Чи мають повноваження новостворені територіальні управління ДПС на позапланові податкові перевірки?

Скасування податкового повідомлення-рішення і наказу на проведення податкової перевірки.

Чи мають повноваження новостворені територіальні управління ДПС на позапланові податкові перевірки?

СПІРНІСТЬ ПОВНОВАЖЕНЬ ГУ ДПСУ НА ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 30.07.2019 РОКУ.

 

В більшості випадків проведення позапланової податкової перевірки контролюючим органом є правомірним за умов:

  • якщо платнику податків надіслано запит про надання пояснень і документів на спростування недостовірності податкових декларацій;
  • платник не надав відповіді протягом 15 днів.

Прийняття рішення щодо достатності наданих пояснень та проведення позапланової перевірки відноситься на розсуд контролюючого органу.

При значному навантаженні податкових органів накази на перевірки та їх проведення часто відбуваються за спливом 3-6 місяців і більше.

Завдяки такому календарному розриву і внаслідок реформи державної фіскальної служби за Постановою КМУ від 19.06.2019 р. №537 останнім часом виникла спірна ситуація щодо повноважень новостворених територіальних управлінь державної податкової служби на проведення позапланових податкових перевірок. 

Указану ситуацію описую на прикладі позовної заяви про скасування податкових повідомлень-рішень Головного  управління  Державної податкової служби в м. Києві, прийнятих за висновками акту про проведення позапланової перевірки від 28.11.2019 р. 

З 31.12.2009 р. Позивач-юридична особа перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві (код ЄДРПОУ 39669867), що зазначено в відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та довідці 4-ОПП.

07.05.2019 р. Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві направило Позивачу  запит про надання пояснень та документів, на який Позивач відповів 27.05.2019 р.

30.07.2019 р. здійснено державну реєстрацію Відповідача - Головного управління Державної податкової служби в м. Києві (ЄДРПОУ 43141267).

З 01.08.2019 р. ГУ ДФС в м. Києві знаходиться в стані припинення (код ЄДРПОУ 39439980).

29.08.2019 р. Державна податкова інспекція у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві припинена (код ЄДРПОУ 39669867).

14.11.2019 р. Відповідач – ГУ ДПС в м. Києві надіслав наказ на проведення позапланової невиїзної документальної перевірки, а 28.11.2019 р. - акт про її результати. 

Наказ прийнято на підставі п.п. 78.1.4. ПКУ – у зв’язку з наданням 27.05.2019 р. Позивачем пояснень та документів до ГУ ДФС в м. Києві.

20.12.2019 р. Відповідачем прийнято спірні податкові повідомлення-рішення за висновками акту.

НАКАЗ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, АКТ І ПОДАТКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ СКЛАДЕНІ У ВІДСУТНІСТЬ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДАЧА, ВИХОДЯЧИ З НАСТУПНОГО.

За п. 75.1 Податкового кодексу України (ПКУ) документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом.

На дату Наказу, Акту і ППР Позивач перебував на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві (код ЄДРПОУ 39669867), а не у Відповідача (код ЄДРПОУ 43141267). 

За п.п. 1.2, 1.4 Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю;

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку). 

За п. 10.23 вказаного Порядку в разі реорганізації контролюючого органу чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі

  • на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним контролюючим органом вищого рівня;
  • у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку реєстраційні та звітні частини облікових справ платників податків за актом прийому-передачі у трьох примірниках;
  • інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому;
  • дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

На день Наказу, Акту й ППР не здійснювалося зміни податкового обліку Позивача із взяттям на облік Відповідачем та повідомлення Позивачу і в ЄДР про зміну податкового обліку не надавалося. Скасування податкового повідомлення-рішення

ТОМУ ВІДПОВІДАЧ ЯК ІНШИЙ КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН НЕ МАВ ПРАВА ПРОВОДИТИ ПЕРЕВІРКУ І СКЛАДАТИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Наказ, Акт і ППР складені Відповідачем в порушення «Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків», затверджених Наказом Державної фіскальної служби України від 31.07.2014 р. №22.

Пунктом 1.2.1. цих Рекомендацій встановлено - відповідно до повноважень щодо здійснення заходів адміністрування податків, у т.ч. проведення перевірок та звірок платників податків, рішення про проведення перевірки може бути оформлено наказом Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві

  • для проведення документальних планових та позапланових перевірок платників податків із залученням працівників відповідного територіального органу ДФС, а за письмовим дорученням (погодженням) керівників відповідних структурних підрозділів Державної фіскальної служби України - із залученням також працівників Державної фіскальної служби України та інших територіальних органів ДФС;
  • за письмовим дорученням (погодженням) керівника (його заступника або уповноваженої особи) територіального органу ДФС, погодженим Державною фіскальною службою України, працівники цього органу можуть залучатися до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок, що проводяться іншими територіальними органами ДФС.

Оскільки місце податкового обліку Позивача із взяттям  на облік Відповідачем не змінювалося, то прийняти наказ і провести перевірку Позивача могло виключно Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві, чи за письмовим погодженням ДФСУ - із залученням працівників ДФСУ чи інших територіальних органів. 

Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві є окремою юридичною особою (код ЄДРПОУ 39439980), зареєстрованою 13.10.2014 р., відмінною від Відповідача (код ЄДРПОУ 43141267).

За п. 2 Постанови КМУ від 19.06.2019 р. №537 Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві має бути реорганізоване шляхом приєднання до Відповідача, а за п. 3 – це управління, яке реорганізовується, продовжує здійснювати свої повноваження до їх передачі територіальним органам Державної податкової служби.

В Єдиному реєстрі юридичних осіб зазначено про державну реєстрацію Відповідача з 30.07.2019 р., та про перебування ГУ ДФС в м. Києві в стані припинення з 01.08.2019 р. Скасування податкового повідомлення-рішення

На дату складання Акту і ППР Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві не є припиненим.

За ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»  відомості, внесені до Єдиного державного реєстру, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою;

якщо відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні;

якщо відомості, що підлягають внесенню до ЄДР, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. Скасування податкового повідомлення-рішення

За ч. 3 ст. 9 вказаного Закону в ЄДР містяться, зокрема, відомості щодо державних органів як юридичних осіб:

12) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

14) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

15) дані про юридичних осіб – правонаступників. 

В ЄДР не зазначено про правонаступництво Відповідача та ГУ ДФС в м. Києві, так само як про припинення останнього.

Відтак, прийняти наказ і провести позапланову перевірку мало повноваження виключно ГУ ДФС в м. Києві чи за письмовим погодженням ДФСУ, а не ГУ ДПС в м. Києві.

ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ГУ ДПС В М. КИЄВІ ЗАМІСТЬ ГУ ДФС В М. КИЄВІ, ЯКИМ НАПРАВЛЯВСЯ ЗАПИТ ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ, Є ПРОТИПРАВНИМ.

Наказ Відповідача прийнято на підставі п.п. 78.1.4. ПКУ – у зв’язку з наданням 27.05.2019 р. Позивачем пояснень та документів до ГУ ДФС в м. Києві на запит останнього.

Проте за п.п. 78.1.4. ПКУ позапланова перевірка здійснюється, якщо платник податків не надасть пояснення та підтвердження на письмовий запит контролюючого органу протягом 15 робочих днів.

Підстава Перевірки, зазначена Відповідачем в Наказі, не має місця, оскільки Позивачем надано пояснення та документи на запит ГУ ДФС в м. Києві, а Відповідач із таким запитом не звертався.  

Так, Позивачу надіслано 07.05.2019 р. запит ГУ ДФС в м. Києві від 23.04.2019 р. про надання пояснень та документів, на який Позивач 27.05.2019 р. надав пояснення. 

Відтак, через надання документів належному контролюючому органу і відсутність запиту Відповідача про їх надання не мала місця підстава для невиїзної Перевірки за п.п. 78.1.4 ПКУ.

Юридичний супровід скасування податкових повідомлень-рішень і наказів ДПС
НАДІСЛАТИ ЗАПИТ

Писаренко Олександр Олексійович, адвокат з судового супроводу бізнесових і податкових спорів, магістр бізнес адміністрування.

Тел. +38 (044) 270 60 46
Тел. +38 (050) 719 10 16
E-mail: info@fides.com.ua

2264
Ваша оцінка сторінки:
Середнє: 5 (2 голоси)