Невідповідність якості косметики рецеп- турі та вимогам закону.

Невідповідність якості косметики рецеп- турі та вимогам закону.

ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ І ЗАХОДИ ПРОТИ ВИРОБНИКА / ПРОДАВЦЯ.

 

Якість косметичного засобу має відповідати нормам безпеки згідно законодавства, державних стандартів, норм і правил.

Забезпечення цієї вимоги здійснюється шляхом, зокрема:

- затвердження рецептури на кожен окремий засіб, за якою має здійснюватися виробництво;

- експертного дослідження виготовлених зразків з наданням санітарно-гігієнічного висновку про відповідність косметичного засобу вимогам держстандарту;

- вибіркових перевірок якості косметики у виробництві;

- процедурою державної реєстрації в Міністерстві охорони здоров’я як засобу лікувальної косметики (в залежності від складу речовин).

При вмісті субстанцій лікарських засобів косметичний засіб має проходити багатоскладову процедуру державної реєстрації МОЗУ з видачею реєстраційного свідоцтва. 

Законом встановлено вимоги до маркування косметики, зазначення складових речовин та правил використання. 

Порушення рецептури, порядку реєстрації, невідповідність якості косметичного засобу та маркірування встановленим нормам спричиняє юридичні наслідки залежно від характеру порушення чи завданої шкоди.

Недоліки якості косметики у бізнес-відносинах «виробник/покупець» є часто підставою для відмови від договору поставки і вимоги про повернення авансу. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

Недоліки якості чи вади інформації про косметичний засіб, які порушують права споживача чи завдали йому шкоду, тягнуть адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність.

КОСМЕТИЧНА ПРОДУКЦІЯ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ЗВИЧАЙНІ КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ЗАСОБИ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ

Косметичні креми, бальзами, сироватки і т.д. умовно групуються у звичайні косметичні засоби та засоби лікувальної косметики.

Звичайні косметичні засоби - які застосовуються для догляду за шкірою, волоссям, ротовою  порожниною;  наносяться з єдиною або головною метою їх очищування, змінювання зовнішнього вигляду і (або) корекції запаху тіла, і (або) їх захисту або збереження у доброму стані виконують  гігієнічні, профілактичні та естетичні функції (Національний стандарт України ДСТУ 2472:2006 «Продукція парфумерно-косметична», ДСанПіН 2.2.9.027-99).

Засоби лікувальної косметики – лікарські  засоби,  призначені  для  профілактики  і лікування захворювань шкіри та її придатків (волосся, вії, нігті), містять окремі речовини або суміш речовин,  які  використовують  у  терапевтичних  чи профілактичних цілях та виробляють у формі косметичних засобів («Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання зарубіжних  і  вітчизняних  засобів лікувальної косметики» Фармакологічного комітету МОЗ України N3 від 23.05.1996).

Контроль рецептури та якості звичайних косметичних засобів покладено на установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

Допуск у виробництво і обіг засобу лікувальної косметики - складна окрема процедура, виконувана й контрольована органами Міністерства охорони здоров'я України. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

ЯКІСТЬ ЗВИЧАЙНИХ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Виробництво парфумерно-косметичних виробів регулюється ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні  правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р. N27).

На виробництво, маркірування і пакування окремих видів звичайної косметики часто приймаються окремі держстандарти (наприклад ДСТУ 4763:2007 «Бальзами косметичні. Загальні технічні умови», ДСТУ 5010:2008 «Продукція парфумерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування і зберігання»). Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

Для виготовлення косметичних засобів використовується сировина згідно з чинною нормативною документацією або імпортного виробництва, дозволена центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для використання у виробництві косметичної продукції.

Забороняється не зазначати окремі інгредієнти при маркуванні косметичного засобу чи додавати в косметику речовини, відсутні в початково затвердженій рецептурі.Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

ДСанПіН 2.2.9.027 встановлено 412 речовин / субстанцій лікарських засобів, які не можуть додаватися у косметичні засоби. Також встановлено вимоги  безпеки  щодо токсиколого-гігієнічних показників.

Засіб косметики має виготовлятися згідно з рецептурами та технічними вимогами за технологічними інструкціями (регламентами), затвердженими в установленому порядку.

Виробництво парфумерно-косметичної продукції дозволяється  при  наявності  позитивного  висновку державної  санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації.  

Впровадження у  виробництво  кожного косметичного засобу здійснюється за погодженням органів державної санітарно-епідеміологічної служби на місцях. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

Зміни в рецептурах чи виробництво косметики зі зміною рецептури здійснюється лише за погодженням вказаних органів.

Додавання в косметичний засіб заборонених речовин або субстанцій лікарських засобів забороняється.

Перелік заборонених санітарними нормами речовин – читайте за цим посиланням.

Реалізація косметики проводиться  за  наявності позитивного гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної  експертизи  щодо якості виготовленої або  імпортованої продукції, який затверджує  головний  державний санітарний лікар України чи уповноважені ним особи.

Пакування і маркування косметичних засобів  має відповідати вимогам держстандартів.

ВИРОБНИЦТВО/ПРОДАЖ КОСМЕТИКИ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗА ЗАТВЕРДЖЕНОЮ РЕЦЕПТУРОЮ І ПРИ ПОЗИТИВНОМУ ГІГІЄНІЧНОМУ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО ЯКОСТІ  

Нагляд  за    дотриманням технологій,   рецептур  та вибірковий контроль якості при виробництві,    реалізації   і  професійному  використанні косметики здійснюють  установи санітарно-епідеміологічної служби.

Дослідження      косметики щодо    показників    безпеки    для    здоров'я виконують установи  та  організації, атестовані  Комітетом  з  питань  гігієнічного регламентування МОЗ України на проведення токсиколого-гігієнічних,  медико-біологічних та  інших досліджень щодо безпеки косметичної продукції для здоров'я людини.

Проби (зразки)  косметичних засобів відбирає орган СЕС чи інша юридична контролююча  установа відповідно до ГОСТ 291880 чи нормативних документів на конкретні види продукції зі складанням акту відбору. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

Відповідність якості засобу,  який надійшов на випробування, показникам безпеки для здоров'я людини визначається шляхом обов'язкових  для  всіх  виробів  парфумерно-косметичної  продукції досліджень та  вибіркових  дослідження окремих асортиментних груп (згідно їх мети).

Відповідність засобу,  який надійшов на випробування, вимогам маркірування встановлюється експертизою маркірування  -  наявність  інформації, зокрема, склад продукції, призначення і спосіб застосування, запобіжні   заходи,  позначки  дерматологічної  перевірки  та  екологічної чистоти.

На підставі результатів  досліджень  якості косметичного засобу щодо показників безпеки для здоров'я  людини  відповідальний  виконавець  (лікар-гігієніст  за фахом)    готує  "Результати    гігієнічної    оцінки    виробів парфумерно-косметичної  промисловості",   який   підписує  також  завідуючий атестованою  лабораторією   і   керівник   (заступник   керівника) установи та скріплює печаткою.

ДОПУСК В ОБІГ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВМІСТОМ ЛІКАРСЬКОЇ РЕЧОВИНИ

Включення до косметики будь-якої фармацевтичної субстанції, призначеної для використання у виробництві лікарських засобів як активний інгредієнт, автоматично переводить косметичний засіб із звичайного  в лікарський.

Косметика, в яку для покращення дії додано лікарську речовину, має проходити держреєстрацію як лікарський косметичний засіб в Міністерстві охорони здоров’я України. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

Тільки при наявності такої реєстрації засіб допускається у продаж та використання.

Процедура державної реєстрації лікарських засобів призначена для перевірки їх безпечності для здоров’я та ефективності дії (за результатами експертних досліджень і випробувань у системі міністерства охорони здоров’я).

При позитивних висновках експертів лікарський косметичний засіб реєструється в державному реєстрі МОЗУ з рядом обов’язкової документації на виробництво та інструкцією з застосування та застереженнями.

Реєстрація як лікарського засобу створює вимоги до маркування, зазначення інгредієнтів та їх дії, важливої для споживача інформації на упаковці та в інструкції. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шкідливі речовини в кремах. 

ЗАПИТ КОНСУЛЬТАЦІЇ чи ЮРИДИЧНих послуг
надіслати

Щодо ліцензування, реєстрації, заборони обігу неякісних чи незареєстрованих лікарських косметичних засобів, наслідків для виробника/продавця – читайте в статті за цим посиланням. Шкідлива косметика відповідальність. Якість косметики. Заборонені шідливі речовини в кремах. 

*Стаття написана по матеріалам справи клієнта.

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

1276
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (1 голос)