ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ ПРАВА.

ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ ПРАВА.

Використання висновків щодо застосування норм права, які регулюють спірні відносини в конкретному спорі, викладених в постановах Верховного Суду при розгляді подібних справ, дає підстави для прогнозування результату у конкретному спорі клієнта.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Згідно ч. 4 ст. 263 ЦПК при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

За ч. 2 ст. 389 ЦПКУ підставами касаційного оскарження судових рішень є застосування апеляційним судом норми права без урахування висновку щодо її застосування у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови ВС про відступлення від такого висновку, чи відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норми права у подібних правовідносинах.

За ч. 4 ст. 236 ГПК при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Червень, 2020.

 

 

Коментувати