Надання громадською організацією благодійної допомоги військовим формуванням.

Громадська організація надає благодійну допомогу

Надання громадською організацією благодійної допомоги військовим формуванням.

ВІДСУТНІСТЬ У СТАТУТІ ГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПРО БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

За Законом «Про громадські об’єднання» доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

За пунктом 133.4. Податкового кодексу України (далі-ПКУ) неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є неприбуткова організація, зокрема, установчі документи якої  містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 ПКУ, а саме - використання доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

За п. 133.4.4 ПКУ встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою для виключення організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з 1-го числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Аналогічне правило встановлено п. 16 постанови КМУ від 13.07.2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру».

Таким чином, є правомірним використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування, зокрема, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених її установчим документом.

Водночас за пунктом 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 ПКУ передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, навіть не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, за умови що такі послуги, майно:

добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів, та/або наданням благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

У відповідності до ст. 1 Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійником є - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

За ст. 4 цього Закону суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до цього Закону, а також інші благодійники та бенефіціари.

За ст. 5 цього Закону благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів, зокрема: безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна; безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Відтак, громадське об’єднання може бути благодійником і надавати благодійну допомогу за рахунок свого майна для фінансування мети та напрямів діяльності, визначених статутом, але бенефіціарами не можуть виступати її учасники, члени, працівники, інші пов’язані з ними особи.

Для надання благодійної допомоги за рахунок свого майна громадське об’єднання повинно включити про це відповідні положення до мети та напрямів діяльності, визначених статутом.

В той же час, надання громадською організацією благодійної допомоги військовим формуванням, зазначеним у пункті 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ,  у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог  використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ОПОДАТКУВАННЯ
НАДІШЛІТЬ ВАШ ЗАПИТ ОНЛАЙН

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua
Лист:  Viber  Telegram  WhatsApp

1135
Ваша оцінка сторінки:
Голоси відсутні