта Україна» та інших шахтах в м. Українськ та інших містах Донецької області. Укладення договорів та здійснення поставок вугілля виконуються в різних містах та областях України (копії відомостей з ЄДРПОУ, фінансової звітності, договорів поставки, оренди, транспортних послуг, актів-приймання-передачі, товарно-транспортних документів, з яких вбачається здійснення зазначеної господарської діяльності в різних містах України в період оскаржуваних дій Відповідачів додаються).
Через вказані особливості типовими для директора та працівників Позивача є необхідність бути присутнім за межами Києва для забезпечення господарської діяльності й, як наслідок, їх часта тимчасова, протягом 1-3 днів, відсутність в офісі по вул. _____вській, 3А оф. 4.
Позивач допускає, що представники ДПІ не знайшли його працівників в офісі в момент саме такої відсутності.

Тому складання довідки ДПІ від 25.09.2015 р. про невстановлення місцезнаходження Позивача, надсилання повідомлення 18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням від 28.09.2015 р. та анулювання платника ПДВ є передчасними й необгрунтованими.

Крім цього, податкова адреса Позивача на дату складання запиту ДПІ про встановлення його місцезнаходження, довідки про невстановлення місцезнаходження, надсилання повідомлення ДПІ №18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням була м. Київ вул. ____ська, 3А оф. 4, зазначена в ЄДР, що підтверджується обставинами й доказами, викладеними нижче.

1) Так, Починаючи з 01.07.2015 р. Позивач орендував офіс за адресою м. Київ вул. ______вська, 3А оф. 4, сплативши за користування приміщенням (копії договору суборенди, акту приймання-передачі приміщення та квитанції про сплату).
Договір суборенди діє 12 місяців до 01.07.2016 р.
Тому повідомлення ДПІ за формою 18-ОПП від 28.09.2015 р. про відсутність Позивача за вказаним місцезнаходженням, складене у період дії суборенди, суперечить фактам.

2) Відповідач1 у вересні 2015 р. направляв Позивачу на вул. _____вську, 3А оф. 4 повідомлення щодо необхідності підтвердження відомостей про юридичну особу.
Повідомлення отримано Позивачем.
У повідомленні зазначено, що ДПІ надіслала форму №18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням.
За реєстраційною карткою Позивача до ЄДР 21.09.2015 р. внесено запис про підтвердження відомостей про Позивача, що вбачається з витяга з ЄДР станом на 05.04.2016 р.
Тому є протиправними дії ДПІ зі складання запиту від 16.09.2015 р. про встановлення місцезнаходження Позивача та з надсилання повідомлення 18-ОПП про відсутність Позивача за вказаним місцезнаходженням від 28.09.2015 р.

3) 14.09.2015 р. Відповідачем2 проведено камеральну перевірку Позивача й складено акт.
Акт направлено Позивачу поштою 24.09.2015 р. на вул. _____вську, 3А оф. 4 (вбачається з поштового штемпеля).
Позивач отримав листа (супровідний лист та акт перевірки).
Цей факт спростовує довідку ДПІ від 25.09.2015 р. про невстановлення місцезнаходження Позивача за вказаною адресою.

Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов повністю.

Визнав протиправними дії податкової інспекції зі складання і надсилання державному реєстратору повідомлення за формою 18-ОПП про відсутність Позивача за місцезнаходженням;
Визнав протиправною реєстраційну дію державного реєстратора з внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу Позивача та скасував вказаний запис;
Визнав протиправним і скасував рішення податкової інспекції про анулювання реєстрації платника ПДВ;
Стягнув з Відповідачів на користь клієнта судовий збір. Оскарження в суді – успішне.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Моб. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua